Hopp til innhold

– Vi får i oss minst 50.000 plastpartiklar i året berre gjennom maten

Eit menneske får i seg minst 50.000 plastpartiklar i året gjennom maten, og ei tilsvarande mengd gjennom lufta vi pustar inn, viser ny forsking.

Kieran Cox, marinbiolog.

Marinbiologen Kieran Cox ved Universitetet i Victoria i Canada har leidd arbeidet med forskingsrapporten.

Foto: University of Victoria

CO₂ i atmosfæren
426,9 ppm
1,5-gradersmålet
+1,13 °C
Les mer  om klima

Talet kan vere mykje høgare, fordi berre rundt 15 prosent av dei mest vanlege typane mat er testa i undersøkinga. Eitt av funna er at det er langt meir plastpartiklar i vatn tappa på plastflasker enn i vatn frå kjøkkenkrana

Det er ikkje klart kva plastpartiklane vi får i oss gjer med helsa vår, men det er sett i verk forsking på det fleire stader, blant anna ved Universitetet i Bergen .

Forskarane meiner det er svært sannsynleg at giftstoffa i plasten kan utgjere ein helsefare, ifølgje rapporten, som er publisert i magasinet Enviromental Science and Technology.

Plastavfall i oppløysing

Mikroplast sett gjennom mikroskop.

Mikroplastpartiklar frå fleece funne i ein vaskemaskin og forstørra opp i mikroskop.

Foto: Monique Raap / University of Victoria

Mikroplasten som infiserer det meste rundt oss kjem frå plastavfall i oppløysing. Problemet er like stort over heile verda. Forskarane finn mikroplast alle stader der dei leitar etter det, i lufta, på bakken, i elvar og i sjølv dei djupaste havområda rundt om i verda.

Forskarane har funne mikroplast i drikkevatnet, i sjømat og i øl. Partiklar er også funne i menneskeleg avføring, går det fram av forskingsrapporten. Dette er eit bevis på at mikroplasten blir teken opp i menneskekroppen, meiner forskarane.

Innhaldet av mikroplast i drikkevatn er særleg godt dokumentert i rapporten. Ei plastflaske med vatn inneheld 22 gonger meir mikroplast enn vatn frå krana, viser undersøkinga.

Ein person som berre drikk flaskevatn vil få i seg 130.000 plastpartiklar i vatnet løpet av eitt år.

Fann 414 millionar plastgjenstandar langs strendene

Mange fleire matvarer

Marinbiologen Kieran Cox ved Universitetet i Victoria i Canada er ansvarleg for rapporten. Han fortel at dei har testa rundt 15 prosent av matvarene som inngår i eit normalt kosthald. Dei har ikkje testa brød, prosesserte produkt, kjøt, meieriprodukt og grønsaker, blant anna.

– Vi treng meir forsking på dette, men det er svært sannsynleg at det er store mengder mikroplast også i desse matvarene. Det vil bety at vi kan få i oss fleire hundre tusen partiklar i løpet av eit år, seier han til den britiske avisa The Guardian .

Han legg til at funna i undersøkinga har fått han til å endre det personlege forbruket sitt.

– Eg droppar alle formar for plastemballasje, og eg prøver så langt det let seg gjere å ikkje drikke flaskevatn, seier han.

Kieran Cox minner om at mennesket er ein del av økosystemet, og at vi alle kan gjere noko for å minske bruken av eingongsplast.

Forsking på mikroplast.

Forskarane Hailey Davies og Wendy Fleming frå Universitetet i Victoria i Canada i arbeid med å fange fisk til undersøkinga i Sidney i British Columbia.

Foto: Kieran Cox / University of Victoria

Eingongsprodukt av plast

– Det å slutte å bruke eingongsprodukt av plast, og å støtte bedrifter som brukar miljøvenlege alternativ kjem til å gi resultat. Dette er eigentleg veldig enkelt. Vi produserer massevis av plast, og det endar opp i økosystema, som vi er ein del av, seier han.

I ein vitskapeleg rapport til EU-kommisjonen offentleggjort i april i år, seier leiande europeiske forskarar at det må setjast i verk tiltak for å få slutt på mikroplast-forureining. Dei meiner det er all grunn til uro for det som skjer.

Nytt våpen i kampen mot mikroplasten: Skal finne ut hvordan maten vår og miljøet skades

Om ett år er disse forbudt

Brenne, bruke eller resirkulere?

SISTE NYTT

Siste nytt