– Pressen svikter sin oppgave

Den erfarne legen Morten Rostrup fra Leger uten grenser, mener norsk presse ikke gjør nok for å sette søkelyset på verdens humanitære kriser.

Morten Rostrup.

Pressen forteller ikke nok om hungersnød, intern fordrevne flyktninger og sykdommer, mener Leger uten Grenser.

Foto: Leger Uten Grenser

Lege Morten Rostrup

Morten Rostrup

Foto: Leger Uten Grenser

Leger uten grenser kritiserer norsk presse for å være for opptatt med å jage på sensasjonsnyheter og dermed glemme de kontinuerlige, humanitære krisene.

– Vi føler at media har sviktet sin oppgave, sier lege Morten Rostrup, som har jobbet for Leger uten grenser i 15 år.

– Det er kriser som pågår kontinuerlig som muligens ikke er like spektakulære, i den forstand at de ikke skjer plutselig. Disse får sjelden oppmerksomhet i media, sier Rostrup til NRK.

Senere i dag skal Leger uten grenser legge fram sin oversikt over de ti glemte krisene i verden.

Navlebeskuende presse

Rostrup mener norske medier er for opptatt av nærhet som et nyhetskriterium.

– Kan man knytte en krise opp mot Norge, nordmenn eller norske interesser er det alltid lettere å få oppmerksomhet, sier Rostrup.

Han mener det ikke er relevant, sett fra et humanitært perspektiv.

– Dette er enkeltmennesker som lider. Man bør gjøre noe, uansett om de har noen tilknytning til Norge eller ei, sier Rostrup.

(Saken fortsetter under videoen)

– Dette er et sårt punkt for pressen

Hilde Haugsgjerd

Hilde Haugsgjerd

Foto: NRK

Hilde Haugsgjerd, sjefsredaktør i Aftenposten, er delvis enig i kritikken fra Leger uten grenser.

– Vi har lett for å glemme dimensjonen av krisene og det er en høyere terskel for å hente frem en krise vi nettopp har dekket, sier Haugsgjerd.

Hun innrømmer at det er de nye og mer oppsiktsvekkende krisene som får bred dekning på nett og nyhetssendingene.

– Men etermediene har mange flater og Aftenposten har mange produkter. Så vi får likevel rettet søkelyset på de vedvarende krisene i for eksempel Afrika, sier Haugsgjerd.

Video Stein Bjøntegård i NRKs nyhetsstudio

Stein Bjøntegård

Foto: NRK

– Ikke plass til alle konflikter

NRKs nyhetsredaktør Stein Bjøntegård, føler ikke at pressen svikter.

– I programmer som URIX og Verden på lørdag er vi innom de aller fleste katastrofer og konflikter i verden., sier Bjøntegård.

Han mener det ikke er plass til alle konflikter i alle sendinger og at en redigert versjon er det folk må få.

– Om vi skal se helt objektivt på hva som er viktigst i verden, ville vi ikke ha plass til ting som skjer i Norge, sier Bjøntegård.

«Pressens plikt»

NRK finansieres gjennom lisenspenger og andre medier mottar pressestøtte og får momsfritak. Derfor har pressen har folkeopplysningsplikt til å dekke alle humanitære kriser, mener Rostrup.

Det er så mange kriser i verden. Kan pressen bry seg om alt?

– Pressen har en forpliktelse til å bry seg om alt, svarer Rostrup.

Han mener at god pressedekning får politikerne raskere på banen.

– Dermed kan vi få et politisk engasjement som kan løse konflikten på sikt, fremfor kun kortsiktig bistandshjelp, sier Rostrup.

SISTE NYTT

Siste nytt