Hopp til innhold

– Gud kjem ikkje til å fikse dette

Dei fleste republikanske presidentkandidatane tyr til bøn og ettertanke som respons på gårsdagens skyteepisode. Men det er ikkje nok for avisa NY Daily News, som går hardt ut mot republikanarane på kommentatorplass – og på framsida.

Laster Twitter-innhold

– Gud kjem ikkje til å fikse dette, står det over heile framsida til New York Daily News, som er ei av dei største avisene i USA.

Avisa tek dermed til orde for at det må skje politiske endringar for å få ein slutt på dei mange skyteepiosdane i USA.

– Dei preikar om bøn

Både utpå og inni avisa, og på sine eigne nettsider, viser avisa til ulike twittermeldingar frå republikanske presidentkandidatar.

Dei fleste kandidatane tyr til bøn og omtanke som respons, og det får avisa til å gå hardt ut mot presidentkandidatane som representerer eit parti som jobbar for å halde ved like dagens våpenlover i USA.

«Medan demokratiske president-wannabes spør etter strengare våpenlovar i kjølvatnet av San Bernardino-massakren, så preikar republikanarane om bøn», skriv avisa.

Laster Twitter-innhold

Donald Trump leiar i kampen om å bli Det republikanske partiet sin presidentkandidat i valet til neste år. I si Twitter-melding ønskjer han politiet lukke til, og gjer dei Guds velsigning.

Laster Twitter-innhold

Jeb Bush er også ein velkjent kandidat framfor presidentvalet neste år, og bror til tidlegare president George W. Bush. Bush skriv at han ber for offera, familiane og dei som først kom til staden kor skytinga fann stad.

Laster Twitter-innhold

Ben Carson har på mange målingar vore den som er nærast Donald Trump, også han sender bøner og tankar i retning offera og familiane deira.

Demokratane snakkar om strengare lovar

Avisa samanliknar twitter-meldingane med dei demokratiske kandidatane sine meldingar. Dei bruker massakren som eit døme på at det er på tide med endringar i amerikansk våpenlov.

Laster Twitter-innhold

Hillary Clinton skriv at ho nektar å godta at det er hendingar som i går som skal vere normalen i USA, og at det er på tide å ta grep.

Laster Twitter-innhold

Også Bernie Sanders, ein annan demokratkandidat, skriv at den sjuke og kjenslelause skytinga må stanse.

Laster Twitter-innhold

Og Martin O'Mailey nytta sjansen til å klinke til mot våpenindustriens interesseorganisasjon, National Rifle Association (NRA). Nok er nok, det er på tida å stå opp mot NRA, seier O'Mailey.

Våpendebatten splitter USA

Diskusjonen om amerikanske våpenlover er ei kjent politisk sak i USA, som tydeleg skil dei to partia i landet. Medan Det demokratiske partiet vil innføre strengare lover for kven som kan kjøpe og bere våpen, så vil Det republikanske partiet ha dagens lover.

Republikanarane viser til den amerikanske grunnlova, der det står at alle amerikanarar har rett til å bere våpen. Fleire meiner også at det er naudsynt med våpen for å kunne forsvare seg mot angrep, mellom anna slike angrep som i går.

Demokratane meiner på si side at dårlegare tilgang på våpen, og strengare reglar for kven som kan skaffe seg eit våpen, vil få ned mengda massakrar og angrep i USA.

Men sjølv om president Barack Obama er demokrat, og sterk tilhengjar av strengare våpenlover, så har han ikkje fleirtal i den amerikanske kongressen til å få gjennomført slike lovendringar.

SISTE NYTT

Siste nytt