Mener muslimske innvandrere kjører Tyskland utfor stupet

Thilo Sarrazin, styremedlem i den tyske sentralbanken, sjokkerer Tyskland. – Jøder har et felles gen, og muslimer har lav IQ og skaper et Tyskland bestående av «dumrianer», hevder han.

Thilo Sarrazin

Den sosialdemokratiske politikeren Thilo Sarrazin skaper igjen storm i Tyskland, med sine angrep på grupper han hevder ikke vil integreres.

Foto: FABRIZIO BENSCH / Reuters

Forbundskansler Angela Merkel ber nå styret i Deutsche Bundesbank, den tyske sentralbanken, diskutere Sarrazins uttalelser og om han fortsatt kan inneha vervet som styremedlem.

Utenriksminister og visekansler Guido Westerwelle (FDP) beskylder Sarrazin for å spre hat.

– Uttalelser som er rasisitiske eller anti-semittiske har ingen plass i Tysklands politiske diskusjoner, sier Westerwelle krystallklart.

Mens forsvarsminister Karl-Theodor zu Guttenberg (CSU) mener Sarrazin har overskredet grensen for provokative uttalelser.

Dummere og dummere

Thilo Sarrazin

Sarrazins bok har dominert dagsordenen i tysk media de siste dagene.

Foto: FABRIZIO BENSCH / Reuters

Det er i boken «Deutschland Schafft Sich Ab» med undertittelen «Wie wir unser Land aufs Spiel setzen», Thilo Sarrazin ikke legger fingrene imellom.

Boken handler om innvandring og Tysklands stilling. Sarrazin hevder at Tyskland er på randen av ruin på grunn av innvandringen fra arabiske land, som kommer til å knuse den opprinnelige tyske befolkningen.

«Dette kommer til å skape en nasjon av dumrianer», skriver han i boka.

– Det har vært et dramatisk fall i lese- og skriveferdigheter og i regnekunnskap. Tyskland blir stadig dummere, argumenterer Sarrazin.

Han mener at utviklingen har gått sin gang i etterkrigstiden. En av hovedårsakene er en følge av at fødselsratene blant tyskere har gått nedover, mens innvandring og ditto fødselsrater har gått oppover.

Skylden ligger hos de muslimske arabiske innvandrerne, mener han. Han hevder mange av dem har lav IQ og er uten vilje eller evne til å la seg integrere i det vestlige samfunnet.

- Muslimske immigranter integrerer seg ikke i samfunnet som andre immigrantgrupper i Europa. Årsaken til dette ligger åpenbart ikke i deres etnisitet, men er rotfestet i islamsk kultur, hevder Sarrazin.

Han mener derfor at tradisjonelt etniske tyskere kommer til å føle seg fremmedgjort i sitt eget land hvis den utviklingen han nå ser, får fortsette. Og han stiller spørsmål om islamsk kultur, som mange immigrantene er en del av, er forenlig med envestlig samfunnskultur, som det tyske.

Påpeker kulturforskjeller

Den kontroversielle politikeren sier han ikke er rasist, men at han bringer frem temaer i offentligheten som regjeringen og myndighetene ikke ville snakke åpent om.

– Jeg påpeker kulturelle forskjeller, og ikke etniske, sier han i intervjuer med avisene Welt am Sonntag og Berliner Morgenpost i forbindelse med bokutgivelsen.

– Jeg tar mer enn gjerne en diskusjonjon om mine teorier og argumenter. Dette er en ubehagelig debatt - men en debatt vi er nødt til å ta. Før vi klarer å løse problemene, må vi i det minste erkjenne dem, sa han på en pressekonferanse i dag.

Sarrazin, som er sosialdemokrat, satt tidligere i Berlins byregjering. Og han har skapt storm før, blant annet i fjor.

Han kritiserte da hva han kalte den «tyrkiske og arabiske underklassen i Berlin» som lever av trygd.

Han hevdet at de ikke bryr seg om barnas skolegang og mulighet for videre utdannelse, for å for å klare seg bedre i samfunnet, og at de kun produserte nye små hodeskjerfkledde jenter.

Han krevde også kutt i trygdene til immigranter og forbud mot å hente koner i hjemlandet.

Protest mot Thilo Sarrazin

- Tyskland, bli kvitt Sarrazin, er deler av budskapet til motstanderne.

Foto: FABRIZIO BENSCH / Reuters
Tilhenger av Thilo Sarrazin

Andre stiller seg på Sarrazins side.

Foto: FABRIZIO BENSCH / Reuters

Han måtte da be om unnskyldning for deler av uttalelsene.

I boka fortsetter han likevel argumentasjonen om at enkelte innvandrergrupper, spesielt muslimske, lever på det tyske velferdssystemet uten å bidra til det.

Et jødegen?

Han hevder også at alle sosiale grupper er genetisk forskjellige. Og at jøder over alt i verden kan identifiseres som jøde på grunn av et bestemt gen.

– Alle jøder deler det samme genet. Baskere har også et gen som
skiller dem fra andre, sier han.

Både jødiske og tyrkiske talsmenn krever at Sarrazin trekker uttalelsene tilbake.

Sprer hat

Forbundskansler Angela Merkel, sier at Sarrazin ikke akkurat gjør det lettere for Tyskland og at uttalelsene hans både er idiotiske og uten poeng.

Men hun innrømmer likevel at det trengs et krafttak for å bedre utdannelsesnivået blant enkelte grupper innvandrere.

– Kjernepunktet er språket, det å beherske det tyske språket godt er inngangsporten til veien videre, sier Merkel.

Sarrazins parti SPD er igang med å vurdere om Sarrazin skal ekskluderes fra partiet. Sarrazin selv har ingen planer om å forlate partiet, eller trekke seg fra styret i den tyske sentralbanken.

– Ikke uten at jeg får hjerteinfarkt, bemerket han tørt under pressekonferansen.

SISTE NYTT

Siste nytt