– EU bør kunne underkjenne budsjett

Den tyske forbundskansleren Angela Merkel mener EU bør ha rett til å gripe inn overfor de enkelte medlemslands budsjetter når budsjettene strider mot EUs regler.

Angela Merkel

Forbundskansler Angela Merkel mener EU bør få vetorett overfor medlemslandenes budsjetter.

Foto: THOMAS PETER / Reuters

Det sa hun i Forbundsdagen i formiddag, i forkant av EU-toppmøtet som starter i kveld og fortsetter i morgen.

Les også: Eurosonens krisefond en realitet

Framgang

– Vi har gjort framgang i arbeidet med å få til en bedre budsjettdisiplin med finanspakten, men vi mener, og da snakker jeg for hele den tyske regjeringen, at vi bør gå et skritt videre og gi EU rett til å gripe inn mot nasjonale budsjetter som bryter grensene for EUs vekst og finanspakten.

En slik rett vil innebære å kunne erklære et medlemslands budsjett ugyldig.

– Dessverre vet jeg om medlemsland som ikke er klare til å ta dette skrittet, sa Merkel.

Flere medlemsland er skeptiske til å skulle gi fra kontrollen med budsjettpolitikken, blant dem Frankrike.

Les også: Rekordmange dårlige lån i Spania

Hun sa også at forslaget fra finansminister Wolfgang Schäuble om utvidede fullmakter til kommisjonæren i EU med ansvar for økonomi og pengepolitikk kan være en vei å gå.

Merkel tok til orde for å opprette et europeisk fond som kan investere i spesielle prosjekter. Pengene vil hun skaffe ved å legge en avgift på finanstransaksjoner.

Les også: Generalstreik lammar Hellas

Les også: - Den spanske regjeringa har kidnappa demokratiet

Nytt toppmøte

På EU-toppmøtet i Brüssel skal stats- og regjeringssjefene igjen diskutere finanskrisen. Møtet er det første av tre fram til jul, og håpet er å kunne feire nyttår med en avtale om en sterkere økonomisk og monetær union.

Franrikes president Francois Hollande uttalte seg optimistisk da han nylig sa at «vi er nær, svært nær å komme oss ut av krisen.»

SISTE NYTT

Siste nytt