Normal

– Riggarbeidernes feilvurdering er et mysterium

BP tok undøvendig risiko i forkant av eksplosjonen på «Deepwater Horizon», mener kommisjonen som gransker oljekatastrofen i Mexicogolfen. De mener oljearbeidernes vurderinger også er vanskelig å forstå.

Fred Bartlit

– Hittil har vi ikke sett ett eneste tilfelle hvor en person foretok en bevisst avgjørelse hvor penger telte mer enn sikkerhet, sier Fred Bartlit, sjefrådgiver til granskingskommisjonen for oljekatastrofen i Mexicogolfen.

Foto: Mark Wilson / Getty Images / AFP

Kommisjonen er i gang med en to dager lang åpen høring om katastrofen i Washington, DC.

– Hittil har vi ikke sett ett eneste tilfelle hvor en person foretok en bevisst avgjørelse hvor penger telte mer enn sikkerhet, sier Fred Bartlit, sjefrådgiver til kommisjonen, på starten av høringen.

Fred Bartlit under høring for granskingskommisjonen

Sjefetterforsker Fred Bartlit gjennomgår en detaljert forklaring om hvordan en oljerigg fungerer under høringen.

Foto: J. Scott Applewhite / AP Photo

Eksplosjonen 20. april i år på oljeriggen «Deepwater Horizon», hvor 11 mennesker mistet livet, førte til den største miljøkatastrofen i USAs historie. Lokal fiskeri- og turistnæring ble også hardt rammet.

Bartlits vurdering av hendelsen står i kontrast med amerikanske politikere, som har anklaget BP og selskapets hovedsamarbeidspartnere, Halliburton og Transocean, for å ta snarveier da de holdt på å ferdigstille Macondo-brønnen.

Enig med BP i mye

Sjefetterforskeren anslo at alle de tre selskapene hadde gjort feil som bidro til katastrofen. Han er enig med 90 prosent av funnene i BPs egen rapport på 183 sider fra september.

– Mye ekstremt verdifullt arbeid ble gjort der, som kostet BP mye penger. Vi er ikke enige i alt, men det er et bidrag til denne høringen og vi takker dere for å ha gjennomført den, sier Bartlit.

(Saken fortsetter under bildet)

Granskingskommisjonen under høring

Fred Bartlit (foran), Cherry A. Murray, William K. Reilly, Bob Graham, Christopher Smith, Frances Ulmer og Donald Boesch er de syv medlemmene av kommisjonen president Obama nedsatte for å granske oljekatastrofen.

Foto: J. Scott Applewhite / AP Photo

USAs president Barack Obama utnevnte kommisjonen, som skulle granske hva som var årsaken til katastrofen, noen uker etter eksplosjonen.

Det tok flere måneder før selve oljeutslippet ble stanset.

– BP tok «unødvendig risiko»

Rundt tolv selskaper var innblandet i operasjonen av Macondo-brønnen. Blant dem er noen av de største navnene innen oljeboring på dypt vann.

BP lånte og opererte riggen. Det amerikanske oljeserviceselskapet Halliburton utviklet og leverte sementen som ble brukt til å forsegle brønnen. Transocean, verdens største selskap innen oljeboring offshore, eide utstyret og sørget for det meste av personellet.

Da kommisjonen offentliggjorde foreløpig funn fra granskningen forrige måned, pekte de på sementen fra Halliburton som en hovedårsak til katastrofen.

Selv om kommisjonen er enig med mange av funnene i BPs egen rapport fra ulykken, herunder det om sementen, sier Bartlit at oljegiganten har tatt «unødvendig risiko» som kan ha ført til eksplosjonen på riggen.

Panelet pekte BPs bruk av en sementplugg for å stenge av brønnen én kilometer under havoverflaten.

Erfarne oljearbeidere feilvurderte

Arbeidere fra BP og Transocean på riggen klarte ikke å kjenne igjen varselsignalene på en datamaskin. Maskinen viste en farlig oppbygging av hydrokarboner i stigerøret like før eksplosjonen på riggen, har kommisjonen kartlagt.

Riggarbeiderne feiltolket også resultatet av en trykktest som skulle sjekke om sementen hadde isolert alle hydrokarbonene, ifølge Sean Grimsley i kommisjonen. Han mener at de erfarne arbeidernes feilvurdering er et av de store mysteriene knyttet til hendelsen.

– Ingen av mennene på riggen ønsket å dø. Ingen av mennene på riggen ønsket å sette sin egen sikkerhet i fare. Hvorfor kom de til denne konklusjonen? Det kan hende vi aldri får svar på det spørsmålet, sier Grimsley.

Mange av arbeiderene på oljeriggen døde i eksplosjonen, og noen av selskapenes sjefer har nektet å vitne for kommisjonen.

Panelet har frist på seg til 11. januar 2011 på å ferdigstille en rapport til president Obama. Rapporten skal peke på de grunnleggende årsakene til ulykken, og gi råd om hvordan en lignende situasjon kan unngås.

Richard F. Vargo Jr. i Halliburton

Richard F. Vargo Jr., oljeserviceselskapet Halliburtons regionsjef for sement i Mexiocogolfen, forklarte seg for granskingskommisjonen.

Foto: J. Scott Applewhite / AP Photo
Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste nytt