– Flere hundre millioner vil bli hjemløse

Mennesker i kystområdene i Asia er blant dem som vil bli hardest rammet av global oppvarming. Det går frem av utkastet til en ny FN-rapport om klimaproblemer.

Flom i Manila

De drøyt 20 millionene innbyggere i hovedstaden på Filippinene, Manila, blir stadig oftere rammet av flo, Her fra august 2012 da vannet sto høyt i gatene i de østlige delene av Manila.

Foto: Ted Aljibe / AFP
CO₂ i atmosfæren
416,7 ppm
1,5-gradersmålet
+1,0°C
Les mer  om klima

Mennesker som bor i kystregionene i Asia, særlig de som lever i storbyer, vil stå overfor de verste konsekvensene av den globale oppvarmingen, skriver Guardian.

Flere hundre millioner mennesker kommer sannsynligvis til å miste hjemmene sine på grunn av flom, hungersnød og høyere havnivå, advarer rapporten.

– De meste av virkningene vil skje i Øst-, Sørøst og Sør-Asia. Noen små øystater kan vente seg veldig store virkninger, skriver vitenskapsmennene i rapporten.

Havnivået antas å stige med mellom 26 og 82 centimeter frem til slutten av dette
århundret. I verste fall kan stigningen bli på hele 98 centimeter frem til 2100.

Se faktaboks til høyre om forventede endringer.

– En rekke endringer som følger av klimaendringene er allerede synlige. Risikoene er langt større med mer oppvarming enn med mindre, sier Chris Field som har ledet arbeidet med rapporten.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Flom i Jakarta

Motorsyklister i Indonesias hovedstad Jakarta vasket syklene sine i flomrammede gater 24. januar i år. Flom er et stadig tilbakevendende problem for de rundt ti millionene innbyggerne i storbyen.

Foto: Bay ISMOYO / AFP

Dystreste rapport så langt

Rapporten med navnet «Climate Change 2014: Impacts, Adaptation and Vulnerability» – på norsk« Klimaendriger 2014: Virkninger, tilpasninger og sårbarhet» – blir presentert av FNs klimapanel (IPCC) 31. mars.

Allerede nå har både nyhetsbyrået AFP og The Guardian sett utkastet til rapporten.

Ifølge AFP er den nye rapporten den dystreste så langt fra FNs klimapanel og viser mot en fremtid fylt av flom, tørke, konflikter og økonomiske problemer og CO2-utslippene fortsetter.

Rapporten skal inngå i den femte klimarapporten som FNs klimapanel legger frem senere i får. Den første kom i 1990 og rapportene har vært det viktigste grunnlaget for debatten om klimaendringer.

Den fjerde, og foreløpig siste, kom i 2007 og ble kritisert for å inneholde feil og mangler.

Nå mener vitenskapsmennene bak rapporten at de har bedre grunnlag for rapporten enn det som var tilfellet for sju år siden.

– Vi har et langt klarere bilde av virkningene og konsekvensene .... inkludert for implikasjonene for sikkerhet, sier Chris Field i United States' Carnegie Institution, organisasjonen som har ledet arbeidet med rapporten.

– Truer matproduksjonen

En av konklusjonene i rapporten er at klimaendringenes konsekvenser for verdens matproduksjon kan ha vært undervurdert.

Ny forskning tyder på at hetebølger og tørke vil skape alvorlige problemer for jordbruket i mange land.

– Trusselen mot matproduksjonen er den alvorligste konsekvensen av klimaendringene i forholdsvis nær framtid, sier Tore Furevik, direktør ved Bjerknessenteret for klimaforskning i Bergen, til NTB.

SISTE NYTT

Siste nytt