– Vi retter opp historiske feilgrep

Den russiske presidenten Vladimir Putin foreslår at byen Sevastopol og Krimhalvøya blir innlemmet i Russland. – Det eneste vi gjør, er å rette opp historiske feiltrinn, mener Putin.

Vladimir Putin

President Vladimir Putin under sin tale til den russiske nasjonalforsamlingen.

Foto: Alexander Zemlianichenko / Ap

Putins orientering om situasjonen på Krim til den russiske nasjonalforsamlingen var omfattet med stor internasjonal interesse og direkteoverført på vestlige tv-kanaler.

Da Putin entret salen og talerstolen ble han mottatt med stående applaus fra de folkevalgte. Applausen ble gjentatt en rekke ganger i løpet av de første minuttene som presidenten talte, og slik fortsatte det utover. Under hele talen smilte, lo og klappet forsamlingen. Ved enkelte anledninger reiste de seg for å virkelige markere sin enighet.

– Krim har alltid vært viktig

– Folkeavstemningen på Krim ble holdt i full overensstemmelse med demokratiske prosedyrer og Folkeretten. Den er derfor både lovlig og demokratisk, innledet Vladimir Putin.

Han trakk opp lange historiske linjer og erklærte at Krim hadde stor historisk og symbolsk betydning for Russland – både under det russiske tsarimperiet, 2. verdenskrig og sovjettiden.

– Krim har alltid vært svært viktig for oss historisk. Krim har vært vår store stolthet. I våre hjerter har Krim alltid vært en umistelig del av Russland, sa Putin.

Valentina Matvijenko og

Lederen av det russiske føderasjonsrådet Valentina Matvijenko og Krims nye prorussiske statsminister Sergej Aksionov etter Putins tale.

Foto: MAXIM SHEMETOV / Reuters

Tidligere i dag gjorde Putin det klart at han mener det er hensiktsmessig å undertegne en traktat som gjør at den symboltunge halvøya igjen blir en del av Russland, etter at de nye, russiskvennlige myndighetene etter helgens folkeavstemning formelt har spurt om å få bli en del av Russland.

Det som nå skjer handler rett og slett om å rette opp historiske feiltrinn, ifølge presidenten.

Både «feiltrinnet» fra 1954, da Krim ble gitt fra sovjetrepublikken Russland til sovjetrepublikken Ukraina av daværende Nikita Khrusjtsjov, som selv var ukrainer. Og «feiltrinnet» i 1991, da Sovjetunionen falt sammen og ble delt opp i nye, selvstendige land. Krim ble da på grunn av republikkstatusen en del av Ukraina og ikke Russland.

– Overføringen i 1954 var ureglementert, mener Putin.

Han hevdet at partisjef Khrusjtsjov ikke hadde formell makt til å gjøre det han gjorde, blant annet fordi det skjedde bak lukkede dører og ikke som et resultat av et partivedtak.

Det som skjedde i 1991 under den sovjetiske supermaktens oppløsning og hva som da og senere ble diskutert med Ukrainas første president Leonid Kravtsjuk, ble også gjennomgått i detalj.

Putin beklaget at Russland da ikke var i stand til å holde på Krim.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Krim en integrert del av Russland

Den russiske presidenten møtte kun velvilje hos de folkevalgte.

Ønsker seg bare Krim

Vladimir Putin understreket i talen at Russland ikke har noe ønske om å splitte opp Ukraina og at de ønsker et vennskapelig forhold til nabolandet og dets folk, som alltid vil være viktig for Russland.

– Vi ønsker ingen deling av Ukraina. Men Krim har stor strategisk betydning og bør og må være under stabil kontroll. Den stabiliteten er det kun Russland som har i dag, sa presidenten, til trampeklapp fra de folkevalgte.

Enda heftigere var applausen da presidenten foreslo at Krim og den viktige byen Sevastopol, hvor den russiske Svartehavsflåten er stasjonert, innlemmes i Russland.

– Basert på resultatet av folkeavstemningen i Krim, legger jeg frem forslag om at regionen Krim og byen Sevastopol blir en del av Russland, sa Putin.

Han bad videre nasjonalforsamlingen om å vedta loven som gjør Krim til russisk territorium.

Sammen med representanter for de nye regionale myndighetene på Krimhalvøya signerte Putin forslaget rett etter talen, som nå skal til vurdering hos konstitusjonsdomstolen i St. Petersburg før det blir avstemning i overhuset og underhuset, trolig om få dager.

I våre hjerter har Krim alltid vært og er en umistelig del av Russland.

Russlands president Vladimir Putin

– Nok er nok for russerne på Krim

Etniske russere i Ukraina har fått nok av den ukrainske regjeringen, hevdet Putin.

