– Vil ha sertifikatordning for kjæledyr

Forskere frykter at tallet på kjæledyr som mishandles i Norge er høyt. Professor i kriminologi vil nå ha sertifikatordning for kjæledyr og stille krav til familier som vil ha kjæledyr, på samme måte som for adopsjon av barn.

Dyrebeskyttelsens hjelpesenter for Oslo og Akershus

Vold mot dyr kan ende opp med vold mot mennesker, mener voldsforsker, Ragnhild Bjørnebekk. Forskere tror at tallet på kjæledyr som blir mishandlet her i landet er høyt, men at ingen bryr seg, og at svært få blir straffet. Bildet er fra Dyrebeskyttelsens hjelpesenter for Oslo og Akershus.

Foto: Hans Jørgen Solli / NRK

Mennesker som er voldelige mot andre mennesker, er ofte også voldelige mot dyr, viser forskning.

Det finnes i dag ingen samlet oversikt over hvor mange kjæledyr som bli utsatt for vold i Norge, men forskere frykter at tallet er høyt.

Professor Ragnhild Sollund ved institutt for kriminologi ved UiO vil nå ha en sertifikatordning der alle som skaffer seg kjæledyr må gjennomgå egne kurs.

– Jeg tenker at man skal se på det å holde kjæledyr som adopsjon. Nå er det strenge krav til de som skal adoptere barn, og det du gjør når du tar til deg et kjæledyr, er mye av det samme, fastslår hun.

– Jeg tenker at man skal se på det å holde kjæledyr som adopsjon. Du tar et dyr inn i familien din, for å ha det som en i familien, fortsetter hun.

Grov mishandling

Aud Vogt Johansen

Styreleder i Dyrebeskyttelsen Norge, Aud Vogt Johansen, sammen med katten Mia Marienlyst, som er en av mange kjæledyr som har blitt mishandlet. Johansen sier eksemplene på dyr som har vært utsatt for grov mishandling er til å gråte av.

Foto: Hans Jørgen Solli / NRK

Mange kjæledyr mishandles på det groveste – men ingen bryr seg, mener fagfolk og forskere.

Historiene om kjæledyr som blir mishandlet er like mange som de er grusomme. Styreleder i Dyrebeskyttelsen Norge, Aud Vogt Johansen, har mange eksempler på dyr som har vært utsatt for grov mishandling.

– Vi vet om katter som har blitt fanget, blitt teipet fast til lyktestolper, helt tennvæske på, satt fyr på, klippet av ørene, stukket ut øynene, klippet av halen. Det er bare så grusomt at det er til å gråte av, forteller hun.

Professor Ragnhild Sollund deler volden mot kjæledyrene våre inn i to: Vanskjøtsel, og direkte mishandling.

– Det er dokumentert i studier i USA at menn som mishandler sine koner, også ofte vil mishandle familiens dyr, og bruke dyret som pressmiddel mot henne, forklarer hun.

– Vil lettere kunne ty til vold

Sollund mener også at barn som opplever vold i familien, også vold mot dyr, lettere vil kunne ty til vold senere i livet.

– Og vold mot dyr og mennesker henger ofte sammen, sier hun, og viser til amerikansk forskning.

Forskere tror at det er mange kjæledyr som blir mishandlet her i landet, og de vet at svært få mishandlere blir straffet. Dyrebeskyttelsen Norge har anmeldt flere forhold.

– Vi har anmeldt mange grove saker, hvor vi både har hatt vitner og fotobevis, men de blir bare henlagt, forteller Vogt Johansen og tar frem et eksempel:

– Det var to gutter i 15-årsalderen som gikk løs på en kanin med et balltre. Da kaninen til slutt ikke var så mye mer kanin, ble den dumpet i en søppelkasse. Dette så folk, og de anmeldte det til lensmannen. Guttene ble kalt inn og fikk en skjennepreken. Det var det. Ungdommer som gjør slikt er litt i faresonen. De har problemer med empatien når de kan gjøre slikt mot et forsvarsløst lite dyr og jeg tenker: Hva er neste når de har krysset en slik grense?

Oslopolitiet kjenner seg ikke igjen i kritikken fra dyrebeskyttelsen. Fungerende seksjonssjef ved arrest- og påtaleseksjonen, Audun Kristiansen, sier til NRK at de har mottatt 39 anmeldelser de siste to årene som går på vold mot dyr. Han avviser at de ikke tar anmeldelsene alvorlig nok.

– I Oslo har vi i løpet av de siste to og et halvt årene kun henlagt én sak fordi vi ikke har hatt saksbehandlingskapasitet til å etterforske den. For øvrig må noen saker henlegges fordi bevisstillingen er for dårlig. Men i Oslo er det relativt få saker som har blitt henlagt på grunn av det også, sier han.

Tegn på alvorlig feilutvikling

Voldsforsker Ragnhild Bjørnebekk mener det er viktig å være oppmerksomme på barn som er voldelige.

– Det er viktig for lærere, for behandlere, og folk som er i kontakt med barn, å observere om barn bruker vold mot dyr, som er tegn på en alvorlig feilutvikling som kan ende opp med vold mot mennesker, sier hun.


SISTE NYTT

Siste nytt