Hopp til innhold

Afrikas befolkning øker mest

Ingen andre steder i verden vil oppleve en så dramatisk befolkningsvekst som Afrika. I løpet av dette århundret kommer halvparten av verdens barn til å være afrikanske.

Barn på feiringen av Nelson Mandelas fødselsdag

Afrika kommer til å bli det mest folkerike kontinentet i verden.

Foto: Denis Farrell / Ap

Innen 2050 vil fire av ti av verdens barn være en afrikaner, og i samme tidsrom vil antallet mennesker i Afrika dobles.

Det kommer frem i rapporten Generation 2030, forfattet av UNICEF.

– Det denne rapporten helt tydelig viser er at verdens fremtid er helt uløselig knyttet sammen med Afrikas fremtid, sier Bernt Gudmund Apeland, som er generalsekretær i UNICEF Norge.

Bernt Apeland

Bernt Gudmund Apeland er optimist på Afrikas vegne, men mener at verdenssamfunnet må løfte den kommende generasjonen opp på agendaen for å sikre en positiv utvikling for kontinentet.

Foto: NRK

Babyboom

Et stigende antall fruktbare kvinner i befolkningen er en av grunnene til at Afrika vil oppleve en kraftig babyboom. Samtidig går barnedødeligheten ned og forventet levealder går opp.

I henhold til rapporten kommer det til å fødes to milliarder afrikanske barn de neste 35 årene. Afrika kommer innen dette århundret til å bli det mest folkerike kontinentet i verden.

Om den kraftige befolkningsveksten blir en velsignelse eller en forbannelse avhenger helt av utviklingen på kontinentet.

– Vi vet at denne trenden kommer, og vi vet at det er helt nødvendig å investere i barns utvikling for å sikre at dette blir til Afrikas fordel og ikke til Afrikas ulempe, sier Apeland.

Vekst eller kaos

Tallene er svimlende store. En milliard mennesker i Afrika forventes å være under atten år innen 2050. Dersom de unge får en oppvekst med god helse og skolegang kan en så stor arbeidsfør befolkning gi Afrika en voldsom økonomisk vekst, mener Apeland.

Og motsatt; dersom den nye og store generasjonen afrikanere ikke får vokse opp uten sykdom og nød vil frustrasjon og ustabilitet prege kontinentet. Og verden utenfor.

Dersom ikke arbeidsplassene i Afrika øker tilsvarende med befolkningsveksten kan man bare tenke seg den kjempebølgen av unge mennesker som vil prøve å komme til Europa i søken etter et bedre liv.

Da vil forholdene vi ser i Lampedusa i Italia i dag være en feriekoloni til sammenligning.

Arbeidsløshet et enormt problem

Tidligere professor i utviklingsstudier ved høyskolen Oslo og Akershus, Tore Linné Eriksen, har et dystert blikk på utviklingen.

– En liten gruppe av ungdommene kommer til å få det mye bedre enn noen generasjon før dem har hatt. Men, om du ser på det store bildet så er arbeidsløshet allerede et enormt problem i Afrika, sier Linné Eriksen.

Han mener at verden utenfor legger mye vekt på å støtte opp under utdanning, men det er andre arenaer som trenger vel så mye oppbakking.

– Skole er vi alle for, det er lagt mye ressurser inn i det. Men, arbeidsplasser, næringsutvikling og offentlig sektor er sulteforet, sier Linné Eriksen.

– Vekst uten arbeidsplasser

Den afrikanske veksten; litt i olje, litt i gruvedrift, litt i IT sektor, skaper ikke samfunnsutvikling, hevder den tidligere professoren.

– Vekst uten arbeidsplasser. Det er dynamikken i Afrika akkurat nå. Det lover ikke godt.

Han mener at Afrika kjemper i motbakke, ikke bare på grunn av tørke og flom som resultat av klimaendringene, men også fordi kontinentet er påført en liberalisering som aldri har gitt økonomisk vekst i noe land noensinne.

Han har derfor ingen tro på et asiatisk mirakel i Afrika.

– Det som også har skapt sysselsetting i Asia er at de har klart å beskytte eget næringsliv blant annet basert på toll. Afrika har ikke den muligheten fordi de gjennom verdensbanken, Verdens handelsorganisasjon og avtaler med EU er påtvunget en modell hvor de knapt nok har noen muligheter til statlig styring og utvikling av eget næringsliv.

Linné Eriksen mener at Afrikas kommende generasjon kun har en sjanse dersom verden gjør det enklere for kontinentet å utvikle seg på egne premisser.

– Norge må stå på afrikanske lands side i verdensbanken og i Verdens handelsorganisasjon men Norge gjør det motsatte, sier Linne Eriksen.

SOMALIA-RELIGION-EID

Unge håpefulle afrikanere i Mogadishu.

Foto: - / Afp

SISTE NYTT

Siste nytt