NRK Meny
Normal

– Kommunene må ta kommandoen i klimapolitikken

VÄXJÖ (NRK) Växjö kommune i Sverige vil bli verdensmester i å kutte klimautslippene og høyreordføreren mener at kommunene må lede an i klimapolitikken. Växjö har allerede halvert utslippene pr innbygger.

Rapport fra Växjö som har ambisjonen om å bli fossilfri innen 2030.

I den svenske byen Växsjö har de et kraftverk som produserer energi ved hjelp av flis fra skogen. Slikt bør man også kunne få til i Norge, mener ordfører i Växsjö Bo Frank. TV-reportasjen er tidligere sendt i Dagsrevyen.

Ordfører Bo Frank i Växjö mener kommunene bør ta kommandoen i klimakampen.

Ordfører Bo Frank i Växjö mener kommunene bør ta kommandoen i klimakampen.

Växjö kommune sør i Sverige er ikke som alle andre kommuner. For 25 år siden bestemte alle partiene at kommunen skulle bli best på miljø, og i 1996 vedtok de at Växjö skal bli verdens første by som har null utslipp av klimagasser.

Siden har kommunen jobbet aktivt for å få ned utslippene, og ordfører Bo Frank fra høyrepartiet Moderaterna, mener kommunene må ta styringa i klimapolitikken:

– De nasjonale regjeringene tør ikke å ta de beslutningene som behøves. Kommunene som er nærmest problemene, må ta kommandoen og lede an i utviklingen.

Kommunen har hatt en eventyrlig økonomisk vekst på 90 prosent samtidig som klimautslippene nærmest har blitt halvert siden 1993. Frank avviser at det er noen motsetning mellom klimapolitikk og økonomisk vekst:

– Tvert om! Det er ren idioti, fordi økonomi og økologi er to sider av samme mynt. Begge deler handler om å ta vare på ressursene på lang sikt.

Svenske klimautslipp ned

Sverige er annerledeslandet i internasjonal klimapolitikk. Landet var et av de mest oljeavhengige da oljekrisa kom i 1973, og det var starten på en omlegging i grønn retning.

Utslippene er redusert med over 20 prosent siden 1990, mens norske utslipp har økt. I Växjö har man fått flere titalls millioner i støtte for å legge om kursen i grønn retning.

Klimafond som kommunene kunne søke på, har vært viktig for Sveriges suksess, sier Sjur Kasa, forsker ved Cicero og professor ved Høgskolen i Hedmark:

– Det har vært sterkere nasjonale virkemidler rettet mot kommunene i Sverige, mens i Norge har klimapolitikken vært veldig sentralisert og virkemiddelbruken har vært svak overfor kommunene, sier Kasa.

Växjö har fått flere titalls millioner i støtte for å legge om kursen i grønn retning. Kasa mener kommunene er veldig viktige, siden mange utslipp kommer fra lokale kilder som fra bygnings- og transportsektoren. Han mener det må mer statlig støtte til for å få fart på norske kommuner.

– Ja, det tror jeg. Det er noe vi kan lære av Växjö at både pisker og gulrøtter kan få noe til å skje, sier Kasa.

KS: – Har ikke hatt lignende satsing i Norge

Kommunenes sentralforbund, KS, viser også til overføringene fra staten til svenske kommuner for å forklare forskjellene mellom klimainnsatsen i norske og svenske kommuner

– Fra 1998-2008 overførte den svenske staten 8 milliarder kroner til lokale investeringsprogrammer, noe som igjen har utløst investeringer for et mangedoblet beløp. Det er klart dette gir resultater. Noe slikt har vi ikke hatt i Norge hvor mye av innsatsen har vært rettet mot tiltak ute og kvotekjøp, skriver områdedirektør Helge Eide i KS i en epost.

Samtidig viser de til at flere norske kommuner som Oslo og Fredrikstad også satser blant annet på biogassbusser for å få ned utslippene.

– Utnytt skogene

Växjö ligger midt i de svenske skoger, og ordfører Bo Frank, mener også norske kommuner kan utnytte skogene:

– De har store muligheter til å bli vinnere ved å satse på bioenergi (restavfall fra skogen som flis og røtter) og produsere biogass til biler og busser.

Politikerne i Växjö har vedtatt at de skal bli verdens første by med 0 utslipp av klimagasser og målet skal nås innen 2030.

Ordfører Bo Frank, har et klart råd til norske kommuner:

– Ta lederrollen og gå foran. Vent ikke på noen andre, for da kommer man sist.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste nytt