– Skjøt og drepte fisker fra norsk tankskip utenfor Jemen

En lokal fisker skal ha blitt drept av skudd avfyrt fra det norske tankskipet Nordic Fighter ved kysten av Jemen. Myndighetene i landet har krevd norsk etterforskning av hendelsen. I Norge ble saken henlagt.

Båten til fiskeren som ble drept utenfor Jemen

FISKEBÅT BESKUTT: Det var i denne fiskebåten Mohammed Ali Quanas (38) ble skutt. Fiskerkollegene hans som overlevde forteller at skuddene kom fra et norsk tankskip.

Foto: Alan Katz / Bloomberg via Getty Images

Den 3. august i fjor var det stekende hett langs kysten av Jemen. En gruppe lokale fiskere hadde tatt turen ut for å hente dagens fangst i havområdet mellom den arabiske halvøy og Afrika.

Så ble fiskernes små båter møtt av et mye større tankskip.

Tankskipet Nordic Fighter

NORSK: Tankskipet Nordic Fighter seiler under norsk flagg, er registrert i Sandefjord og eies av det norske rederiet Nordic American Tankers.

Foto: Frans Sanderse

Tankskipet Nordic Fighter, under norsk flagg, var på vei gjennom Rødehavet som del av en russiskledet konvoi der russiske marinestyrker var med som beskyttelse inn i piratutsatte områder.

Opplysninger fra fiskerne og Jemens kystvakt forteller så at det ble løsnet skudd fra det norske tankskipet.

Skuddene traff Mohammed Ali Quanas (38) i hodet, og kostet ham livet.

– Han strakte seg mot meg fra plassen sin i båten, stønnet og falt om, sier fiskeren Ali Abdul Esmail Badi til Bloomberg, som har møtt de som overlevde skuddene mot den lokale fiskebåten.

Badi og de andre om bord har fortalt nyhetsbyråets journalist om hvordan fiskebåten deres ble truffet av flere skudd den 3. august i fjor.

Tankskipet skal ifølge øyenvitnene og kystvakten ha vært rundt 500 meter unna fiskebåten da skuddene falt. Fiskerne selv forberedte ettermiddagens fisking, og den drepte Mohammed Ali Quanas (38) var i gang med å forberede middag om bord.

– Han ble drept i det han holdt en brøddeig som skulle serveres til middag, sier Quanas' onkel, Hasan Abdullah Quanas til Bloomberg.

(Artikkelen fortsetter under videoen)

Se Bloombergs videoreportasje fra Jemen om fiskeren Mohammed Ali Quanas (38) som skal ha blitt skutt.

Se Bloombergs videoreportasje fra Jemen om fiskeren Mohammed Ali Quanas (38) som skal ha blitt skutt fra det norske tankskipet Nordic Fighter (foto: Bloomberg).

Ifølge slektninger og venner av den drepte som nyhetsbyrået har møtt i Jemen, skaffet fiskeriene til Quanas penger og mat på bordet for mannens foreldre, kone og hans åtte barn.

Enken etter mannen, Najibah Ahmed Bahri (30), forteller at de drømte om å spare seg opp nok penger til å bygge et nytt hus. Den drømmen har storfamilien nå måttet legge på is etter at forsørgeren mistet livet.

– Vi er i en fortvilt situasjon. Hvem skal hjelpe oss nå? Det er ingen framtid lenger, alt jeg kan håpe på nå er at noen velger å hjelpe oss gjennom veldedighet, sier Bahri.

Enken og familien etter den drepte fiskeren i Jemen

SITTER IGJEN: Enken Najibah Ahmed Bahri (30) sitter igjen alene med de åtte barna etter at Quanas døde på havet.

Foto: Alan Katz / Bloomberg via Getty Images

Jemen krever etterforskning

Helt siden hendelsen har kystvakten og myndighetene i Jemen engasjert seg for å forsøke å stille noen til ansvar. Kystvakten i Jemen baserer sin etterforskning på opplysninger fra øyenvitner i båten der den drepte satt, og i to andre båter i nærheten.

Jemen mener det ikke er noen tvil om at det norske tankskipet Nordic Fighter var involvert.

Jemens note til Norge om drept fisker

ERSTATNING: Jemen ba om både etterforskning og erstatning til de etterlatte i sin formelle diplomatiske klage til Norge i september i fjor.

Foto: faksimile brev fra Jemen til Norge

– Det var bare ett skip som passerte i det området på det angitte tidspunktet, og det var dét skipet, sier operativ leder for kystvakten i Jemen Shugaa Almahdi til Bloomberg.

NRK har fått innsyn i korrespondanse mellom Norge og Jemen, og korrespondanse innad i ulike norske etater som har blitt bedt om å undersøke forholdene.

