Hopp til innhold

– Hadde alle gjort som Tunisia, ville langt færre vært drevet på flukt

Nobelkomiteens leder Kaci Kullmann Five ble møtt med kraftig applaus da hun oppfordret andre land til å lære av Tunisias demokratiseringsprosess.

Kaci Kullman Five mener færre ville blitt drevet på flukt om alle hadde fulgt Tunisias eksempel.

– Hadde alle land gjort som Tunisia og lagt til rette for dialog, toleranse, demokrati og like rettigheter, ville langt færre mennesker blitt drevet på flukt, sier Five og viser til flyktningkrisen.

Lederne for de fire organisasjonene som utgjør den tunisiske Kvartetten for nasjonal dialog, ble hyllet i et festpyntet Oslo rådhus.

Over 900 gjester var til stede for å feire fredsprisvinneren.

– Tunisia har vist verden at islamske og sekulære politiske bevegelser kan forhandle med hverandre og finne løsninger til landets beste, hvis de vil, påpeker Five.

– Den mest demokratiske grunnlov i den arabiske verden

Kvartettens samarbeid kom i stand sommeren 2013, da demokratiseringsprosessen etter revolusjonen i Tunisia 2011 sto i fare for å bryte sammen.

Resultatet er at det eneste som er igjen av den arabiske våren, er det nye, demokratiske Tunisia.

– Den 26. januar 2014 ble Tunisias nye grunnlov vedtatt. Den regnes som den mest egalitære og demokratiske i den arabiske verden, sier Five.

Betydelige reformer er blitt gjennomført, ytringsfrihet og pressefrihet praktiseres i økende grad, og Tunisia har etablert seg som en viktig brikke i den arabiske verden.

Kaci Kullmann Five taler under fredsprisutdelingen

HYLLET FREDSPRISVINNEREN: Nobelkomiteens leder Kaci Kullmann Five håper fredsprisen kan bidra positivt i Tunisia og andre land som kan lære av Kvartettens arbeid.

Foto: ODD ANDERSEN / Afp

– Se til Tunisia!

Nobelkomiteens leder beskriver landets vei til demokrati og rettsstat etter revolusjonen som bemerkelsesverdig – av flere grunner.

– For det første: Samarbeid på tvers av religiøse skillelinjer. De som hevder at islam ikke lar seg forene med demokrati, eller at islamske og sekulære partier ikke kan samarbeide til fellesskapets beste, kan se til Tunisia, sier Five.

– Det andre gjelder kvinnenes sentrale rolle. Kvinner ledet an i protestene mot den politiske volden og mot forsøkene på å innføre sterkt kvinneundertrykkende bestemmelser i den nye grunnloven. Kvinner må ha samme muligheter som menn til å påvirke utviklingen på alle plan i samfunnet for at man skal oppnå ekte demokrati og varig fred. Hvis det er noen som fortsatt tviler på at det er mulig å få til dette i
muslimske og arabiske land, la dem se til Tunisia.

Five vektlegger også den fredelige maktovertagelsen i Tunisia og roser tunisiske politikere og partier for å ha akseptert folkeviljen og demokratiets regler.

Publikum sang for prisvinnerene under utdelingen av Nobels fredspris i dag.

PUBLIKUM SANG: Det brøt ut spontan sang blant flere av gjestene i Oslo rådhus da fredsprisvinneren fikk Nobel-medaljen og -diplomet.

– Tunisias sikkerhetsutfordringer er våre egne

Nobelkomité-lederen erkjenner også at Tunisia til tross for å ha kommet langt i demokratiseringsprosessen, fremdeles står overfor utfordringer og sikkerhetsproblemer. Dem står de imidlertid ikke alene om, understreker hun.

– Tunisias sikkerhetsutfordringer er påtrengende. Vi kjenner dem bare så altfor godt. De ligner våre egne. De er våre egne. Det er de samme kreftene som i høst har krenket freden så mange steder gjennom terrorhandlingene i Beirut, Ankara, i luftrommet over Sinai, i Paris, i Bamako og Tunis, og som nylig drepte et norsk, et kinesisk og et russisk gissel i Syria. Fordi trusselen dypest sett er den samme, må vi også stå sammen i bekjempelsen av den, sier Five.

SISTE NYTT

Siste nytt