– Kjøp en gresk øy og opprett asylmottak der

Stortingspolitiker Christian Tybring-Gjedde mener han har et forslag som kan løse store deler av den krisen Europa er inne i. Han vil at FN samler alle asylsøkere på en gresk øy. I Norsk organisasjon for asylsøkere rister generalsekretæren oppgitt på hodet.

Christian Tybring-Gjedde

Christian Tybring-Gjedde mener øysalg kan være en vinn-vinn-løsning for Hellas som har store økonomiske problemer.

Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

– En idé er å kjøpe eller leie en gresk øy. Landet har 6000 øyer, mange av dem er ubebodd. Der kan man opprette mottak som drives og finansieres av FN, foreslår Fremskrittspartipolitikeren.

Christian Tybring-Gjedde vil at alle sylsøkere som kommer til Europa skal sendes til øya og at asylsøknadene skal behandles der. Han forteller om dette forslaget i NRK radios temasending «Flukten til Europa» i dag.

– Behandling skal være felles med ett sett kriterier. Og de som innvilges asyl fordeles på ulike land i verden avhengig av deres kapasitet, størrelse og økonomi, og ikke minst vilje.

Tybring-Gjedde mener også at viljen til å ta imot vil være større når man er trygg på at det er mennesker med et reelt behov for beskyttelse som kommer.

Han tror ordningen vil redusere det totale antallet asylsøkere og mener at de som kun søker en bedre økonomisk fremtid dermed ikke vil få opphold.

– Da vil de heller ikke oppholde seg på en gresk øy et år eller to, sier han til NRK.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Syrere kommer til Kos

En overfylt båt med syrere kommer til Kos. De siste månedene har flere greske øyer tatt imot tusener av flyktninger og migranter.

Foto: ALKIS KONSTANTINIDIS / Reuters

– Vinn-vinn

Tybring-Gjedde mener dette blir en vinn-vinn-situasjon, også for Hellas som er blitt oppfordret til å selge unna verdier.

– Landet trenger penger desperat. Det er faktisk også noen kjendiser som har kjøpt en øy.

  • Hør intervjuet her:

Han tror ordningen vil kunne løse mye av den krisen Europa er oppi nå. Et annet resultat vil være at flere lands utlendingsdirektorater kan legges ned.

– Selvfølgelig vil det være kvalifisert personell som skal vurder asylsøkernes søknader, gjerne fra UDI'ene i forskjellige land. Dermed kan de nasjonale direktoratene legges ned og de som jobber der kan gjøre noe annet.

– Vil det å plassere flyktninger og asylsøkere på en gresk øy være en måte å holde dem unna på?

– Nei, de som trenger beskyttelse kan hentes i de områdene der det er borgerkrig og fraktes til Hellas istedenfor å legge ut på farlige ferder. På øya vil søknadene deres behandles så raskt som mulig og de kan plasseres i et land som er villig til å ta imot.

– Helt useriøst

 Ann-Magrit Austenå

Ann-Magrit Austenå i NOAS mener Tybring-Gjedde er helt på månen.

Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

Hos Norsk organisasjon for asylsøkere rister generalsekretær Ann-Magritt Austenå oppgitt på hodet.

– Tybring-Gjedde er jo helt på månen, dette er helt useriøst, sier hun.

Austenå mener det er meningsløst å forslå at FN skal bruke ressurser på å kjøpe en gresk øy, når de leirene organisasjonen driver i dag mangler penger.

– Dessuten er det meningsløst å foreslå å flytte på menneskene for å behandle søknadene deres. I dag behandles de jo i leirene som FN driver i Jordan og Syria, for eksempel. Det er bedre å flytte behandlingen av søknadene ut. Dessuten foreslår flere EU-land at det skal opprettes sentrale sjekkpunkter, såkalte hotspots, hvor asylsøkere får sine papirer sjekket før de eventuelt får et reisedokument og kan ta seg videre til det landet de vil søke asyl i, sier hun.

– Å kjøpe en øy løser ikke problemet

Pål Nesse, Flyktninghjelpen

Pål Nesse i Flyktninghjelpen sier det er et problem å få finansiert de flyktningleirene som allerede finnes.

Foto: Flyktninghjelpen

Også Flyktninghjelpen er totalt avvisende til Tybring-Gjeddes forslag.

– Det finnes allerede et godt system for å håndtere flyktningenes søknader i nærområdene. Akkurat nå fungerer det ikke i Europa, men vi kan ikke begynne å kjøpe øyer for å få løst problemet, sier seniorrådgiver Pål Nesse.

Også han minner om at det internasjonale samfunnet ikke har vært villig til å finansiere de flyktningleirene som eksisterer i dag og mener det er liten grunn til å tro at de vil være med på et slikt oppkjøp Tybring-Gjedde foreslår.

SISTE NYTT

Siste nytt