– Klimaendringer kan rasere verdensøkonomien

En ny analyse anslår at klimaendringer i verste fall kan koste 24 billioner dollar, noe som kan ta knekken på verdensøkonomien.

Børsen i Tokyo

Klimaendringer kommer til å føre til store økonomiske tap, men dette kan begrenses dersom temperaturstigningen blir bremset, mener forskerne. Her fra børsen i Tokyo.

Foto: Toru Hanai / Reuters

Forskere ved London School of Economics har brukt en modell for å beregne de økonomiske konsekvensene dersom klimaendringene får fortsette uhindret, og regnet ut at 2,5 billioner dollar trolig vil gå tapt.

Dersom man klarer å holde den globale oppvarmingen under to grader, slik verdens ledere har blitt enige om, kan tapet reduseres med 315 milliarder dollar, viser utregningene.

Det verste scenarioet tar høyde for at tapet kan bli på hele 24 billioner dollar. Det utgjør 17 prosent av verdens verdier, og kan rasere verdensøkonomien, skriver The Guardian.

Studien er publisert i tidsskriftet Nature Climate Change.

– Et signal til investorene

Tapene vil hovedsakelig skyldes direkte ødeleggelser som følge av ekstremvær, og inntektstap for virksomheter som rammes av tørke eller andre klimaendringer.

– Arbeidet vårt gir et signal til investorer om at vi vil klare oss bedre i en lavkarbon-verden. Pensjonsfond bør ta dette til seg, noe mange av dem gjør, sier professor Simon Dietz, som ledet studien.

Dersom man skal klare å holde den globale temperaturøkningen under to grader, må utvinningen av kull, olje og gass bremses kraftig.

Det går utover selskapene i fossil sektor, som i dag er verdt rundt fem billioner dollar.

– Det finnes ikke noe scenario der den økonomiske risikoen ikke påvirkes av klimaendringer. Det er ren fantasi. Det kommer til å bli vinnere og tapere, sier Dietz til The Guardian.

Største trussel mot verdensøkonomien

Verdens økonomiske forum (WEF) har tidligere kommet med en lignende advarsel, og regner en eventuell klimarelatert katastrofe som den største potensielle trusselen mot verdensøkonomien i 2016.

Climate Action Tracker (CAT) anslo i fjor at den globale temperaturen kan stige med mellom 2,9 og 3,1 grader innen år 2100.

En slik temperaturstigning kan blant annet innebære:

  • En nedgang i verdens matproduksjon på opp mot 35 prosent
  • Omfattende vannmangel i Afrika og middelhavsområdet
  • Regnskogen i Amazonas kan kollapse
  • Den arktiske tundraen, Grønland og polene smelter
  • Millioner av mennesker blir klimaflyktninger

SISTE NYTT

Siste nytt