– Obama-seieren har stor betydning for økonomien

Verden kan være fornøyd med at det blir stabilitet og forutsigbarhet i amerikansk økonomi de neste årene, mener økonomer.

Barack Obama

President Barack Obamas tøffeste oppgave er trolig å få USA økonomi, som er tynget av gjeld, på fote igjen. Landet har en statsgjeld tilsvarende 25 oljefond.

Foto: WIN MCNAMEE / Afp

Det ble små utslag i markedene etter Obamas seier i det amerikanske presidentvalget.

Men på lengre sikt kan Obamas seier ha stor betydning, mener eksperter på amerikansk økonomi.

Kalle Moene

Økonomiprofessor Kalle Moene ved UIO sier at samarbeidsklimaet mellom USA og deler av verden kunne blitt mer anstrengt med Romney som president.

Foto: Fjeldstad, Knut / SCANPIX

Professor Kalle Moene ved universitetet i Oslo sier til NRK.no at dersom Romney hadde vunnet presidentvalget kunne det blitt store endringer både i USAs nasjonale og internasjonale økonomiske politikk.

– I USA dreier det seg om skattelette og omfordeling til grupper som har mye fra før. Og internasjonalt ved at man kunne ha fått et vanskeligere samarbeidsklima blant annet med Kina dersom motkandidaten hadde vunnet, sier Moene.

Han mener at det kan være grunn til å ha større forventninger til Obama nå som han går inn i sin andre periode som president, både når det gjelder sosiale reformer og sunn økonomisk politikk.

– Verden er tjent med at det blir en stabilitet og at seieren var såpass klar. Stabiliteten tror jeg at verden og også Norge er tjent med, sier professoren.

LES OGSÅ: – Nå kan Obama sikte høyere

– Kan unngå ødeleggende handelskrig

Republikanernes presidentkandidat Mitt Romney har lovet at han, på sin første dag som president vil gå løs på Kina, som han mener manipulerer den nasjonale valutaen for å skaffe seg en konkurransefordel over USA og vestlige land.

LES OGSÅ: Romney-familien er vant til å tape

Moene sier at det er flere som er skeptisk til Kinas økonomiske politikk, men at det er stor forskjell på konfrontasjon og en mer forhandlingsorientert linje.

– Det dreier seg om måten man gjør det på, som nok ville vært forskjellig. Det er veldig forskjellig om man presser og krever i stedet for å lirke og lure. Det siste har mer vært Obamas stil overfor Kina, sier Moene.

I sin morgenrapport skriver sjeføkonom Knut Anton Mork i Handelsbanken at det nå ikke vil bli fattet overilte beslutninger om å stemple Kina som valutamanipulator.

– Romney tok til orde for en svært provokativ linje overfor Kina som kunne ført til en svært ødeleggende handelskrig, sier Mork til NRK.no.

Sjeføkonom i Handelsbanken, Knut Anton Mork

Forbrukerbeskyttelsen i finansmarkedene vil trolig være bedre med Obama som president, sier sjeføkonom i Handelsbanken, Knut Anton Mork.

Foto: NRK

– Forbrukerne bedre beskyttet med Obama

Handelsbankens sjeføkonom mener at det er fem vesentlige punkter som nå trolig vil forbli stabile med Obama i førersetet for verdens største økonomi:

  • Helsereformen vil ikke avlyses.
  • Finansreguleringsloven Dodd-Frank vil fortsette å gjelde. Den ble innført etter finanskrisen, og skal blant annet beskytte forbrukerne.
  • Utvinning av fossilbrensel vil ikke slippes fullstendig løs, og klimaproblemene forsvinner ikke helt fra den politiske dagsorden.
  • USA vil ikke ta overilte beslutninger om å stemple Kina som valutamanipulator.
  • Federal Reserve vil kunne fortsette sin ukonvensjonelle stimulansepolitikk.

Mork sier til NRK.no at forbrukerbeskyttelsen i lovverket som kom i kjølvannet av finanskrisen (Dodd-Frank act) er noe som republikanerne har vært sterke motstandere av.

– Det er antakelig det første som ville blitt avskaffet først dersom Romney hadde blitt valgt, sier Mork.

Han mener at også vi her hjemme kan være fornøyd med at USA ikke vil foreta en radikal omlegging av sin økonomiske politikk.

– Det er absolutt grunn til å være glad for at amerikanske myndigheter kommer til å stimulere sin økonomi, fordi det er en viktig del av verdensøkonomien som vi avhenger av, sier Mork.

LES OGSÅ: Stoltenberg: – Har samarbeidet godt med Obama

– Økonomisk stup truer

Den største utfordringen på kort sikt for Barack Obama er det såkalte fiscal cliff, som kommer opp i januar 2013, mener professor Gernot Doppelhofer ved NHH.

LES OGSÅ: USA står foran et økonomisk stup

– Obama har nå bare uker på seg til å forhandle frem en løsning i Kongressen, for å unngå at det blir en voldsom innstramming i finanspolitikken i USA, sier Doppelhofer.

Professoren sier at republikanerne i kongressen er i fundamental opposisjon til Obama, og trolig vil gjøre livet «så vanskelig som mulig» for Obama-administrasjonens ønske om å komme frem til et kompromiss.

Postdoktor Espen Moe ved NTNU er enig i at the fiscal cliff er den første store utfordringen, hvor Obama før nyttår er nødt til å komme til enighet med republikanerne, for å unngå at det iverksettes store automatiske budsjettkutt.

– Spørsmålet er hva det er mulig for Obama å få gjennomført med en fortsatt republikansk kongress. Obama ønsker som Romney å kutte i underskuddet, men Romneys kutt ville antagelig ha vært veldig mye større, noe som er helt nødvendig på lang sikt, men som fort kunne vært katastrofalt på kort, sier Moe.

SISTE NYTT

Siste nytt