NRK Meny
Normal

– Ønsketenkning å fjerne vetoretten

Amnesty mener medlemmene i sikkerhetsrådet må si fra seg vetoretten. Lite trolig, mener generalmajor Robert Mood, som tidligere ledet FN-observatørene i Syria.

Mideast Jordan Syria

Syriske flyktninger i en flyktningleir i Jordan. Amnestys årsrapport ble lagt frem i dag og omtaler 2014 som et kriseår for menneskerettighetene.

Foto: Raad Adayleh / Ap

Amnestys årsrapport ble lagt fram i dag, og omtaler 2014 som et kriseår for menneskerettighetene. Amnesty mener medlemmene av FNs sikkerhetsråd bør si fra seg vetoretten i saker som omhandler folkemord og krigsforbrytelser mot menneskerettighetene.

Ønsketenkning

Forsvarets generalmajor Robert Mood har tidligere ledet FN-observatørene i Syria. Han mener det er usannsynlig at sikkerhetsrådet vil gi fra seg vetoretten.

– Det er nok dessverre ønsketenkning. Sikkerhetsrådet har også vetorett også når det gjelder reformer av FN systemet. Da må det nok vokse frem en større politisk diskusjon blant FNs medlemsland. At de ser at det er behov for en reform med dagens sikkerhetsutfordringer, sier Mood.

Robert Mood

Generalmajor i Forsvarets overkommando Robert Mood har tidligere ledet FNs observatørstyrke i Syria.

Foto: NRK

Men så lenge det ikke skjer en vesentlig endring i FN, mener Mood verden har liten mulighet til å handle.

– Så lenge det ikke er vilje blant de fem landene i sikkerhetsrådet til å gripe inn er verdenssamfunnet handlingslammet, sier Mood.

Berettiget kritikk

Syria er et av landene som trekkes frem i rapporten, der Amnesty mener verdenssamfunnet ikke har gjort nok for å hindre menneskerettighetsbrudd. Mood forstår organisasjonens kritikk av FN.

– Det er lett å forstå at det internasjonale samfunns passivitet i forhold til lidelser og overgrep mot sivile, kvinner og barn oppfattes, og kan karakteriseres som unnfallenhet og svik, og det er derfor berettiget å kritisere FN og verdenssamfunnet for øvrig for å ikke gripe inn, sier han.

Skal beskytte verdensfreden

Seniorforsker Cecilie Hellestveit ved Institutt for internasjonal lov og politikk (ILPI) stiller seg tvilende til om det å fjerne sikkerhetsrådets vetorett er riktig løsning på utfordringene.

– Sikkerhetsrådets hovedoppgave er ikke å beskytte sivile, men å beskytte verdensfreden. Dersom man fjerner vetoretten må det erstattes med veldig klare regler for når man kan gripe inn i et annet land med militærmakt. Det er en fare for at man da lettere kan benytte den makten til å fjerne styresmakter man ikke liker, sier hun.

Cecilie Hellestveit ekspert folkerett og Midtøsten

Det er åpenbart at 2014 var et forferdelig år for menneskerettighetsbrudd, som er de områdene Amnesty overvåker. Politiske rettigheter er under press i flere land i verden, sier seniorforsker Cecilie Hellestveit.

Foto: Privat

Hellestveit understreker at bruk av militærmakt alltid vil være en politisk handling med store politiske konsekvenser, uavhengig av vetoretten.

– Effektiv beskyttelse av sivile fra sikkerhetsrådet kan føre til flere og vanskeligere kriger. I det store regnskapet er det neppe dette som best vil beskytte sivile eller tjene menneskerettighetene, sier hun.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste nytt