Hopp til innhold

«De jordløse» i Brasil trapper opp kampen

I 30 år har «De jordløses bevegelse» i Brasil kjempet for retten til et jordstykke for landets fattige bønder. Knapt noe land i verden har en skjevere fordeling av jorda, og «De jordløse» har oppnådd mye. Men fortsatt er det langt frem, og bevegelsen har den siste tiden trappet opp sine aksjoner.

Mange barn av fattige bønder har en tøff oppvekst i leire der familiene venter på å få tildelt jord.

Mange barn av fattige bønder har en tøff oppvekst i leire der familiene venter på å få tildelt jord.

Foto: "De jordløses bevegelse" i Brasil (MST)

Rundt 20.000 medlemmer av «Movimento dos trabalhadores rurais Sem Terra», De jordløses bevegelse, demonstrerer foran presidentpalasset i Brasils hovedstad Brasília.

«De jordløse» er fryktet for sine militante aksjoner, og store politistyrker er utkommandert. Og snart er bråket i gang.

Politi og demonstranter utkjemper det reneste gateslag, og det brukes tåregass og skytes med gummikuler. Mer enn 30 mennesker blir skadd i opptøyene.

Trapper opp aksjonene

– Vi demonstrerer for kravet om en jordreform og mot myndighetenes manglende interesse for våre rettferdige krav, sier «De jordløses» talsmann Alexandre Conceicao.

– Fortsatt er det hundretusener av fattige bønder som ikke har fått den jorda de har krav på, og de siste årene har arbeidet med tildeling av jord gått saktere og saktere. Derfor vil vi nå trappe opp våre aksjoner, sier talsmannen.

I 30 år har "De jordløse" kjempet for å skaffe jord til Brasils fattige bønder.

I 30 år har 'De jordløse' kjempet for å skaffe jord til Brasils fattige bønder.

Foto: "De jordløses bevegelse" i Brasil (MST)

Fryktet bevegelse

En skog av røde flagg fyller plassen foran presidentpalasset – et fryktet symbol for Brasils rike og mektige jordeiere, og et symbol på håp for landets fattige.

«De jordløse» er Brasils største sosiale bevegelse, med en og en halv million medlemmer, og de har skaffet jord til mer enn 250.000 familier.

Men fortsatt bor rundt 100.000 familier i kummerlige leire mens de venter på å få tildelt et jordstykke de kan leve av.

Uverdig liv

– Det er helt nødvendig at vi nå får løst disse problemene, sier Débora Nunes, en av lederne for «De jordløses bevegelse».

Dette er familier som lever et totalt uverdig liv – de fleste av dem i det fattige og tørre nordøst-Brasil der det er svært vanskelig å finne noe å leve av.

– Vi vet at disse bøndene har krav på å få tildelt jord, og det er trist at en regjering som ledes av et arbeiderparti gjør så lite for å hjelpe dem, sier talskvinnen.

20.000 medlemmer av "De jordløses bevegelse" demonstrerer i hovedstaden Brasilia.

20.000 medlemmer av 'De jordløses bevegelse' demonstrerer i hovedstaden Brasilia.

Foto: "De jordløses bevegelse" i Brasil (MST)

Få eier mye

I Brasil eier 3 prosent av befolkningen to tredeler av all dyrkbar jord, den skjeveste fordeling av jord noe sted i verden, bortsett fra i Paraguay.

I tillegg ligger mesteparten jorda brakk, samtidig som det mer enn 2 millioner brasilianske bønder som ønsker et landområde de kan dyrke.

Og ifølge Brasils grunnlov kan staten ekspropriere jord som ikke dyrkes, forutsatt at eieren får erstatning – noe som altså har skjedd i en viss utstrekning.

Men de siste årene har denne prosessen gått stadig langsommere. I fjor fikk bare rundt 200 familier tildelt jord – det laveste tallet på mange år.

Store protestmarsjer har gitt "De jordløse" stor oppmerksomhet i brasilianske medier.

Store protestmarsjer har gitt 'De jordløse' stor oppmerksomhet i brasilianske medier.

Foto: "De jordløses bevegelse" i Brasil (MST)

30 års kamp

«De jordløses bevegelse» ble dannet i 1984. Da var det fortsatt et militærstyre her i Brasil, og generalene hadde ingen forståelse for organisasjonens krav om at deres gode venner, de rike landeierne, skulle gi fra en del av sine enorme eiendommer.

Og i årene etter diktaturet var Brasil styrt av høyreregjeringer som heller ikke hadde stor forståelse for «De jordløses» krav.

Men da venstrelederen Lula da Silva kom til makten i 2003 var forventningene enorme blant jordløse bønder.

Lula skuffet

Lula iførte seg lua til «De jordløses bevegelse», som et tegn på at han var deres mann.

Og han lovet at det nå skulle bli fortgang i tildelingen av jord til fattige bønder. Men i møtet med de politiske realitetene og den mektige landeierlobbyen i det brasilianske parlamentet viste det seg snart at det ble mer ord enn handling.

Det ble riktignok omfordelt mer jord i Lula da Silvas regjeringstid enn under hans forgjengere, men langt fra nok til å stagge skuffelsen og bitterheten i «De jordløses bevegelse».

Og under dagens president, Dilma Rousseff, har tildelingen av jord gått sterkt tilbake.

"De jordløses" røde fane er fryktet blant Brasils store landeiere

'De jordløses' røde fane er fryktet blant Brasils store landeiere. Men for fattige bønder er den et symbol på håp.

Foto: "De jordløses bevegelse" i Brasil (MST)

Jord for alle

For den kjente frigjøringsteologen Leonardo Boff, en av grunnleggerne av «De jordløses bevegelse» har utviklingen de siste årene vært en enorm skuffelse.

– Dette er en trist og uverdig utvikling for et land som Brasil, sier han.

– For oss har det vært 30 år med kamp, motstand, forfølgelse og bakvaskelse i mediene. Vi har fått til mye, men det er fortsatt mye som gjenstår. Alle mennesker har rett til en del av jorda, der de kan dyrke det de trenger til livets opphold. Men noen få mennesker har ranet Brasils jord – de bruker den dårlig, og står i veien for alle dem som vil dyrke jorda og gjøre landet rikere, sier den kjente teologen.

Bråk i vente

«De jordløse» står igjen på barrikadene, og de har fortsatt mye å kjempe for.

Bevegelsen har i årenes løp gjennomført svært militante aksjoner, blant annet med okkupasjon av jord en rekke steder i landet.

Det har ført til voldsom kritikk i den mektige høyrepressen, der de fattige bøndene er blitt har stemplet som terrorister og kriminelle.

Nå står altså nye aksjoner på programmet og mange frykter hva som vil skje. Dette bekymrer ikke minst den sittende regjeringen.

For «De jordløse» er en bevegelse ingen politiker her i Brasil kan overse – særlig i valgåret 2014.

Militante okkupasjoner av landområder har gjort "De jordløse" kjent og fryktet.

Militante okkupasjoner av landområder har gjort 'De jordløse' kjent og fryktet.

Foto: "De jordløses bevegelse" i Brasil (MST)

SISTE NYTT

Siste nytt

Finland og Sverige har levert sine Nato-søknader

Finland og Sverige har overlevert sine Nato-søknader i Brussel. – Det er en god dag i en kritisk tid, sa generalsekretær Jens Stoltenberg.