Tidligere Nobel-sekretær: En kritikk av atommaktene og Norge

Årets fredspris til den internasjonale kampanjen mot atomvåpen er også et spark til Norge, mener Nobelkomiteens tidligere sekretær Geir Lundestad.

Demonstranter fra Ican

GLOBAL KOALISJON: Demonstranter fra ICAN ikledd Donald Trump- og Kim Jong-un-masker protesterer foran Nord-Koreas ambassade i Berlin forrige måned. Koalisjonen, med medlemsorganisasjoner i 101 land, får blant annet prisen for sine bidrag til FN-resolusjonen mot atomvåpen.

Foto: Britta Pedersen / AFP

Verdens øyne var rettet mot Oslo da Nobelkomiteens leder Berit Reiss-Andersen klokken elleve i dag kunngjorde at årets fredspris går til den internasjonale kampanjen for å avskaffe atomvåpen (ICAN).

The International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) tildeles Nobels fredspris for 2017.

STOR SPENNING: Verdens øyne var rettet mot Norge og Oslo da nobelkomiteens leder Berit Reiss-Andersen kunngjorde vinneren av årets fredspris.

– Organisasjonen mottar prisen for sitt arbeid med å skape oppmerksomhet rundt de katastrofale humanitære konsekvensene av enhver bruk av kjernefysiske våpen og for deres grensesprengende innsats for å få på plass et avtalebasert forbud mot slike våpen, sa Reiss-Andersen da hun presenterte komiteens begrunnelse.

I begrunnelsen fremheves rollen ICAN spilte da 122 av FNs medlemsland i juli vedtok et forbud mot atomvåpen.

På spørsmål fra NRK om prisen er rent symbolsk siden ingen av atommaktene eller Nato-landene har stilt seg bak FN-forbudet, svarte komitelederen avvisende.

– Jeg er uenig i en slik kritikk. Jeg tror lov betyr noe. Internasjonale lover og forpliktelser har i vår erfaring hatt en effekt, og forbud var også en del av prosessen da det var snakk om landminer, klasevåpen og kjemiske og biologiske våpen.

Berit Reiss Andersen avviser kritikken om at det kun er symbolsk å gi fredsprisen til ICAN.

IKKE SYMBOLSK: Komitelederen er uenig i at prisen er mest symbolsk så lenge atommaktene og Nato-landene ikke er med.

Bidro til FN-forbud

ICAN, som er en koalisjon av frivillige organisasjoner i en rekke land, har blitt ledende i kampen for et forbud mot atomvåpen, og spilte også en sentral rolle i å berede grunnen for FN-forhandlingene som ledet mot forbudet.

Geir Lundestad

KRITIKK: Prisen til ICAN er en kritikk av Nato-landene, Norge inkludert, mener Nobelkomiteens tidligere sekretær Geir Lundestad.

Foto: NRK

Men at valget falt på ICAN er ikke ukontroversielt, mener Geir Lundestad, tidligere sekretær for Nobelkomiteen og direktør ved Nobelinstituttet.

– Det er klart at dette egentlig er en kritikk av atomlandene og Nato – inkludert Norge – som ikke stemte for resolusjonen.

Lundestad er spent på hvilke reaksjoner prisen vil bli møtt med hos de mange landene som ikke har stilt seg bak det internasjonale forbudet.

– Det som slår meg at en koalisjon som ICAN ligner landminekampanjen, men de vil nok støte på atskillig sterkere motkrefter. Man har delt ut mange nobelpriser til kampen mot atomvåpen, så dette er atter en av mange prisen innenfor den retningen.

Seniorforsker Sverre Lodgaard ved Nupi tror Erna Solberg og regjeringen har lite handlingsrom.

– Hun har ikke noe annet valg enn å stå på det regjeringen før har sagt: At vi er forpliktet gjennom Nato, og at dét forhindrer oss i å underskrive en slik traktat.

NUPI-direktør Sverre Lodgaard sier det er lite trolig at prisen vil få følger for Natos holdning til atomvåpen i overskuelig fremtid.

INTET VALG: Seniorforsker Sverre Lodgaard mener den norske regjeringen ikke har noe annet valg enn å holde sin eksisterende linje som NATO-medlem.

Bekymret for samarbeidsklimaet

– Det er en kontroversiell pris, selv om den er i Nobel-testamentets ånd, sier Målfrid Braut-Hegghammer, førsteamanuensis i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo.

Målfrid Braut-Hegghammer

BEKYMRET: Førsteamanuensis Målfrid Braut-Hegghammer tror FN-resolusjonen ICAN har gått i bresjen for, kan skape splid blant land som jobber for å begrense spredningen av atomvåpen.

Foto: IFS

I komiteens begrunnelse trekkes det frem at tildelingen til ICAN er sterkt fundert i Alfred Nobels testamente, som vektlegger brorskap mellom nasjoner, nedrusting og våpenkontroll.

Braut-Hegghammer er likevel ikke trygg på at forbudet ICAN har jobbet for, er utelukkende positivt for det internasjonale nedrustningsarbeidet.

– Jeg er usikker på konsekvensene av et forbud med hensyn til ikke-spredning og atomkrig. Min bekymring er at forbudet skaper splid mellom de landene som jobber for ikke-spredning.

– Vil det kunne føre til et vanskeligere samarbeidsklima?

– Forhandlingene om forbudet har skapt utfordringer for land som avstår fra å utvikle egne kjernevåpen, men samtidig har en alliert som kan forsvare dem med kjernevåpen. Det gjelder for eksempel flere Nato-land og USAs allierte i Asia. Det kan skape splid internt i alliansene, og potensielt føre til at USA under Trump-administrasjonen isolerer seg ytterligere fra det internasjonale regimet mot ikke-spredning, sier Braut-Hegghammer.

Kan ha effekt på sikt

Nupi-forsker Sverre Lodgaard mener likevel at prisen kan bidra til å presse atommaktene og Nato-landene til å revurdere på sikt.

– Atommaktene holder seg med disse våpnene fordi de tror de har en militær og politisk nytteverdi. Den verdien bunner i at våpnene kan brukes, og det er her ICAN og traktaten setter inn støtet. De forsøker å undergrave disse forestillingene og troen på kjernefysisk avskrekking, som kanskje er det største hinderet for en komplett nedrustning.

Han tror likevel norsk støtte til et atomvåpenforbud ligger langt frem i tid.

– Norge er også bundet opp til en NATO-doktrine som understreker atomvåpnenes betydning og til og med åpner for førstebruk. Jeg ser ikke hvordan disse tingene kan forenes i overskuelig fremtid, mener Lodgaard.

Tidligere Nobel-sekretær og -direktør Lundestad mener atommaktenes unnvikenhet har skadet deres legitimitet i internasjonale nedrustningsspørsmål.

– Stormaktene går rundt med en sigarett i munnen og sier til folk at de ikke må begynne å røyke. Det ligger en dobbelthet i det.

ICANs oversikt over land med atomvåpen
Foto: NRK

SISTE NYTT

Siste nytt