– Innvandrere bidrar med mer enn de tar ut

Som i Sveits har skepsisen til innvandrere fra EU vært en av vinterens heteste politiske debatter i Storbritannia. Tallenes tale viser derimot at de har tilført langt mer enn de har tatt ut.

Bil med reklameskilt

Det vakte stor oppsikt i fjor da innenriksdepartementet sendte ut biler med store plakater som oppfordret ulovlige innvandrere om å reise hjem.

Foto: Home Office / AP

Britiske avisforsider

Britiske aviser, særlig Daily Mail og Daily Express, har hatt en serie forsider om innvandring de siste lovene.

Foto: Alastair Grant / Ap

Professor i økonomi ved UCL, Christian Dustmann.

Professor i økonomi ved UCL, Christian Dustmann.

Foto: NRK
– Det er en rett til å jobbe i forskjellige land i EU, men det burde ikke være en rett å kreve støtte i forskjellige EU-land!

Det utbasunerte britenes statsminister David Cameron rett før jul da debatten – og frykten – var som sterkest før arbeidsrestriksjonene for bulgarere og rumenere ble fjernet.

Ord som «velferdsturisme», «misbruk» og «bidragsplikt» ble brukt heftig. Men tall som forskere ved University College London har jobbet frem, kan tyde på at frykten er noe ubegrunnet.

Skummer fløten av innvandrere

De har sammenlignet hva innvandrere fra EU, innvandrere fra «A10-landene» (landene som ble med i EU i 2004, Kypros, Tsjekkia, Estland, Ungarn, Latvia, Litauen, Malta, Polen, Slovakia og Slovenia) og innvandrere utenfor EU, bidrar med til fellesskapet gjennom skatt, målt opp imot hva de tar ut av velferds- og trygdeordninger.

– Av de innvandrerne som er kommet til Storbritannia etter 1999 fra europeiske land, viser det seg helt klart at de har betalt inn av skatt er langt mer enn det de har tatt ut gjennom trygdesystemet. Faktisk betalte de inn 35 prosent mer enn de tok ut, sier økonomiprofessor Christian Dustmann ved University College London. Han er også leder for senter for migrasjonsstudier.

Det har vært en kraftig innvandring fra andre EU-land i perioden forskerne har analysert, som inkluderer 2012. I motsetning til mange andre land, har britene nærmest skummet fløten og fått de med best utdannelse.

-Innvandringsgruppene her er svært kvalifiserte, i motsetning til i mange andre EU-land som for eksempel Tyskland. Det gir en flott mulighet, for alle vil jo ha de best kvalifiserte, og setter etter mitt syn Storbritannia i en svært gunstig posisjon.

Stor frykt for EU-borgere

Debatten i Storbritannia består av to ting, det ene er hvorvidt de tjener på innvandringen, det andre handler om EU som sådan. Et parti som lever godt på debatten om begge deler, er det britiske uavhengighetspartiet, Ukip.

Leder Nigel Farage ble i en måling i helgen nummer to i en meningsmåling om de mest populære politiske lederne. Han er svært begeistret over hva Sveits har gjort.

– Det fremstår som mer og mer åpenbart for folk over hele Europa at den frie flyten fra de fattigste landene og til de med høyere levestandard og tilgang til trygdeordninger ikke er bærekraftig, sier han i en kommentar til den sveitsiske folkeavstemmingen.

– Hvis britene fikk en egen folkeavstemning på temaet ville resultatet blitt det samme, men med et stemmeskred i favør for innstramming.

Han er den politikeren som først og fremst har valgt å kommentere den sveitsiske avstemmingen, men mange aktører og kommentatorer kommer til å følge tett med på hva som skjer i Sveits fremover.

Dersom konsekvensen av folkeavstemningen blir at Sveits kan få til en reforhandling av sitt forhold til EU, vil britene mest sannsynlig bruke det for hva det er verdt.

Statsminister David Cameron og hans regjering har lovet folkeavstemning om EU etter neste parlamentsvalg, men lenge før den tid har Cameron varslet at han vil ha en reforhandling av særlig retten til å bestemme selv.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Nigel Farage

Lederen for UK Independent Party (UKIP) Nigel Farage er Storbritannias nest mest populære politiker.

Foto: Ben Stansall / AFP

Skremmer folk vekk

Den politiske retorikken er uansett ikke til å ta feil av – hvis du ikke har noe å bidra med når du kommer til Storbritannia, skal du heller ikke få noe. Problemet er at også studenter har blitt en del av diskusjonen.

Utdanning er en svært viktig eksportvare for britene, det kommer store mengder utenlandske studenter hvert eneste år, også fra utenfor EU.

– Enhver debatt av denne typen står i fare for å skremme vekk folk fra Storbritannia og hvordan folk ser på landet, sier professor Christian Dustmann ved London University College.

– Universitetene ser med bekymring på hva slags effekt dette kan ha på utenlandske studenter.

– Hva synes du om debatten som pågår i Storbritannia?

– Dessverre har vi fått en veldig giftig debatt om innvandring i øyeblikket. Jeg tror vi har en veldig politisk debatt og jeg synes det er beklagelig at fakta og tall ikke er en del av debatten. Jeg tror vi komme oss dit, i denne svært sensitive debatten, at det handler om økonomien i innvandringen, som handler om tall og ikke anekdoter og meninger.

Det er valg til EU-parlamentet i mai, og spørsmålet om nettopp innvandring fra EU vil bli sentralt i kampen om plassene der i månedene fremover.

SISTE NYTT

Siste nytt