– Helt klart et spark mot Norge

Direktøren ved Fridtjof Nansens Institutt er ikke i tvil om at den russiske viseministerens uønskede besøk på Svalbard ble gjort med overlegg.

Norge kaller den russiske ambassadøren inn på teppet etter at den russiske visestatsministeren brøt Norges og EUs sanksjonsliste.

UØNSKET GJEST: Lørdag kom den russiske toppolitikeren, Dmitrij Rogozin, til Svalbard i all hemmelighet. Nå har han forlatt Longyearbyen.

– Det er helt klart en spark mot Norge at man ha funnet denne muligheten til å komme seg inn på norsk territorium, til tross for at han er svartelista, sier Geir Hønneland, direktør ved Fridtjof Nansens Institutt til NRK.

Geir Hønneland

Ifølge Geir Hønneland er Svalbard et spesielt område, der hvem som helst fra hvor som helst kan komme uten visum.

Foto: Fridtjof Nansens Institute

Han sier besøket til Dmitrij Rogozin ikke var juridisk ulovlig, men at russerne var klar over at de brøt Norges og EUs sanksjonsliste:

– Svalbard er uomtvistelig et norsk territorium, men det finnes enkelte begrensninger i hvordan Norge kan utøve sin jurisdiksjon der. Blant annet kan hvem som helst fra hvor som helst i verden komme til Svalbard uten visum, utdyper han.

Brende kaller Russlands ambassadør inn på teppet

Mandag må Russlands ambassadør forklare situasjonen for norske myndigheter.

– Norge sender et sterkt og klart signal til Russland at det er uakseptabelt å sende en visestatsminister som står på sanksjonslista. Han er ikke ønsket i EU og Norge fordi han har vært en aktiv deltaker i folkerettsbrudd i Ukraina og på Krim, sier utenriksminister Børge Brende (H).

– Men Russland har ikke gjort noe ulovlig her?

– Vi har sagt til Russland og den russiske ambassaden i vår at vi ikke ønsker listeførte personer på Svalbard. Vi ber nå om en forklaring fra den russiske ambassadøren på hvorfor man har gjort dette. Vi vil og vurdere å se nærmere på en innstramning av regelverket over listeførte personers adgang til Svalbard.

Stiller spørsmål ved hensikten

– Hva tror du Russland vil oppnå ved å sende visestatsministeren ut på reise til Svalbard?

– Det spørsmålet stiller jeg meg og. Russland sier at de er et naboland som ønsker gode forbindelser med Norge, så jeg setter spørsmålstegn ved hele håndteringen fra russisk side, og det skal vi videreformidle til den russiske ambassadøren.

Ifølge Brende er det i alles interesser at Arktis forblir et fredelig område hvor man samarbeider.

– Vi ser jo en betydelig større militær aktivitet fra Russland i nord, men vi er beredt til å forholde oss til det som et medlem av Nato.

SISTE NYTT

Siste nytt

Legen til Aleksej Navalnyj, Anastasia Vasiljeva, satte seg foran pianoet da politiet kom hjem til henne. 

Legen til Aleksej Navalnyj, Anastasia Vasiljeva, satte seg foran pianoet da politiet kom hjem til henne. 

Legen til Aleksej Navalnyj, Anastasia Vasiljeva, satte seg foran pianoet da politiet kom hjem til henne. 

Spilte piano mens politiet ransaket hjemmet

Etter at den russiske opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyj ble arrestert, tar politiet seg inn i kontorer og hjemmene til folk som er knyttet til ham. Anastasia Vasiljeva spilte piano mens leiligheten hennes ble ransaket.