Hopp til innhold

Abbas skrinlegger Oslo-avtalen

NEW YORK/OSLO (NRK): Det palestinske flagget er på plass utenfor FN-bygningen i New York. Men fra talerstolen varslet den palestinske presidenten Mahmoud Abbas at Palestina trekker seg fra Oslo-avtalen.

UN-ASSEMBLY/ Palestinian President Mahmoud Abbas addresses attendees during the 70th session of the United Nations General Assembly at the U.N. headquarters in New York

Oslo-avtalen skrinlegges, var Abbas' budskap.

Foto: MIKE SEGAR / Reuters

– Vår tålmodighet har tatt slutt, sa Abbas i sin tale til FNs hovedforsamling onsdag ettermiddag, og gjorde det klart at Palestina ikke lenger er bundet av avtaler inngått med Israel.

Det var på forhånd knyttet stor spenning til talen, som fant sted før seremonien som skal holdes for å heise det palestinske flagget for første gang ved FN-bygningen i New York.

– Takk til alle som stemte i favør av resolusjonen tidligere denne måneden og som gjør det mulig for oss å heise flagget i FN, sa Abbas i sin tale.

For første gang ble det palestinske flagget heist ved FN-bygningen i New York

Det palestinske flagget ble heist ved FN-bygningen litt etter klokken 19 norsk tid onsdag.

Flagget heist

Et stort antall stats- og regjeringssjefer var til stede under flaggseremonien onsdag kveld norsk tid. Andre holdt seg borte for å markere motstand mot flaggheisingen.

– Jeg sier til det palestinske folk, i dette historiske øyeblikket at de skal heise det palestisnke flagget svært høyt. Det er et symbol på vår identitet. Det er en stolt dag, sa Abbas under heisingen.

Det var tett av folk og kaotiske tilstander da flagget ble heist i rosehagen ved Hudson-elven litt etter klokken 19.00 norsk tid. Folk jublet, selv om flagget ikke er plassert sammen med de andre flaggene utenfor FN-bygningen.

Medlemskap

Palestina har bare observatørstatus i FN, men Abbas mener Palestina fortjener fullt medlemskap og anerkjennelse som stat på linje med FNs 193 andre medlemsland.

Abbas sa også i talen at han ser fram til å heise det palestinske flagget i Øst-Jerusalem, som skal bli Palestinas hovedstad.

UN-ASSEMBLY/ Palestinian President Mahmoud Abbas holds his notes as he addresses attendees during the 70th session of the United Nations General Assembly at the U.N. headquarters in New York

Abbas ba i sin tale om fullt medlemskap i FN.

Foto: CARLO ALLEGRI / Reuters

Han kom også inn på at målet er å få på plass en forent palestinsk regjering for Gaza og Vestbredden.

– Vi aksepterer ikke midlertidige løsninger eller en fragmentert stat. Vi vil ikke tillate dette. Vi vil ha en forent regjering, sa Abbas.

Det er bare smuler igjen av håpet om å lage en ny palestinsk stat. Før var palestinakonflikten noe alle var opptatt av, men nå er det ingen som bryr seg. Andre konflikter i Midtøsten overskygger denne, sier Midtøsten-forsker Hilde Henriksen Waage.

Midtøsten-forsker Hilde Henriksen Waage i Dagsnytt 18: - Det er bare smuler igjen av håpet om å lage en ny palestinsk stat. Før var palestinakonflikten noe alle var opptatt av, men nå er det ingen som bryr seg. Andre konflikter i Midtøsten overskygger denne.

Internasjonal beskyttelse

Palestinernes president ba FN om internasjonal beskyttelse mot Israel og gjorde det klart at han ikke lenger anser seg bundet av tidligere avtaler som er inngått med Israel. Israel må gjenoppta sitt ansvar som okkupantmakt, slo 80 år gamle Abbas fast.

I forkant av talen var det ventet at han kom til å «slippe en bombe» fra talerstolen, og de fleste spekulasjonene dreide seg om at ville erklære sin egen avgang som president. En annen teori gikk ut på at han kom til å kunngjøre at Den palestinske selvstyremyndigheten skal oppløses og hele ansvaret for okkupasjonen av Vestbredden overlates til Israel. Palestinsk frustrasjon over at fredsprosessen med Israel har stoppet, skal være bakgrunnen for vurderingene.

UN-ASSEMBLY/ Members of the Israeli delegation listen as Palestinian President Mahmoud Abbas addresses attendees during the 70th session of the United Nations General Assembly at the U.N. headquarters in New York

Israelske delegasjonsmedlemmer var tilhørere i salen da Abbas holdt sin tale onsdag.

Foto: CARLO ALLEGRI / Reuters

SISTE NYTT

Siste nytt