Hopp til innhold

Amnesty: – Iranske kvinner reduseres til fødemaskiner

Iran planlegger lover som blant annet forbyr frivillig sterilisering og begrenser tilgangen til prevensjonsmidler. Amnesty International reagerer og mener kvinners rettigheter settes mange tiår tilbake.

Iranske kvinner i Isfahan

DISKRIMINERES: Det finnes allerede en rekke lover som begrenser kvinners rettigheter i Iran. Nå frykter Amnesty situasjonen vil forverres ytterligere.

Foto: STEVE CRISP / Reuters

Lovforslagene er et ledd i planene om å øke befolkningen i Iran. Totalt planlegges det en rekke tiltak som på ulik måte begrenser kvinners rett til prevensjon, og forsøker å stadfeste at kvinnens plass er i hjemmet.

I en ny rapport hudfletter Amnesty International lovforslagene, og mener iranske kvinner reduseres til fødemaskiner.

– Disse lovene fører til at kvinner blir fratatt grunnleggende rettigheter til å bestemme over egen kropp og seksualitet. Dermed blir de ikke lenger og sett som mennesker med selvstendige rettigheter, men kvinner reduseres til et middel for å oppnå økt befolkningsvekst, sier politisk rådgiver i Amnesty International Norge, Patricia Kaatee.

Prevensjonsbegrensning

I lovforslagene foreslås det å forby frivillig sterilisering, som er iranske kvinners nest viktigste prevensjonsmiddel. Tilgangen til prevensjonsmidler vil også bli kraftig begrenset dersom lovforslaget vedtas. Fra før er det forbudt med reklame for prevensjonsmidler, og Irans ledere har allerede innskrenket retten til abort.

– Det vil føre til dårligere helse, flere uønskede graviditeter og sannsynligvis også flere farlige aborter. Alt er på tvers av og i strid med internasjonale målsettinger, sier Kaatee,

Lovforslaget kommer samtidig som Iran kutter støttet til landets familieplanleggingsprogram. Ifølge Amnesty har programmet hjulpet millioner av iranske kvinner til bedre helse gjennom informasjon og tilgang til prevensjonsmidler.

Vanskeligere å få jobb for kvinner

Et annet lovforslag vil gjøre det vanskeligere å få skilsmisse, og politiet anbefales å ikke gripe inn i familiekonflikter. Dommere vil få en økonomisk bonus basert på hvor mange av sakene de behandler som fører til forsoning.

Det er også et mål å få kvinner til å gifte seg og få barn, ved at kvinner uten barn i større grad holdes utenfor arbeidslivet, ifølge Amnesty

– Det er bare 17 prosent av kvinner i dag som er i arbeid, mens over halvparten av dem som utdanner seg fra høyere utdanningsinstitusjoner er kvinner. Så kvinner vil jobbe, men tilgangen til å forsørge seg selv blir effektivt begrenset, sier Kaatee.

Lovforslaget pålegger bedrifter å prioritere menn med barn, gifte menn uten barn og kvinner med barn når det skal ansettes i bestemte stillinger.

SISTE NYTT

Siste nytt