– Flammene er vårt svar til myndighetene

HONGKONG (NRK): Flammer fra påtente barrikader lyser opp kveldsmørket i Hongkong. – Dette er vårt svar til myndighetene fordi de ikke vil høre, sier en av demonstrantene til NRK.

Hongkong demonstrasjoner

Flere steder i Hongkong bygde demonstrantene brennbare barrikader som de så satte fyr på. En av "hovedbrannene" var like ved bygningen til den lovgivende forsamlingen.

Foto: Kjersti Strømmen / NRK

At politiet la ned forbud mot nok en stordemonstrasjon, stoppet ikke demokratiaktivistene som i over tre måneder har tatt til gatene i den internasjonale finansbyen.

Dagen startet rolig, med tusenvis som spaserte med paraplyer i hovedgatene. Men stemningen ble raskt amper etter at en gruppe unge demonstranter samlet seg i området i hvor selvstyreregjeringen og den lovgivende forsamlingen i byen holder til.

Fang Yongbin i Hongkong

NRKs utsendte i Hongkong måtte også få på seg gassmasken på grunn av tåregassbruken.

Foto: Kjersti Strømmen / NRK

Da aktivistene forsøkte å fjerne barrikadene som var satt opp, grep politiet til tåregass og vannkanoner. Litervis med fargesatt blått vann har blitt sprøytet mot forsamlingen.

Demonstrantene på sin side har svart med å kaste vannballonger og sveipe sine laserpekere med grønne og blå lysstriper tilbake på politiet.

Andre grep til sterkere motvåpen og har kastet bensinbomber bak barrikadene. Flere steder ble det satt fyr på bildekk og andre gjenstander som er samlet sammen fra gatene.

I nærheten av politiets hovedkvarter ble en større veisperring tent på.

– Dette er vårt svar til myndighetene, som nekter å innfri kravene vi har stilt, sier en av de unge demonstrantene som NRK treffer et par kvartaler fra den lovgivende forsamlingen.

Bak ham forsøker en gruppe demonstranter å løpe fra opprørspolitiet, som er kommandert ut etter hvert som spenningen og konfrontasjonene har økt utover ettermiddagen og kvelden.

– Dette er vår måte å vise at vi trapper opp protestene på, så lenge ikke de gir seg, svarer han på NRKs spørsmål om hva som er målet med å sette fyr på byen.

Hongkongs politiske og administrative leder Carrie Lam på sin side forlanger at demonstrantene slutter å ty til vold før regjeringen kan snakke med dem.

Hongkong demonstrasjoner

Også brannvesenet ble kommandert ut i gatene, men enkelte steder hvor det brant tok det lang tid før de var på plass.

Foto: Kjersti Strømmen / NRK

Frykter å miste demokratiske rettigheter

Demonstrasjonene i Hongkong startet for over tre måneder siden, som en protest mot en kontroversiell utleveringslov.

Loven åpnet for at Hongkong kunne utlevere både egne og andre lands borgere som var mistenkt for lovbrudd til Fastlands-Kina og rettsforfølgelse der.

Selv om regjeringssjef Lam lovet å legge loven på is, krever protestbevegelsen at lovforslaget trekkes tilbake på formelt vis.

De krever i tillegg en uavhengig gransking av politiets håndtering av demonstrasjonene, at myndighetene slutter å betegne og tiltale demonstrantene som «opprørere» og at Carrie Lam, som lenge stod hardt på det kontroversielle lovforslaget og som steilt har avvist demonstrantenes krav, trekker seg.

Hongkong demonstrasjoner

Politiet har i likhet med demonstrantene utstyrt seg for konfrontasjoner.

Foto: Kjersti Strømmen / NRK

Sinnet retter seg også mot kommuniststyret i Beijing, som de mener blander seg for mye inn i styret av Hongkong og at vedtatte politiske og sivile rettigheter er i ferd med å undergraves.

Demonstrantene krever derfor at de gamle løftene om at Hongkong-borgerne skal få velge sine ledere uten godkjenning fra det kinesiske kommunistpartiet innfris.

Dagens planlagte demonstrasjon skulle markere at det er fem år siden det kinesiske lederskapet i Beijing endret valgssystemet for å gi dem økt innflytelse over hvem som styrer Hongkong, og som også da utløste store demonstrasjoner.

«Gjenvinn Hongkong» er ett av slagordene demonstrantene bruker. Så også i dag, men på skift med salmer.

Da politiet ikke ville godkjenne den planlagte demokratimarsjen med begrunnelse at den kunne ende i bråk og true ro og sikkerhet, ble marsjen omgjort til en religiøs prosesjon. Deltakerne i ulike aldre gikk rolig fra kirke til kirke, før de satte kursen mot regjeringskontorene, hvor det raskt ble spent mellom politiet og grupper av yngre demonstranter.

URO: Kjersti Strømmen rapporter fra demonstrasjonene i Hongkong.

Korrespondent Kjersti Strømmen rapporterte fra Hongkong.

Krever retten til å ytre seg

Hongkong demonstrasjoner

«Michael» sier Hongkong-borgerne er nødt til å fortsette kampen for frihet.

Foto: Kjersti Strømmen / NRK
Demonstrant i Hongkong lørdag 31. august 2019

– De ønsker å gjøre hongkong'ere redde, ikke i handling, men i intensjon, sier den unge demonstranten Herr Anonym.

Foto: Kjersti Strømmen / NRK

– Det er en grunnleggende rett vi har her i Hongkong: å uttrykke våre meninger. Det myndighetene hittil har svart oss med, vil bare få hongkong'ere til å ytre seg mer, sier en av demonstrantene som kaller seg «Herr Anonym».

Demonstrantene har blitt varsomme med å oppgi sine egne navn, etter at flere av aktivistene de siste ukene er pågrepet av politiet.

«Herr Anonym» mener myndighetene forsøker å få folk redde, for å få en slutt på protestene.

– Vi vil ha en slutt på tyranniet fra regjeringens side. De kan ikke nekte oss å gå i gatene. Det er del av våre rettigheter og del av vår frihet her i Hongkong, sier en annen demonstrant, som ber oss navngi ham som «Michael».

Vi er nødt til å fortsette å slåss, selv om det koster.

Veisperring Hongkong

Veisperringer som var satt opp har blitt revet ned gjennom dagen.

Foto: Kjersti Strømmen / NRK

Ikke redd for at arrestasjoner

På fredag ble tre av Hongkongs mest kjente demokratiaktivister pågrepet i tillegg til tre politikere, anklaget for å hindre politiets arbeid.

Blant dem som ble arrestert var Joshua Wong, som stod i front for de store studentdemonstrasjonene i 2014, og Agnes Chow, generalsekretær i pro-demokrati-organisasjonen Demosisto. Begge er øslatt mot kausjon.

– Vi er også ute i gatene for å fortelle dem at vi ikke er redde. Og for å vise at vi ikke har noen ledere. De kan arrestere så mange de vil, men våre ledere er alle Hongkong-heltene som går ut i gatene for å vise sin protest – og vi står sammen, sier den første, unge demonstranten til NRK.

Følg utviklingen i NRKs nyhetssenter:

SISTE NYTT

Siste nytt