Hopp til innhold

– Aktors oppførsel er ikke en rettssak verdig

Advokaten til Joshua French er glad for at rettssaken i Kongo er utsatt. Men han reagerer kraftig på aktors opptreden i Kinshasa i dag: – Han skulle holdt seg for god for en slik oppførsel, sier Graasvold.

Aktor Nkulu

Aktor Katenda Nkulu var svært opprømt og virket sint over at dommeren ville ta begjæringen om utsettelse av saken mot Joshua French til følge.

Foto: Aas, Erlend / NTB scanpix

Hans Marius Graasvold

Advokat Hans Marius Graasvold er lite imponert over aktors oppførsel i French-saken.

Hans Marius Graasvold er glad for at retten tok forsvarets begjæring til følge og utsatte saken mot Joshua French til 21. januar. Forsvarerne hevder at French er for syk til å stilles for retten, og viste til at den drapstiltalte nordmannen svettet svært mye.

Det syntes ikke aktor Katenda Nkulu var grunn nok.

– Vi er i Afrika, utbrøt Nkulu.

– På disse breddegrader er ikke det å svette nødvendigvis et tegn på alvorlig sykdom.

En slik omtale setter advokat Graasvold lite pris på.

– Jeg synes ikke det er en rettsask verdig, repliserer Graasvold til norske journalister utenfor Ndolo-fengselet like etter at retten ble hevet.

– Dette er en avorlig sak og alvorlige anklager, og bakrunnen for at vi ber om en utsettelse skyldes også forhold som er så alvorlige at han skulle holdt seg for god til en slik oppførsel, sier advokaten.

Fornøyd med utsettelse

Joshua French holder opp en hånd i rettssalen

Joshua French nektet å snakke i retten i dag.

Foto: Kristian Aanensen / NRK
Dommer Serge Kabondo

Dommer Serge Kabondo valgte å ta forsvarets begjæring om utsettelse til følge.

Foto: Kristian Aanensen / NRK

Joshua French selv er ifølge advokaten svært fornøyd med at saken mot ham ble utsatt.

– French var veldig glad for dette, han er sliten og trenger hvile, sier Graasvold.

Advokaten mener det er rettens ansvar å sørge for at den tiltalte i en straffesak er i stand til å ivareta seg selv og sine interesser, og at retten nå har tatt dette ansvaret på alvor.

Usikkert hva Kripos gjør

Nå skal de bruke dagene frem mot 21. januar godt. Foreløpig er det usikkert om Kripos og kronvitnet - rettsmedisineren Arne Stray-Pedersen - vil reise hjem til Norge. Det avgjøres etter alt å dømme senere i dag.

– Vi vil bruke disse ti dagene på French, så han får hvilt seg. Så vil vi vurdere om det er nødvendig å skaffe til veie noe medisinsk personell, sier Graasvold.

Han ønsker ikke å forskuttere hva som vil skje dersom French fremdeles ikke er frisk 21. januar, da saken etter planen skal startes opp igjen, men har et klart krav til retten:

– Jeg legger til grunn at de vil følge opp det samme ansvaret senere som de har gjort i dag dersom det viser seg at French ikke er i stand til å gjennomføre, sier Graasvold.

SISTE NYTT

Siste nytt

Disse videoene fungerer som russisk propaganda på Tiktok.

Bruker TikTok for å verve soldater

Henrettelser. Grov vold. Oppfordring om å drepe ukrainere. En milliard mennesker har sett Wagner-gruppas brutale videoer på TikTok.