– Folket på Krim har talt, de vil være en del av Russland, slo han ettertrykkelig fast.

Han underbygget dette med tallene fra folkeavstemningen. Den er internasjonalt omtalt som ulovlig, gitt at den ble vedtatt holdt og gjennomført under militært nærvær av en fremmeds makt soldater.

Putin fordømmer den nye ukrainske regjeringen og fastholdt at opposisjonen og tidligere allierte utførte et statskupp da president Viktor Janukovitsj ble avsatt gjennom avstemningen i nasjonalforsamlingen .

De nye makthaverne i Kiev betegner han som neonazister, fascister, «russlandofober» og antisemitter som vil gjøre alt for å oppnå makt, og som mener de har enerett på å bestemme Ukrainas veivalg og fremtid.

Krim har stor strategisk betydning og bør og må være under stabil kontroll. Den stabiliteten er det kun Russland som har i dag.

Russlands president Vladimir Putin

Ukraina er nå ifølge Putin et land uten kontroll, hvor det foregår systematisk undertrykkelse. Den russiske minoriteten var det første målet for regjeringen.

– Terror, drap og utrenskninger ble utført, sa Putin og la til:

– De såkalte ukrainske myndighetene vedtok en skandaløs lov med endring av språkpolitikken, som var et direkte brudd med rettighetene til de nasjonale minoritetene.

Noe av det første den ukrainske nasjonalforsamlingen gjorde etter avsettelsen av Janukovitsj, var å oppheve loven som sidestilte russisk og ukrainsk språk i deler av landet, en lov som var svært kontroversiell da den i sin tid ble vedtatt.

Derfor måtte Russland gripe inn på Krim, for å beskytte sine egne, slo presidenten fast.

Han lovet også at de i fremtiden vil gjøre det Russland må gjøre for å beskytte russiske borgere i utlandet, noe som kan åpne for en mulig inngripen i de sørøstlige regionene i Ukraina.

Samtidig, trolig for å berolige dem som frykter en storstilt russisk invasjon eller en deling av landet, sa Putin at Russland ikke har noe interesse av et oppsplittet Ukraina.

– Ikke tro på dem som forsøker å skremme dere med Russland og som roper at andre regioner vil følge etter Krim, sa Putin.

I fremtiden kommer det til å være tre likeverdige språk på Krim: russisk, ukrainsk og krimtatarsk. Alle folkegrupper kommer til å bli respektert, forsikret Putin.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Vladimir Putin, Sergej Aksionov, Vladimir Konstantinov og Aleksej Tsjalij

Vladimir Putin sammen med Krims nye statsminister Sergej Aksionov, lederen av regionalforsamlingen Vladimir Konstantinov og Aleksej Tsjalij, den nye borgermesteren i Sevastopol som lenge har drevet kampanje for at byen skal være en separat enhet under Russland.

Foto: RIA Novosti / Reuters

– Ingen militærintervensjon

Putin avviste at det er en russisk militærintervensjon på Krim, og hevder at de titusener av russiske soldater som beviselig står på halvøya er i overensstemmelse med avtalen Russland har med Ukraina om militært nærvær.

Russland har som nevnt Svartehavsflåten, som de overtok fra Sovjetunionen, stasjonert i Sevastopol, en avtale de fikk fremforhandlet i 1997 og som de betaler en stor årlig sum for.

Putin takket likevel de mange tusen ukrainske soldatene for at de under krisen har holdt seg i ro og unngått konfrontasjoner som kunne ha kostet mange menneskeliv.

Bitterheten mot Vesten

Tysklands forbundskansler Angela Merkel har advart den russiske presidenten om at det vil få kraftige følger hvis Russland annekterer Krim.

Putin sa i dag at Russland i sin tid støttet den tyske gjenforeningen, og mente underliggende at det som nå skjer bare er en lignende gjenforening mellom Krim og Russland.

Han la ikke skjul på sin bitterhet overfor Vesten, og mener at Russland etter Sovjetunionens sammenbrudd er blitt presset og presset, med null respekt for landets interessesfære.

– Når det gjelder Ukraina, krysset Vesten en grense, sa Putin og trakk frem et scenario med NATO-soldater på Krim. Dette til tross for at Ukrainas fungerende statsminister har utelukket at NATO-medlemskap er aktuelt.

Ifølge Putin er USAs utenrikspolitikk diktert av den sterkestes rett og ikke av internasjonal rett.

– Russland vil ikke fremprovosere konfrontasjon med Vesten, men vi vil forsvare russiske interesser. Vi ser vestlige forsøk på å skremme Russland med sanksjoner som aggresjon, og vil svare på dette, fastslo den russiske presidenten.

SISTE NYTT

Siste nytt