– Norske soldater kan bli kidnappet for å få løslatt mulla Krekar

Den britiske jihadisten Anjem Choudary oppfordrer «gode muslimer» til å gå fysisk til verks for å få mulla Krekar ut av fengsel. Choudary sier også at han «hadde hatt forståelse» for kidnappinger begått for å kunne forhandle om Krekars løslatelse.

Video - Norske soldater kan bli kidnappet for å få løslatt mulla Krekar

KLIKK FOR VIDEO: Anjem Choudary snakker ut om jihadismen med NRK.

Anjem Choudary er utdannet jurist og leder for den islamistiske gruppen Islam4UK. Organisasjonen ble forbudt av britiske myndigheter i 2010.

Deretter var han med og opprettet Muslims against Cruisades, som ble forbudt 11. november i fjor. Choudary er også en iherdig forkjemper for sharialovgivning.

Han er også tidligere leder av organisasjonen Al-Muhajiroun.

Choudary kan altså knyttes til minst tre forbudte islamistiske organisasjoner. Selv er han ikke dømt for noe.

Ifølge Choudary er «alle gode muslimers plikt å sørge for at mulla Krekar kommer seg ut av fengsel», og at man må være villig til å ta «alle nødvendige midler i bruk for å få til dette».

Med «alle midler» mener han blant annet at muslimer kan ta vestlige mennesker som gisler og dermed skape en forhandlingssituasjon som kan løslate mulla Krekar.

– Vår bror mullah Krekar i Norge lider i fengsel. Han har ofret alt for saken, og vi må spørre oss: Hva er vårt ansvar i denne situasjonen? Hva kan vi gjøre?, sier Choudary når NRK møter ham i London.

– Har ikke gjort noe galt

Choudary reagerer på Norges behandling av mulla Krekar. Han mener fengslingen av Krekar er et resultat av at Norge ønsker å blidgjøre blant annet amerikanerne, som fører krig mot terror.

– Hvilket system vil vi få dersom personer som deg bare kan si at det norsk rettsvesen har bestemt bare er feil? Og du kan bestemme at de skal settes fri?

– Det er dine ord. Mitt budskap er at muslimer i utlandet må gjøre alt de kan for å løslate muslimer fra fengsel, svarer Choudary.

Video Lars Gule om Krekar-uttalelse

KLIKK FOR VIDEO: Forsker og forfatter Lars Gule mener det er alvorlig når gisseltagning bringes inn i argumentasjonen.

Jihadisten nevner Afghanistan, Somalia og Irak som gode eksempler på land hvor sharialover blir praktisert, og hvor det fungerer bra.

– Hvorfor flytter du ikke da til de landene, hvis det er så mye bedre der?

– Hvorfor kan jeg ikke heller gjøre Norge eller Storbritannia til bedre land enn de er? En vakker dag vil et muslimsk flagg vaie over denne bygningen, sier Choudary og peker på det britiske parlamentet.

– Gå fysisk til verks

Choudary mener hjelpen til Krekar og andre muslimske ledere kan være økonomisk eller juridisk. Dersom dette ikke fungerer må man gå fysisk til verks.

– Man kan enten betale kausjonen, for å få dem ut, man kan spørre om å få dem ut, eller man kan bytte dem mot andre ikke-muslimske fanger, sier Choudary, og legger til:

– En annen mulighet er å få personen ut av fengsel, fysisk, dersom man har mulighet til det.

Choudary har også forklart sitt syn i en 30 minutter lang video. Klippet er lagt ut på et nettsted der det ved flere anledninger har blitt lagt ut både britiske og norske støtteerklæringer til Krekar.

– Dersom man vil komme nærmere Allah, bør man få frigitt en muslimsk fange. Det er som faste, å be, elle som jihad. Hvis man gjør dette, vil man bli belønnet, sier jihadisten i klippet.

– Greit å kidnappe

Choudary sier videre i klippet at han ikke erkjenner «norske, britiske eller amerikanske parlamenter og presidenter». Han forteller også en historie som illustrerer hva man kan gjøre dersom noen fra ens egen stamme blir tatt til fange.

Historien ender med at det tas en fange fra den andre stammen, for å forhandle om løslatelse.

