– Cuba er i endring, selv om valget ikke endrer noe

Søndag skal cubanerne velge ny nasjonalforsamling. Det blir et valg med dempet spenning. Likevel, det feier en liberal bris over kommunistøya.

Havana

Fortsatt er det mye forgangne biler å se å Havanas gater, men samfunnet begynner å modernisere seg.

Foto: ENRIQUE DE LA OSA / Reuters

– På Cuba er det befolkningen som velger kandidater, ikke partiet slik det var i Sovjetunionen. Og man stemmer på enkeltpersoner, ikke partier, forteller Even Sandvik Underlid.

Han er stipendiat i spansk språk og latinamerika-studier ved ved Universitetet i Bergen og har skrevet reiseskildringen «Det Nye Cuba?»

– Først må en kandidat vinne i sitt nabolag, så virkelig korrupte blir ofte silt bort. Det finnes ingen valgkamp, idealet er å stemme på den mest kvalifiserte til å jobbe «innenfor systemets rammer», sier han.

Even Sandvik Underlid

Even Sandvik Underlid har bodd på Cuba i flere år.

Foto: Privat

– Valgdeltakelsen er på rundt 95 prosent, men engasjementet er lavt.

Er rikspolitikere på si

Cubas nasjonalforsamling består ikke av profesjonelle heltidspolitikere.

Det cubanske parlamentet kan på overflaten virke mangfoldig. Man har ikke yrkespolitikere, de folkevalgte beholder sin gamle jobb og må bo på hjemstedet. Det er god aldersfordeling, stor kvinneandel og i år kan også en transseksuell bli valgt inn.

– Men politisk er mangfoldet lite. Diskusjoner foregår stort sett i lukkede komiteer og beslutninger tas enstemmig i plenum. Men kanskje det vil endre seg, sier han.

I 2008 ble den 18 gamle kommunistjenta Liaena Hernandez Martinez valgt inn som den yngste representanten i parlamentet.

Den offisielle linjen til landets myndigheter er å forbedre det nåværende systemet, ikke å slippe til private krefter eller å kopiere den kinesiske modellen med en sosialistisk kapitalisme, også kalt sosialisme med kinesiske kjennetegn.

«Perfeccionamiento» kalles cubanske politiske linjen, og den fikk tilslutning fra den unge Liaena Hernandez Martinez.

– Vi trenger ikke å kopiere andre lands systemer. Vi er fornøyd med vårt eget og vi vil fortsette med å perfeksjonere det, sa hun i et intervju med BBC året hun ble valgt inn.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Privat grønnsaksselger i Havana

Etter at lillebror Raul Castro myket opp styret til storebror Fidel, har mange unge skapt sin egen lille forretning eller bedrift. Suliban Molin (bildet) satset på salg av grønnsaker. Avisen han leser er statseid – og statskontrollert -men nå får en privateid latinamerikansk TV-kanal sende på øya.

Foto: Franklin Reyes / Ap

– Du er ikke kineser

Da nåværende president Raul Castro begeistret kom tilbake etter å studert Kinas økonomiske reformer på 1990-tallet, ble han raskt irettesatt av sin bror Fidel med ordene: «Du er ikke kineser».

Kinas modell er ikke blitt noe direkte forbilde for Cuba. Til det er landene for ulike, mener Underlid. Kina er likevel en viktig partner.

– Kina er en stor aktør i Latin-Amerika og har gitt betydelige kreditter til Cuba for kjøp av kinesiske produkter, særlig transportmidler de siste årene.

– Men Cuba har lært av tidligere avhengighetsforhold til USA og Sovjetunionen, og har forsøkt å diversifisere utenrikshandelen og «ikke å sette alt på en hest». Venezuela er en viktigere handelspartner enn Kina, forteller han.

Hva er så effekten av de viktigste reformene som er gjort de siste årene?

"Kjøkkenbutikk" i Havana

Denne kvinnen har satset på salg av kjøkkenutstyr fra sin lille markedsbod i hovedstaden.

Foto: DESMOND BOYLAN / Reuters

– Raul Castros jordreform, som gir bønder mulighet til å disponere statsjord til eget bruk, har så langt gitt små resultater. Derimot har åpningen for småbedrifter i byene gitt et bedre tilbud i servicesektoren.

– Cuba åpnet 20. januar opp for den latinamerikanske tv-kanalen Telesur på bakkenettet. Den er venstreorientert, men statens mediemonopol gjennom 50 år er brutt, sier Underlid.

Kanaliserer kritikken til partiet

Kun dager før valget denne uken, fikk den regimekritiske bloggeren Yoani Sanchez pass. Grunnleggeren av bloggen «Generasjon Y» fikk i fjor visum til Brasil, men ikke noe pass som visumet kunne settes inn i.

Den cubanske bloggeren Yoani Sanchez

Yoani Sanchez intervjues utenfor passkontoret i Havana 14. januar år, etter at det ble klart at det generelle utreiseforbudet for cubanere oppheves.

Foto: ADALBERTO ROQUE / Afp

Nå følger myndighetene opp egne løfter om å la også systemkritikere reise ut av landet med mulighet til å returnere.

Underlid er likevel usikker på om opposisjonen vil klare å øke sin reelle innflytelse.

– Opposisjonen er liten og splittet, og myndighetene forsøker å kanalisere kritikk inn i egne fora. Halvparten av alle voksne cubanere deltok i en folkeutspørring arrangert av Kommunistpartiet i 2011. Der foreslo de en rekke modifikasjoner i partiets arbeidsplan, blant annet fjerning av systemet med utreisetillatelser.

– Det finnes tabuer, men debatten er åpnere, sier Underlid.

Ønsker direktevalg på president

Kandidatene til nasjonalforsamlingen er «vasket» og godkjent av en egen kommisjon, og nasjonalforsamlingen, som kun møtes to ganger i året, er ofte beskyldt for kun å stemple «godkjent» på forhåndsbestemt politikk.

Even Sandvik Underlid tror uansett flere reformer vil komme.

– Et viktig forslag går ut på at ingen politikere skal kunne sitte i mer enn to femårsperioder. Mange cubanere ønsker også direktevalg av landets president, som i dag velges av parlamentet, men det er uvisst om de blir hørt, sier han.

– Når det gjelder de økonomiske reformene, sier myndighetene at de vil ha mer marked, men uten akkumulering av kapital hos private.

Universitetsstipendiaten har reist på kryss og tvers av den karibiske øya og har bodd der i flere år.

– Hva er blitt annerledes de siste årene?

– Den ekstreme krisen etter Sovjetunionens fall er for de fleste et vondt minne, selv om hverdagen fortsatt er tøff for de som ikke har inntekter i hard valuta.

– Integrasjon med Latin-Amerika har ført til en viss politisk nytenkning og nyorientering og en del forbud har blitt fjernet. Mange år med turisme og emigrasjon har også gitt cubanerne et mer realistisk bilde av verden utenfor, sier Underlid.

SISTE NYTT

Siste nytt