– Ikke nøyaktige 1967-grenser

USAs president Barack Obama venter at israelerne og palestinerne blir enige om å bytte landområder seg imellom når de skal forhandle om fred.

Video Obamas tale til den jødiske lobbyorganisasjonen AIPAC

KLIKK FOR Å SE VIDEO: Barack Obamas tale til den jødiske lobbyorganisasjonen AIPAC.

Møte mellom Netanyahu og Obama

Under et besøk hos president Barack Obama (i forgrunnen) Det hvite hus fredag sa Israels statsminister Benjamin Netanyahu (i bakgrunnen) at Israel aldri ville godta sine gamle grenser.

Foto: Charles Dharapak / Ap

Obama talte søndag for den jødiske lobbyorganisasjonen AIPAC (American Israel Public Affairs Committee), en av de mektigste i Washington D.C.

For bare tre dager siden skapte USAs president furore blant mange Israel-sympatisører, ved å si at han støttet palestinernes krav om at en framtidig palestinsk stat må baseres på grensene fra 1967.

Obama gjentok sitt standpunkt søndag, men med én viktig presisering: Presidenten la stor vekt på at grensen mellom statene ikke må gå nøyaktig der den gikk i 1967, noe som skapte jubel og applaus.

Presidenten venter at partene forhandler frem en avtale om bytte av land seg imellom.

(Saken fortsetter under bildet)

Pro-palestinske aktivister demonstrerer mot Obama i Washington

Pro-palestinske aktivister demonstrerer mot at de mener president Barack Obama er påvirket av den jødiske lobbyen i Washington D.C.

Foto: Jose Luis Magana / Ap

Trenger støtte

Under et besøk i Det hvite hus fredag sa Israels statsminister Benjamin Netanyahu at Israel aldri ville godta sine gamle grenser.

Obamas forslag om 1967-grenser kan innebære at store israelske bosetninger havner utenfor israelsk territorium.

Det var knyttet stor spenning til presidentens tale hos AIPAC. Obamas tale var en sterk påminner om at presidentens standpunkt i spørsmål knyttet til Israel kan koste ham verdifull støtte blant jødiske og Israel-vennlige velgere og donorer før valget i 2012.

– Selv om vi av og til er uenige, slik venner av og til er, er båndene mellom USA og Israel umulig å bryte, og la til at USAs forpliktelser overfor Israels sikkerhet var svært sterk.

Netanyahu var raskt ute med å si at han verdsatte Obamas ord, og han lovte å arbeide sammen med Obama for å få liv i de fastlåste fredssamtalene med palestinerne.

– Jeg støtter president Obamas ønske om å få liv i fredsforhandlingene og setter pris på hans anstrengelser, sa Netanyahu i en pressemelding.

Hamas-oppfordring

En uke med hektisk Midtøsten-diplomati har blottlagt den store avstanden mellom Obama-administrasjonen og en av USAs mest trofaste allierte, Israel.

Fordi fredsforhandlingene med Israel ligger på is, har palestinerne luftet planene om å søke FN-støtte for opprettelsen av en palestinsk stat i høst.

Obama understreket under møtet i AIPAC at USA vil motsette seg forsøk på å isolere Israel i FN.

– En FN-avstemning vil aldri kunne opprette en palestinsk stat, sa han.

Obama oppfordret også Hamas til å anerkjenne Israels rett til å eksistere og fravike vold.

SISTE NYTT

Siste nytt