– Uunngåelig at ebola kommer til USA

Moderne flytrafikk gjør at det er uunngåelig at ebola sprer seg til USA. Det sier amerikanske helsemyndigheter.

Ebolaskilt

I Sierra Leones hovedstad Freetown har myndighetene satt opp store plakater med råd om hvordan folk bør forholde seg til ebola.

Foto: Michael Duff / Ap

Tom Frieden

Lederen for USAs senter for sykdomskontroll og forebygging (CDCP), Tom Frieden under høringen i kongressen.

Foto: Molly Riley) / Ap

Margaret Chan

Generalsekretær Margaret Chan i WHO på en pressekonferanse i Genève fredag sa at ebolautbruddet er en internasjonal helserisiko.

Foto: Alain GROSCLAUDE / AFP
Ebola-virus

Mikroskopbilde av et ebolavirus levert av USA senter for sykdomskontroll og forebygging (CDCP)

Foto: CDC
– Vi er alle koblet sammen og det er unngåelig at det vil være reisende, amerikanske statsborgere og andre, som reiser fra disse tre landene og fra Lagos dersom de ikke får det under kontroll, og kommer hit med symptomer, sier lederen for USAs senter for sykdomskontroll og forebygging (CDCP), Tom Frieden.

Han kom med advarselen om i en høring i den amerikanske kongressen. Frieden la likevel til at USA kan håndtere et ebolautbrudd.

– Vi er sikre på at det ikke blir et stort utbrudd av ebola i USA, sa Tom Frieden.

– En internasjonal krise

Verdens helseorganisasjon (WHO) erklærte i dag at ebolautbruddet i Vest-Afrika er en ekstraordinær hendelse og utgjør nå en internasjonal helserisiko.

– En koordinert internasjonal reaksjon er nødvendig for å stoppe og slå tilbake den internasjonale spredningen av ebolaviruset, heter det i en uttalelse fra WHO.

De mulige konsekvensene dersom viruset spres videre er svært alvorlige, ifølge FN-organisasjonen.

Henter hjem diplomater

Myndighetene i USA henter nå hjem familiene til amerikanske diplomater i Liberia på grunn av ebolaepidemien som herjer i landet.

I tillegg advarer USAs utenriksdepartement mot å reise til Liberia hvis det ikke er helt nødvendig.


Tross de store problemene i det vestafrikanske landet vil flere amerikanske medisinske eksperter og hjelpearbeidere bli sendt dit for å bistå i kampen mot virussykdommen.

USA og Liberia har historisk et nært forhold fordi Liberia ble grunnlagt av tidligere amerikanske slaver som vendte tilbake til Afrika.

Helsevesenet kollapser

I Liberia har utbruddet av ebola har overveldet Liberias helsevesen, sier landets utenriksminister.

– Folk dør fra vanlige sykdommer fordi helsevesenet bryter sammen, sier utenriksminister Augustine Kpehe Ngafuan i et intervju med Reuters.

Malaria og diare blir ikke behandlet fordi livredde liberiere unngår sykehus og helsestasjoner. Dette kan ta livet av langt flere enn ebolaviruset, ifølge Ngafuan.

– Hele helsesektoren blir ødelagt av krisen. Viruset tar livet av dem som tar vare på pasientene, og mange av dem dør, sier utenriksministeren.

Liberia, Guinea og Sierra Leone, de tre vestafrikanske landene som er hardest rammet av epidemien.

Kjente ebolautbrudd med dødsofre

År

Land

Antall smittede

Antall døde

Prosent av smittede som dør

1976

Sudan (dagens Sør-Sudan)

284

151

53%

1976

Zaire (dagens Kongo)

318

280

88%

1977

Zaire (dagens Kongo)

1

1

100%

1979

Sudan

34

22

65%

1994-1995

Gabon

52

31

60%

1995

Zaire (dagens Kongo)

315

254

81%

1996

Gabon

31

21

68%

1996-1997

Gabon

60

45

74%

1996

Sør-Afrika

1

1

100%

2000-2001

Uganda

425

224

53%

2001-2002

Gabon

65

53

82%

2001-2002

Kongo

59

44

75%

2002-2003

Kongo

143

128

89%

2003

Kongo

35

29

83%

2004

Sudan (dagens Sør-Sudan)

17

7

41%

2007

Kongo

264

187

71%

2007-2008

Uganda

149

37

25%

2008-2009

Kongo

32

14

44%

2012

Uganda

24

17

71%

2012

Kongo

57

29

51%

2012-2013

Uganda

7

4

57%

Mars 2014 - 2016

Guinea, Liberia, Sierra Leone, Nigeria og Senegal

28.616

11.310

40%

2014

Kongo

66

49

74%

2018

Kongo (Ekvator-provinsen)

54

33

61%

2018-2020

Kongo (Nord-Kivu)

3470

2287

66%

2020-

Kongo (Ekvator-provinsen)

17

11

65 %

I tillegg har det vært noen tilfeller der én enkelt person har blitt rammet av ebola uten at det har utløst noen epidemi.

Per 25. juni 2020.

Kilder: WHO

SISTE NYTT

Siste nytt