Amerikansk høyesterett: Greit å nekte homofile bryllupskake

Dommerne i USAs høyesterett tok konditorens parti. Med 7 mot 2 stemmer gav de Jack Phillips fra Colorado medhold i at han hadde rett til å nekte å bake bryllupskake for et homofilt par.

USA-COURT/BAKER

Konditor Jack Phillips har nå fått medhold fra USAs høyesterett i at han ikke trenger å lage bryllupskaker til likekjønnede par.

Foto: Rick Wilking / Reuters

Dommen var ikke enstemmig, 2 av de 9 dommerne i saken var uenige i det endelige utfallet. CNN har lagt ut hele dommen på deres nettsider.

Det var i 2012 at Phillips nektet å bake en bryllupskake til to menn som skulle gifte seg.

Dommerne understreker at ulike hensyn må veies opp mot hverandre i slike saker, og at andre saker hvor det oppstår konflikt mellom religionsfrihet og forbud mot diskriminering kan avgjørelsen bli en annen, skriver CNN.

I dommen skriver dommer Anthony Kennedy at saken reiser viktige prinsipielle spørsmål om homofiles rettigheter, og om religions- og ytringsfrihet.

Flere rettsrunder

Borgerrettskommisjonen i Colorado gav paret medhold og mente bakeren hadde brutt en lov mot diskriminering av homofile. Avgjørelsen er senere opprettholdt av ulike domstoler, og havnet altså til slutt i høyesterett.

I anken til høyesterett skrev Phillips at det ville være et brudd på hans ytringsfrihet dersom han skulle bli tvunget til å bruke sitt kunstneriske talent til å lage en kake med et budskap på som han var uenig i.

Nektet dem kun bryllupskake

I 2012 nektet konditoren Jack Phillips, fra Lakewood i delstaten Colorado, å lage en bryllupskake til Charlie Craig og Dave Mullins. Årsaken var at Phillips som kristen var motstander av likekjønnede ekteskap, noe som på den tiden også var ulovlig i delstaten.

Likekjønnede ekteskap ble ikke lovlig i Colorado før i 2014. Craig og Mullins bryllup skulle også foregå i en annen delstat.

US-PLANTIFFS-AND-DEFENDANT-IN-CAKESHOP-CASE-SPEAK-TO-PRESS-AT-SU

Ekteparet Dave Mullins og Charlie Craig ble i 2012 nektet en bryllupskake av konditor Jack Phillips. Her står de utenfor USAs høyesterett.

Foto: CHIP SOMODEVILLA / AFP

Philips skal ikke ha nektet paret å kjøpe andre varer, han ville bare ikke lage en bryllupskake til dem.

– Jeg kan godt lage bursdagskaker eller selge småkaker og andre bakervarer til dere, men jeg vil ikke lage en bryllupskake til dere, skal Phillips ha sagt til paret da de var innom konditoriet for å bestille.

Etter dette skal Craig og Mullins forlatt konditoriet uten videre diskusjon. De to anmeldte senere Phillips for diskriminering.

I retten sa Phillips at det å bidra til bryllupet ville være å bidra til en feiring av noe som ville gå imot hans religiøse overbevisning.

Ifølge likestillingsmyndighetene i Colorado skal Phillips ha nektet å lage bryllupskaker til minst seks andre likekjønnede par, med samme begrunnelse.

Fikk mye oppmerksomhet

Rettssaken har vært en av de mest diskuterte i USA det siste året, og det har vært knyttet stor spenning til utfallet.

I forkant av rettssaken i Washington D.C hadde støttespillere av både Phillips og Craig og Mullins samlet seg utenfor høyesterettsbygningen.

Høyesterettsdommen handler kun om denne ene saken, skriver BBC.

Det er uklart om personer i andre kreative yrker kan nekte å selge varer eller utføre tjenester i tilfeller hvor de mener dette vil være imot deres religiøse overbevisning, skriver BBC.

US-JUSTICE-GAY RIGHTS-MARRIAGE

Saken om bakeren Jack Phillips kunne nekte å lage bryllupskaker til homofile fikk stor oppmerksomhet. Her har støttespillere samlet seg utenfor høyesterettsbygningen i Washington D.C.

Foto: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

SISTE NYTT

Siste nytt