– Ingen grunn til å tro at dette er siste aksjon

Gruppen som sto bak terroren i Algerie, skal angivelig true med nye angrep mot utenlandske selskaper i Nord-Afrika. – Det er ingen grunn til å tro at det ikke kommer flere angrep , sier terrorforsker Brynjar Lia.

Amenas, Algerie

Terrorsker Brynjar Lia ved FFI tror ikke det er usannsynlig at AQIM-nettverket kan slå til mot vestlige interesser i Nord - og Vest - Afrika igjen.

Foto: SCANPIX / Reuters

Det er det mauritanske nyhetsbyrået ANI som søndag offentliggjorde en ny uttalelse fra gruppen «Blodets undertegnere», som skal ha stått bak gisselaksjonen ved In Amenas-anlegget.

«Vi minner våre muslimske brødre om at de må forlate anlegg drevet av utenlandske selskaper, særlig franske, for å redde sine egne liv», heter det angivelig i uttalelsen.

Det må tas forbehold om at det mauritanske nyhetsbyrået i løpet av gisselaksjonen har videreformidlet informasjon fra gisseltagerne som har vist seg ikke å stemme. Søndag ble det også meldt at ANI skal granskes for måten de har formidlet informasjon om krisen på.

– Neppe siste aksjon

Mannen som selv har brukt mauritanske nyhetsbyråer til å hevde at han står bak aksjonen, Mokhtar Belmokhtar, var tidligere en del av AQIM-nettverket, som står for «Al Qaida In Maghreb». Maghreb er en betegnelse på landene Vest-Sahara, Marokko, Algerie og Tunisia, og til dels også Libya og Mauritania.

Terrorforsker Brynjar Lia ved Forsvarets forskningsinstitutt sier til NRK at det ikke er noen tvil om at terrornettverkene i Nord – og Vest-Afrika har kapasitet til å gjennomføre store aksjoner.

– AQIM er et terrornettverk som har vokst seg sterkere de siste årene. Det er ingen grunn til å tro at dette er den siste aksjonen vi ser, sier Lia, som ikke vil utelukke at aksjonen ved In Anemas er en del av en større kampanje.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Belmokhtar

Det er i denne videoen Mokhtar Belmokhtar angivelig tar ansvaret for gisselaksjonen.

Foto: Faksimilé / Saharamedias

Tror ikke på nytt angrep nå

FAFO-forsker Morten Bøås har fulgt gisselaksjonen og bakgrunnen for denne tett. Han mener det er grunn til å ta trusler fra nettverk med tilknytning til AQIM på alvor, men tror de siste truslene kan være tomme.

– Man skal alltid ta organisasjoner som har vist gjennomføringsevne alvorlig. Samtidig ligger det i denne typer terroraksjoners vesen at man kommer med en ny dramaturgi etterpå, «at dette følges opp av noe mer», sier Bøås.

– Det er viktig å se forskjellen på det retoriske grepet med å true mer, og evnen til å faktisk kunne gjennomføre noe. Jeg tror ikke denne gruppen har kapasitet til å gjøre noe mer umiddelbart, sier Bøås.

Han tror også det vil være vanskeligere å gjennomføre lignende aksjoner i tiden som kommer, fordi sikkerheten ved andre anlegg vil bli høynet.

Seniorforsker ved FAFO, Morten Bøås

Seniorforsker ved FAFO, Morten Bøås, tror ikke på nye angrep nå.

Foto: www.fafo.no

– Må finne akseptabel risiko

Fem nordmenn er savnet etter gisselaksjonen ved gassanlegget der blant andre Statoil opererte. Lia mener norske selskaper som opererer i regionen må regne med en viss terrorfare. I den sammenheng peker han på at det er flere væpnede konflikter i Nord – og Vest- Afrika.

– Terrorfare er noe vi har i Europa også, men når det i tillegg pågår væpnede konflikter blir den enda større, sier Lia.

Han tror ikke dette er noe som vil endre seg i årene som kommer.

– Terrorfare er noe norske selskaper i Nord-Afrika har levd med i mange år, og det vil nok fortsette å være et problem i årene fremover. Utfordringen blir som alltid å finne ut hva som er en akseptabel risiko, sier Lia.

– Vil klare å ta Belmokhtar

Mannen som selv har brukt mauritanske nyhetsbyråer til å hevde at han står bak aksjonen, Mokhtar Belmokhtar, er en del av AQIM-nettverket, «Al Qaida In Maghreb». Maghreb er en betegnelse på landene Vest-Sahara, Marokko, Algerie og Tunisia, og til dels også Libya og Mauritania.

Belmkohtar er dømt til livstidsfengsel og dødsstraff for terrorisme og drap, og har tidligere blitt koblet til omfattende narkotika – og våpensmugling. Ifølge Daily Telegraph skal USA allerede ha godkjent at Belmokhtar, som går under kallenavnet «Den enøyde», kan tas av dage med såkalte droner, ubemannede fly.

Lia har tro på at Belmokhtar vil bli sporet opp, men utelukker ikke at det kan ta tid.

– Man vil nok ta Belmokhtar etter hvert, men han er veldig erfaren og opererer i et stort område. Dermed vil det bli en stor utfordring, sier Lia.

Belmokhtar har etter alt å dømme befunnet seg i sikkerhet mens aksjonen mot gassanlegget i In Amenas pågikk. Flere titalls gisler og gisseltagere ble drept i løpet av de fire dagene gisselaksjonen pågikk.

SISTE NYTT

Siste nytt