Hopp til innhold

Aeolus skal gi deg bedre værvarsling

Meteorologene har ønsket seg satellitten i flere tiår. Nå er Aeolus sendt ut i rommet. Den skal måle vind med laser. Det vil gi deg en sikrere værvarsling.

Unik satellitt ut i rommet

På toppen av en Vega-rakett skutt opp fra Centre Spatial Guyanais i Fransk Guyana steg Aeolus ut av atmosfæren og inn i sin bane 320 kilometer over jorden.

Der skal den skyte pulser med ultrafiolett laserlys ned mot jorden.

– Dette handler ikke bare om å ha ny teknologi i rommet, dette er ikke bare vitenskap, sier forskningsleder for prosjektet, Anne Grete Straume.

Den norske kvinnen er atmosfære-forsker i Den europeiske romfartsorganisasjonen ESA.

– Aeolus vil i tillegg ha en direkte, praktisk, innvirkning på å forbedre værvarslinger, forteller Straume.

John Smits

FÅR NYTT VERKTØY: Statsmeteorolog John Smits ser fram til at informasjonen fra Aeolus blir tatt i bruk.

Foto: Hallvard Sandberg / Nrk

Lang ferd mot målet

Satellitten er noe hun har arbeidet med i flere år, og nå er den i ferd med å løse oppdraget sitt.

Det vil si, dersom den har overlevd ferden ut i rommet, og instrumentene fungerer.

I 2002 ble prosjektet godtatt av ESA, men det har vært noen forsinkelser for å få alt i orden.

– Dette er noe meteorologer over hele verden har ønsket seg i flere tiår, forteller statsmeteorolog John Smits.

Han mener det kan bli et meget godt verktøy.

Bruker ballonger

Vind, trykk, luftfuktighet og temperatur er det grunnleggende i værvarsling. Vinden er noe meteorologene nå vanligvis bare må anslå.

– Vi måler vinden direkte på mange punkter, og vi bruker værballonger for å få vinden i høyden, men vinden utenfor disse målepunktene må vi anslå, forteller Smits.

Noe hjelp får de fra satellitter allerede nå, men Aeolus vil gi en helt unik dekning.

Satellittene som nå er i bruk, er avhengig av å se partikler i luften som blir drevet framover av vinden. På den måten kan vindhastigheten bli anslått.

Aeolus kan gjøre sine målinger i all slags vær, selv i helt ren luft.

SPACE-CLIMATE-WEATHER-SATELLITE-ESA

KRAFTIG LASER: Vi på bakken vil ikke merke noe til det, men fra fronten av den nye satellitten vil det bli skutt pulser av ultrafiolett laserlys for å måle vindhastigheten direkte.

Foto: ESA

Unik laser

Den kraftige ultrafiolette laseren vil lyse opp molekylene i luften. Ved å fange opp refleksjonene fra laserlyset, så er det mulig å se hvor fort disse molekylene beveger seg.

Dette kalles dopplereffekten. Avhengig av hvordan molekylene beveger seg, så vil det reflekterte lyset endre bølgelengde.

Informasjonen fra satellitten vil bli brukt på flere måter, både til grunnforskning om vind og atmosfæren, og direkte i værvarslingen.

– Informasjonen kan brukes til forbedre vær-modellene vi bruker i vårt arbeide, men vi kan også sette informasjonen inn i de nåværende modellene for å få mer nøyaktig varsling, forklarer Smits.

Aeolus er en karakter fra Odyssen av Homer. Aeolus ga helten Odyssevs en god vind, og en pose med den dårlige vinden.

Besetningen til Odyssevs åpnet selvfølgelig posen, med et dårlig resultat.

SISTE NYTT

Siste nytt