– Norge, Storbritannia og USA står sammen i en allianse. Jeg har forståelse for at det for eksempel kunne bli tatt en amerikansk fange, for å få løslatt noen i Norge, sier Choudary i lydklippet.

– Vår bror mulla Krekar i Norge lider i fengsel. Han har ofret alt for saken, og vi må spørre oss: Hva er vårt ansvar i denne situasjonen? Hva kan vi gjøre?

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Mullah Krekar

Mullah Krekar har tilhengere over hele verden.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / Scanpix

PST: – Vi er kjent med saken

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) opplyser til NRK at de er kjent med den aktuelle videoen og innholdet i den, «samt flere andre videoer med lignende materiale».

– Det vil ikke bli aktuelt for PST å iverksette etterforskning på bakgrunn av denne videoen, sier kommunkiasjonsdirektektør i PST, Trond Hugubakken.

– Alvorlig

Historiker og samfunnsdebattant Lars Gule har skrevet bok om ekstremisme. Han har sett Choudarys video, som han karakteriserer som en «jihadist og islamofascist».

Gule mener det er vanskelig å si hvor alvorlig man skal ta utspillet.

– Men det er alvorlig når gisseltagning bringes inn Choudary argumentasjon. Det å storme et fengsel er helt usannsynlig, fordi Choudary neppe har stor nok innflytelse og ressurser til å få gjennomført en slik aksjon, sier Gule.

Lars Gule
Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Han mener gisseltagning er mer aktuelt, fordi det kan skje i land der jihadister står sterkt, som Somalia, Afghanistan eller Jemen.

– Gisler kan tas hvor som helst. Gisseltagning i utlander åpner for flere muligheter, sier Gule.

Han påpeker muligheten for å kidnappe utenlandske eller norske NATO-soldater i Afghanistan, i tillegg til at somaliske pirater med kontakt til islamister kan ta fanger i Adenbukta.

– Det er helt klart en oppfordring til jihadister om å tenke over hva det er man skal gjøre, det er ikke tilfeldig at han snakker om det. Juridisk er det neppe en klar oppfordring til vold og gisseltaking, men moralsk sett er det en oppfordring om at dette er noe man må vurdere, mener Gule.

– Markerer en ny dreining

Gule mener eventuell gisseltagning i utlandet, med den hensikt å forsøke å utveksle dem mot egne fanger, vil markere en ny dreining for jihadister. Han mener også Choudary bevisst er forsiktig i måten han uttaler seg på.

– Han sier naturlig nok ikke rett ut at dette er noe man skal gjøre, for da kan havne i ”spjeldet” for å oppfordre til vold eller andre ulovligheter. Han sier derimot at dette er mulighet, og planter ideen blant jihadister om at dette er noe man kan gjøre, sier Gule.

Han tror det er lite sannsynlig at Choudarys uttalelser vil føre til konkrete aksjoner.

– Dette er ganske nytt, og det gjenstår å se om det er noe noen kommer til å reagere på. Jeg tillater meg å tvile, fordi Choudary neppe har nok innflytelse til å påvirke noen i de landene hvor de fleste jihadistene er aktive.

Guler mener også at det ikke er mange nok jihadister i Norge, USA eller Storbritannia som vil engasjere seg i Krekar-saken.

– Samtidig kan man aldri vite hvem som kan bli inspirert av dette. I dagens situasjon er det også flere enkeltterrorister enn tidligere. Det kan være noen i for eksempel Tyskland som hører dette, og lar seg inspirere til å ta gisler, men det er slett ikke sannsynlig. Samtidig kan man ikke se bort fra at han planter ideen, og hvem vet hva som kan skje om, si, fem år.

Gule sier noen undersøkelser har vist at Choudary har en marginal oppslutning blant britiske muslimer.

– Men dette er det svært vanskelig å si noe om. Han er en høyrøstet mann, og slike vil alltid ha en viss oppslutning, sier Gule.

Etter det NRK erfarer kan det bli aktuelt for påtalemyndigheten å bruke jihadistens uttalelser som et eksempel på mulla Krekars støtte og status i den forestående ankesaken mot Krekar.

SISTE NYTT

Siste nytt