Advarer om at jorden kan bli ti grader varmere

Forskere advarer om dramatiske temperaturstigninger om man bruker opp alle de kjente olje-, gass- og kullreservene.

Gass brennes på plattform

Overflødig gass brennes opp uten å bli brukt til kraftproduksjon på et raffineri i Tula i Mexico. Til sammen har menneskeheten sluppet ut rundt 540 milliarder tonn CO₂ i atmosfæren i løpet av de siste 250 år.

Foto: HENRY ROMERO / Reuters

Gjennomsnittstemperaturen på jorden kan komme til å stige med nesten ti grader, skriver en gruppe forskere i en artikkel som publiseres i Nature Climate Change.

Forskerne har analysert hvordan utviklingen vil bli dersom man fortsetter dagens trend med forbruk av fossile brennstoffer, skriver AFP.

De har kommet frem til at innen utgangen av det 22. århundre vil verden ha brukt opp alle kjente reserver av olje, gass og kull.

Det vil føre til utslipp av rundt fem tusen milliarder tonn CO₂ i atmosfæren.

De er nesten ti ganger så mye som de 540 milliarder tonn CO₂ som menneskeheten allerede har sluppet ut siden begynnelsen av den industrielle tidsalder for rundt 250 år siden.

Is i Arktis

En illustrasjon fra NASA viser at det i 2016 var rekordlite vinteris i Arktis for andre år på rad.

Foto: NASA

To-gradersmålet

For å nå målet om å unngå at det globale oppvarmingen blir større enn to grader, har FN sagt at det må unngås at det slippes ut mer enn tusen milliarder tonn CO₂, inkludert de utslippene som allerede har funnet sted.

Kasia Tokarska, som har ledet arbeidet med den nye undersøkelsen, sier til AFP at det er ingen garanti for at de 195 landene som før jul stilte seg bak Parisavtalen vil klare å gjennomføre tiltak som holder oppvarmingen under to grader.

De fleste modellene fra FNs klimapanel har bare sett på hva som skjer med utslipp opp mot to tusen milliarder tonn CO₂.

Forskerne bak undersøkelsen mener imidlertid at det har vært viktig å se hvordan utviklingen blir om man fortsetter dagens trender.

– Det er relevant for at man skal vite hva som skjer om vi ikke tar skritt for å begrense klimaendringer, sier Tokarska.

Mye varmere på Nordpolen

Modellene til forskerne viser at utslippene særlig vil gjøre det mye varmere i Arktis.

Allerede i dag er det kjent av klimaendringene gir spesielt store utslag i de nordligste områdene med en oppvarming som er over dobbelt så kraftig som gjennomsnittet.

Frem mot år 2300 vil temperaturen i Arktis stige med mellom 15 og 20 grader om trendene med bruk av fossile brennstoffer fortsetter, skriver The Guardian.

På vei mot tidenes varmeste

Karbonutslipp har allerede ført til global oppvarming og 2016 er på god vei til å bli det varmeste året som noen gang er registrert.

Det går i så forbi 2015, som nå holder rekorden som det varmeste som er registrert.

SISTE NYTT

Siste nytt