Hopp til innhold

– Flyktningkrisen blir den store testen for EU

– Hvis landene i unionen spiller Svarteper og skyver flyktningene over hverandres grenser, kan Europa-samarbeidet falle sammen, sier professor og statsviter Bernt Hagtvet. Både han og europaforsker Kate Hansen Bundt mener de øst-europeiske landene bør gjøre mer.

Ung gutt i Budapest

Som så mange andre, vil denne unge, syriske gutten komme seg videre fra Budapest til Tyskland.

Foto: LEONHARD FOEGER / Reuters

Professor Bernt Hagtvet

Professor Bernt Hagtvet innrømmer at det ikke finnes noen enkel løsning på krisen, men etterlyser politisk lederskap.

Foto: Johansen, Geir Otto / SCANPIX

– Jeg kan knapt huske en så stor immigrasjonsbølge som den vi ser nå, sier Bernt Hagtvet til NRK. Mens rundt fire millioner er på flukt internt i Syria, har tyrkiske myndigheter registrert opp mot to millioner i sitt land. Libanon har tatt inn godt over en million og mange av dem som flykter, sier de ønsker å få komme til Tyskland, Frankrike og de skandinaviske landene.

Til Ungarn kom det 50.000 flyktninger og migranter bare i august, og det har vært kaotiske tilstander ved jernbanestasjonen i hovedstaden Budapest de siste dagene.

En test for solidariteten

Den 31. august innkalte Luxembourg som har formannskapet i EU, unionens innenriks- og justisministre til et møte 14. september. Der skal det blant annet diskutere hvilke steg som kan tas for å styrke den europeiske håndteringen av krisen.

Det kan ventes nye krav mot de østeuropeiske landene under EU-toppmøtet. Derfor holder landene Visegrad-gruppen, Ungarn, Polen, Tsjekkia og Slovakia, hastemøte i Praha allerede fredag.

– Dagens situasjon er den store testen for EU. Hvis landene spiller Svarteper, hvis de skylder på hverandre og dytter flyktningen over hverandres grenser, kan samarbeidet falle sammen. Dette er testen for unionens solidaritetsprinsipp, sier Hagtvet.

Han får full støtte fra europaforsker og generalsekretær i den Norske Atlanterhavskomité, Kate Hansen Bundt.

Mener Øst-Europa har sviktet

Kate Hansen Bundt

Kate Hansen Bundt etterlyser østeuropeernes solidaritet.

Foto: Den Norske Atlanterhavskomiteen

– Vi er midt i en forferdelig humanitær situasjon og EU har vist en manglende evne til å finne felles svar og løsninger, de har vist manglende handlekraft, sier hun.

Bundt mener unionen i alle år har vegret seg mot en felles asyl- og flyktningpolitikk. Hun syns det er påfallende hvor få flyktninger de østeuropeiske landene er villige til å ta imot.

– Jeg etterlyser en østeuropeisk solidaritet. Hvor mange polakker har vel ikke reist til for eksempel Norge og Storbritannia og så stenger de selv grensene sine.

Bundt mener dette er noe medlemslandene må ta opp og påpeker at de skandinaviske landene i forhold til folketallet har mottatt en god del.

– Jeg syns det er påfallende hvordan østeuropeerne svikter, sier hun til NRK.

Etterlyser statsmannskunst

De to etterlyser handlekraftige politikere som tar tak.

– Ingen sier at dette er lett, påpeker Hagtvet, men legger til at politikerne kan vise lederskap hvis de tar tak nå.

– Nå er det nasjonaltanken og egen egoisme som rår. Det er klart at Europa ikke kan ta imot alle som flykter. Men lederne våre må vise handlekraft og en politisk vilje til å finne felles løsninger, sier Kate Hansen Bundt.

SISTE NYTT

Siste nytt