Amerikanere får livsfarlig dop tilsendt i posten – Senatet slår alarm

WASHINGTON DC (NRK): Store mengder av det livsfarlige dopet fentanyl sendes i posten fra Kina til amerikanske kjøpere, viser en ny rapport. Verdien skal være på seks milliarder kroner over to år.

Syntetisk narkotika inn til USA

I POSTEN: Store mengder livsfarlig syntetisk narkotika kommer inn i USA gjennom postsystemet.

Foto: Saul Loeb / AFP

De kommer rett og slett i posten; små blå piller med det livsfarlige narkotiske stoffet fentanyl. Inn over grensen til USA uten større problemer, og distribuert av godtroende postfolk fra US Postal Service, UPS eller FedEx.

Torsdag offentliggjorde Senatet i USA en rapport som viser at store mengder fentanyl blir sendt fra uregistrerte kjemiske laboratorier i Kina, og ut på det amerikanske markedet.

Kina bestrider at de er hovedkilden til fentanyl og andre syntetiske opioider, men rapporten anslår at verdien på den kinesiske eksporten de to siste årene har kommet opp i over seks milliarder kroner.

Torsdag skal Senatet diskutere de urovekkende funnene.

Syntetisk narkotika – sterkere enn heroin

Fentanyl er et syntetisk stoff som hermer opium - et såkalt opioid.. Det vil si et sterkt narkotisk stoff på linje med heroin. Mens heroin er et naturstoff laget av morfin – som igjen kommer fra opium-valmuen, er fentanyl kjemisk framstilt i laboratorier. Fentanyl er sterkere enn heroin, og har de siste årene forårsaket atskillig flere overdosedødsfall.

Fentanyl ble opprinnelig utviklet som et sterkt smertestillende legemiddel, men har i økende grad skapt narkotikaavhengighet av både legale og illegale brukere.

Livsfarlig fentanyl

FARLIG: Fentanyl kan være opptil 50 ganger sterkere enn heroin, og har de siste årene forårsaket atskillig flere overdosedødsfall.

Foto: Jacquelyn Martin / AP

Overdose-tallene har eksplodert i USA rapporten anslår at 63 000 mennesker mistet livet på grunn av overdose i 2016. 42 000 av disse tilfellene var knyttet til opioider som fentanyl og opiater som heroin og morfin.

Narkotikaoverdose anslås av myndighetene til å være den viktigste dødsårsaken for alle under 50 år i USA.

Omvendt opiumskrig

Etter opiumskrigene på 1860 tallet ble Kina tvunget av Storbritannia til å godta innførsel av opium, slik at britene hadde en vare å bytte til seg te med.

Keiseren av Kina motsatte seg innførsel av opium på grunn av de store helseskadene narkotikaen førte med seg – men ble tvunget i kne av Storbritannias overlegne militærmakt.

Nå ser det ut til at kineserne har fått sin «hevn»: Narkotikatrafikken går fra øst til vest – og helt uten bruk av kanoner og soldater.

Sendes i posten

US Postal Service Ramps Up Mail Processing For Holiday Rush

KOMMER SOM POST: Inn over grensen til USA uten større problemer og distribuert av godtroende postfolk fra US Postal Service, UPS eller FedEx.

Foto: Joe Raedle / AFP

Bestillingene foretas online over internett, og betales gjerne med kryptovalutaer som Bitcoin – slik at ikke handelen kan spores.

Forsendelsene kommer deretter som postpakker eller brev inn til USA. Her har postverket en begrenset, manuell kontroll, og det er et fåtall av postpakker med fentanyl som blir oppdaget.

Det er heller ingen krav om at pakkene skal være kontrollert av eksportlandets postvesen.

Kritikk for manglende innsats

I USAs nasjonalforsamling Kongressen er det under vurdering å kreve at fremmede lands postvesen oppgir data om innholdet elektronisk.

Mange fattige land har imidlertid ikke tilgjengelig utstyr og ressurser til å kunne formidle slike data.

President Donald Trump har erklært opioid-krisen i USA som en helsemessig nødssituasjon, men har blitt kritisert for at det har ikke blitt satt inn større ressurser for å bekjempe krisen.

FN advarer andre land

Tollvesenet fikk for to uker siden tilsagn om at de kan kjøpe inn mer utstyr for å overvåke postpakker, men det er få som tror dette kan dempe importen av hundretalls kilo med narkotika i pilleform.

Også i Storbritannia, Australia og Canada har det vært en urovekkende økning i overdosedødsfall på grunn av fentanyl, og FN har gått ut med en advarsel om at denne typen narkotika raskt kan spre seg over store deler av verden.

Trump China Donald Trump, Xi Jinping

USAs president Donald Trump opp den ulovlige fentanyl-eksporten med president Xi Jinping, under sitt besøkt i Kina.

Foto: Thomas Peter / AP

Kina avviser anklagene

Under sitt statsbesøk i Kina tok president Trump opp den ulovlige fentanyl-eksporten med sin kinesiske vert, diktatoren Xi Jinping. Men han kom ingen vei.

Kineserne avviser som nevnt tvert at det er grunnlag for å si at store deler av fentanyl-eksporten til USA kommer fra Kina.

I en offentlig amerikansk rapport fra i fjor heter det imidlertid at kineserne ikke bryr seg stort med å kontrollere produksjonen og eksporten av pillene – så lenge de ikke brukes innenlands.

SISTE NYTT

Siste nytt