Hendelsen skal ha skjedd i internasjonalt farvann, og da er hovedregelen at det er landet der skipet er registrert som har ansvaret for en eventuell etterforskning av straffbare forhold. Sjøfartsdirektoratet bekrefter dette overfor NRK, og sier at «da er du egentlig på et lite stykke Norge».

Derfor har Jemen i ganske klare ordelag krevd at hendelsen som kostet en fisker livet skal etterforskes gjennom offisielle noter til Norge.

Jemen uttrykker sine STERKESTE PROTESTER og krever at norske myndigheter etterforsker hendelsen (..)

note fra Jemen til Norge, 14. september 2011

Les hele klagebrevet: Note fra Jemen til Norge 14. september 2011

To diplomatiske klager fra Jemen i september 2011 resulterte i undersøkelser hos både Sjøfartsdirektoratet, Kripos, Utenriksdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og Justisdepartementet.

Skipsnummeret som Jemen sendte til Norge var ufullstendig.

Næringsdepartementet opplyser til NRK at Sjøfartsdirektoratet anså det som «sannsynlig at det var skipet Nordic Fighter man siktet til» i klagen fra Jemen, etter å ha sjekket hvilke skip som var i området den 3. august i fjor.

Undersøkelsene endte dog med at saken ble henlagt uten at det ble startet formell politietterforskning av et mulig drap gjort fra det norske tankskipet Nordic Fighter.

– Russiske soldater avfyrte skuddene

Rederiet Nordic American Tankers som eier Nordic Fighter, bruker private sikkerhetsfirmaer på sine tankskip i hele området rundt Somalia. Det bekrefter rederiet selv overfor NRK, og forteller at de var ett av de første rederiene som bestemte seg for å la de private vaktene bære våpen om bord etter at norske regler tillot det i fjor.

Området utenfor Somalia og kysten rundt er kjent for at det er stor fare for angrep, og kapringer fra pirater. Svært mange handelsskip har derfor ulike sikkerhetstiltak.

Tankskipet Nordic Fighter

SUEZ-KLASSE: Tankskipet Nordic Fighter er av størrelsesklassen Suezmax. Dermed er det så stort det kan være, men likevel komme gjennom Suez-kanalen.

Foto: Frans Sanderse

I august i fjor skal Nordic Fighter også ha vært en del av en organisert konvoi med russiske marinestyrker, og ifølge en rapport fra sikkerhetsfirmaet om bord på tankeren skal det ha vært plassert seks russiske marinesoldater også der.

I rapporten, som Bloomberg har fått tilgang til, beskrives det hvordan det ble hørt skudd: En ansatt fra sikkerhetsfirmaet gikk da opp på dekk og så to mindre båter i nærheten av tankskipet. Etter de første skuddene stoppet den ene helt opp, mens den andre fortsatt beveget seg i retning av tankskipet.

Da avfyrte de russiske marinesoldatene fire til seks skudd i retning av båten.

– Jeg kan ikke med sikkerhet fastslå om skuddene var rettet mot båten, eller om det bare var varselsskudd i nærheten av der båten befant seg, skriver en ansatt i sikkerhetsfirmaet i rapporten.

Opplysninger fra det danske sikkerhetsfirmaet Risk Intelligence om hendelser den dagen i havet utenfor Jemen, nevner at det ble avfyrt skudd mot tre mindre båter. Sikkerhetsfirmaet beskriver at det ble avfyrt skudd mot båter etter at det ble sett våpen om bord.

– Ba oss si det var noen andre som skjøt

Onkelen til Quanas som ble drept, benekter at det var våpen i deres båt, men det var to maskingevær i en av de andre båtene i nærheten.

Hasan Abdullah Quanas

Onkelen Hasan Abdullah Quanas forteller at han ble bedt om å si at det var andre som skjøt. Her sammen med et av barna til den drepte fiskeren.

Foto: Alan Katz / Bloomberg via Getty Images

Disse våpnene skal fiskerne ha hatt tillatelse til å ha med, og Jemens kystvakt har konkludert med at alle båtene i følget hadde endret kurs allerede før skytingen startet, og at ingen av dem hadde typiske piratgjenstander som stiger eller kroker for å borde andre skip om bord.

Ifølge fiskerne som var i fiskebåten som ble truffet, satte de russiske marinestyrkene ut lettbåter. Marinesoldater oppsøkte så alle fiskebåtene for å gjennomsøke dem for gjenstander som kunne knytte dem til piratvirksomhet.

Båtene ble gjennomsøkt og onkelen til den drepte ble tatt om bord på et av marinefartøyene en stund, før han ble fraktet tilbake til de andre i fiskebåten som ble beskutt.

