– De kan vinke farvel til en rettferdig rettssak og dom

«Rettsvesenet i Kongo er gjennomkorrupt.» Kraftig kritikk av Kongos rettsvesen og fengsler kommer tydelig frem på den statlige organisasjonen Landinfos nettsider.

Tjostolv Moland og Joshua French
Foto: Tore Meek / Scanpix

  • Rettsvesenet i D.R. Kongo er gjennomkorrumpert.
  • De fleste rettssaker de siste årene har pågått i militærdomstoler hvor ankemuligheter er små og hvor de tiltalte sjelden har tilgang til advokat.
  • Forholdene i fengsler er svært kummerlige.
  • De sanitære forholdene er generelt meget kritikkverdige.
  • I tillegg bidrar manglende helsetilsyn, dårlig og for lite mat, samt overbefolkning, til å gjøre forholdene i kongolesiske fengsler livsfarlige for innsatte.

– Toget er gått

Dette er noen av forholdene som kritiseres av Landinfo . Landinformasjonen er en del av vurderingen norske myndigheter legger til grunn når de avgjør asylsøkeres skjebne.

Geir Skogseth

Geir Skogseth forteller ut utbredt korrupsjon i Kongos rettsvesen.

Foto: Privat

– Har man de rette kontaktene og penger til bestikkelser, er det mulig å forhandle seg ut av det meste, sier Geir Skogseth, landrådgiver og ekspert på blant annet Kongo.

Han har sammen med en kollega studert materiale om kongolesisk rettsvesen over flere år.

Han levner ikke de dødsdømte nordmennene Tjostolv Moland og Joshua French mye håp i et rettsvesen han klart definerer som gjennomkorrupt.

– Det er åpenbart for de fleste at bevisførselen og etterforskningen i første instans var veldig dårlig, og det er ingen formell mulighet til å rette opp dette nå i ankesaken, sier Skogseth.

Kongo følger nemlig fransk rettsmodell. Da er det ikke mulig å legge frem nye beviser i andre instans, hvor Moland og Frenchs sak er nå. Der skal det tas stilling til om det som skjedde i første instans, var riktig.

– Noen erkjennelse om at det som skjedde i første runde, var galt, tror jeg er høyst usannsynlig. Så toget har gått for Moland og French når det gjelder en rettferdig dom basert på uavhengig etterforskning og riktig bevisførsel, slår Skogseth fast.

– De kan nok vinke farvel til en rettferdig rettsak - i hvert fall slik vi definerer det ut fra norske forhold.

– Har vært helt tilbakeholdne

Landinfo er administrativt underlagt Utlendingsdirektoratet (UDI), som nylig ble lagt under Justisdepartementet.

Advokat Morten Furuholmen.

Advokat Morten Furuholmen mener norske myndigheter må enda sterkere inn i saken.

Foto: Tore Meek / Scanpix

Tjostolv Moland og Joshua Frenchs norske advokat, Morten Furuholmen, har tidligere bedt norske myndigheter, inkludert Justisdepartementet spesielt, komme mye sterkere på banen.

Derfor stiller han seg enda mer undrende til det han kaller deres tilbakeholdenhet når Landinfos faglige vurdering er at rettsvesenet er gjennomkorrupt.

– Norske myndigheter har ikke flagget disse synspunktene i Kongo. De har vært helt tilbakeholdne, sier Furuholmen til nrk.no.

– Utenriksminister Jonas Gahr Støres besøk i FN, der han møtte sin kongolesiske kollega , er det nærmeste man har kommet handling fra Norges side. Det er altfor svakt, slår han fast.

– Må på banen nå for ikke å bli fastlåst

Furuholmen mener det er naturlig at Norge engasjerer seg på høyt nivå når Moland og French er dømt for spionasje.

– Da er jo Norge dratt inn i saken. Det er helt nødvendig å gripe inn nå for ikke å komme i en helt låst situasjon, sier Furuholmen.

– Hvis ikke vil de korrumperte deltakerne i Kongo være dem som styrer prosessen.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Joshua French og Tjostolv Moland i retten i Kongo

I den første rettsrunden endte Joshua French og Tjostolv Moland opp med å bli idømt fem dødsstraffer hver.

Foto: Vegar K. Vatn / Scanpix

– Skvise penger ut av saken

Geir Skogseth mener imidlertid at det at UD har hatt en representant som har fulgt rettssaken i Kongo, har vært svært viktig.

– Det kom nok overraskende på dem i Kisangani som satte i gang rettssaken, sier Skogseth og peker på at det dermed er en ekstern aktør som følger med, og som ikke er med på det korrupsjonsspillet som ofte ellers preger retten.

– For det finnes nok aktører, særlig blant bistandsadvokatene og dem de representerer, som trodde at her er det noen som er så opptatt av å få Moland og French fri, at de vil betale for det, og aktørene vil ha en del av den kaka, sier han og legger til at også personer på et høyere nivå kan ha håpet å skvise penger ut av saken.

Skogseth tror det beste Tjostolv Moland og Joshua French kan håpe på, er en noe mildere dom.

– Så kan det tenkes at kongolesiske myndigheter er villig til å la Moland og French bli utlevert til Norge for å sone her, mot at Norge støtter et eller annet bistandsprosjekt der.

Dette skriver Landinfo om rettssikkerheten i Kongo:

Faksimile av Landinfos vurdering av rettssikkerheten i Kongo
Foto: Faksimile:Landinfo.no

SISTE NYTT

Siste nytt