Hopp til innhold

Alvorlige varsler i miljørapport fra FN

Forurenset luft fører til for tidlig død hos seks til sju millioner mennesker årlig verden over. Dette er blant de mange funnene i en ny rapport fra FN om verdens miljøtilstand.

En kvinne i Beijing bruker maske for å beskytte seg mot de små partiklene som fyller lufta

I Beijing i Kina er luftforurensningen så høy at maske er vanlig utstyr for mange kinesere utendørs.

Foto: Nicolas Asfouri / AFP

CO₂ i atmosfæren
426,9 ppm
1,5-gradersmålet
+1,13 °C
Les mer  om klima

Rapporten dokumenterer også omfattende tap og ødeleggelse av leveområder for planter og dyr.

FNs miljøprogram lanserer den sjette globale miljøstatusrapporten, GEO-6, i Nairobi i dag. Rapporten er den eneste som tar for seg en vurdering av hele klodens miljøtilstand under ett.

Sjekk luftkvaliteten akkurat nå i Dehli i India

INDIA-POLLUTION/

Delhi nevnes ofte som en av verdens mest forurensede byer, og dårlig luftkvalitet blir et stadig større problem globalt.

Foto: Adnan Abidi / Reuters

– Vi må alle handle

Norges klima- og miljøminister Ola Elvestuen drar torsdag til Nairobi på vegne av den norske regjeringen.

– Rapporten viser at natur fortsatt ødelegges i et katastrofalt omfang. Samtidig har global oppvarming store negative konsekvenser for natur og mennesker, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

– Det trengs et krafttak for å snu utviklingen. Det er avgjørende at verden tar ansvar nå. Vi må alle handle, sier han.

Nytt i GEO-6 er at den inneholder en analyse av tiltak og virkemidler i miljøpolitikken. Budskapet er tydelig på at det haster å handle og at miljøhensyn må integreres i alle samfunnssektorer.

Sjekk luftkvaliteten i Kenyas hovedstad Nairobi

Mest omfattende siden 2012

GEO-6 er den mest omfattende rapporten siden 2012 som tar for seg hele klodens miljøtilstand under ett. FNs miljøprogram har publisert disse rapportene med fast intervall siden 1992.

Elvestuen sier at utfordringene er mer komplekse og sammensatte enn før, og at miljøutfordringene henger tett sammen med sosiale og økonomiske forhold.

Ola Elvestuen

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen mener det må et krafttak til for å snu utviklingen for verdensmiljøet.

Foto: Milana Knezevic / NRK

– Internasjonalt samarbeid er helt nødvendig for å snu negative trender og bedre naturens tilstand. Et godt miljø er en forutsetning for all utvikling, sier Ola Elvestuen.

Rapporten viser tydelig at miljøtilstanden er forverret og at irreversibel skade er gjort på alle miljøområdene rapporten vurderer. Det haster å snu utviklingen og enda større innsats må til hvis vi skal klare å snu disse trendene og nå våre globale bærekraftsmål.

Norge har bidratt med finansiering, rådgivere og eksperter til utviklingen av denne rapporten.

Sjekk luftkvaliteten akkurat nå i Beijing i Kina

– Håper rapporten vil inspirere

Rapporten beskriver også at klimaendringer, fremmede arter og forurensning bidrar til masseutryddelse av arter og natur som vi mennesker er helt avhengige av.

Amazonas-regnskogen i Brasil

Regnskogen i Brasil kalles ofte for en av verdens lunger fordi den er viktig for å motvirke luftforurensning.

Foto: AFP PHOTO/ Evaristo SA

Antibiotikaresistente infeksjoner antas å bli en hovedårsak til for tidlig død mot år 2050.

Elvestuen håper at denne viktige kunnskapen vil skape debatt og inspirere til global handling.

Forrige GEO-rapport, som ble lansert i 2012, ble et sentralt underlag for forhandlingene av FNs bærekraftsmål under toppmøtet i Rio.

FN spiller en viktig rolle som kunnskapsleverandør for politikkutvikling både globalt og nasjonalt.

LES OGSÅ: Forurensning gjør at issmeltingen i Arktis går saktere – men det er ingen grunn til jubel

Dette er verdens mest forurensede byer

SISTE NYTT

Siste nytt