– «Hvis noen spør, var det ikke vi som skjøt ham» sa soldatene til meg, forteller den dreptes onkel Hasan til Bloomberg.

Den russiske marinen benekter til Bloomberg alt ansvar for at Quanas døde den dagen. Viseadmiral og øverstkommanderende for marinen, Viktor Chirkov, sier at de har beskyttet mange handelsskip mot piratangrep, og at de ikke kjenner til hendelser der fiskere har blitt drept.

– Jeg er ikke så sikker på at de var fredelige sivile, sier Chirkov til nyhetsbyrået når han blir spurt direkte om hendelsen med tankskipet Nordic Fighter, uten å ville utdype dette.

– Ikke rimelig grunn til etterforskning

Etter at både Sjøfartsdirektoratet og Kripos hadde gjort undersøkelser, gjorde Det nasjonale statsadvokatembetet en vurdering der de bestemte at det ikke skulle startes videre etterforskning av saken.

Norges valg om å ikke etterforske det mulige drapet ble formidlet i en diplomatisk note 11. november 2011.

Les brevet fra Norge til Jemen: Svarnote fra Norge til Jemen 11. november 2011

Siri Frigaard

IKKE TVIL OM RUSSISKE SKUDD: Førstestatsadvokat Siri Frigaard sier at det er liten tvil så langt om at skuddene kom fra russiske marinesoldater.

Foto: Sigurdsøn, Bjørn / NTB scanpix

Førstestatsadvokat Siri S. Frigaard forteller at Kripos og statsadvokatene mente det ikke var grunnlag nok til å etterforske forholdet, til tross for at det kunne dreie seg om drap utført fra et norsk skip.

– Vi ser ingen rimelig grunn til å åpne etterforskning i denne saken. Vi har undersøkt saken ut fra de opplysningene som vi hadde. Det er en vurdering som er gjort av Kripos, og støttet av oss, sier førstestatsadvokat Siri S. Frigaard ved Det nasjonale statsadvokatembetet til NRK.

Førstestatsadvokaten forklarer at det etter gjeldende lover og regler, Straffeprosessloven, kreves at det er rimelig grunn til å starte etterforskning før man går til det skrittet. I denne saken har det vært vanskelig for Kripos og påtalemyndigheten å se at man kunne komme noen vei med en etterforskning av et slikt forhold ved kysten av Jemen.

– Vi mente det ikke var rimelig grunn til å starte etterforsking. Dette henger sammen med at vi vurderte det slik at vi uansett ikke ville kunne fremskaffe bevis som kunne føre til domfellelse i en rettssak i Norge, sier Frigaard.'

Påtalemyndigheten mener likevel at det ikke er noen tvil om at russiske soldater avfyrte skudd fra det norske tankskipet.

Hadde valget om å ikke starte etterforskning noen sammenheng med at det så ut til å være russiske soldater som avfyrte skuddene?
– Vi vurderer alle opplysninger. Alle opplysninger vi har blir vektlagt, og man kan ikke plukke ut et enkeltmoment. Men det var russiske soldater om bord i dette skipet, og det var de som avfyrte disse varselskuddene, sier Frigaard.

Det er det ikke tvil om?
– Nei, ikke ut fra de opplysninger vi har, svarer førstestatsadvokaten.

Men er ikke dette da et mulig drap innenfor norsk jurisdiksjon, og bør det ikke etterforskes?
– Det er mange drap som skjer langt vekk. Det er helt klart at drap bør etterforskes, men spørsmålet er hva vi kan gjøre med de ressursene og de mulighetene vi har. I denne situasjonen ut fra de opplysningene vi hadde mente vi det ikke var rimelig grunn til å åpne en norsk etterforsking, sier førstestatsadvokat Siri S. Frigaard.

Utenriksdepartementet opplyser til NRK at de ved to anledninger informerte jemenittiske myndigheter om at den norske påtalemyndigheten ikke har funnet grunnlag for å åpne en formell etterforskning i saken.

Rederiet: – Ikke kjent med at noen er drept

Konfrontert med opplysningene fra dokumentene NRK har tilgang til, og vitneutsagnene fiskerne har gitt til Bloomberg, reagerer det norske rederiet Nordic American Tankers med å benekte alt, og si at det hele er en ikke-sak.

Administrerende direktør og styreleder Herbjørn Hansson forteller til NRK at hans skip lenge har hatt væpnede private vakter om bord i de piratutsatte områdene utenfor Afrika.

Rederen vil derimot ikke ha på seg at en fisker kan ha blitt drept fra ett av hans skip, og reagerer sterkt på Bloomberg-saken der dette kommer fram.

– Vi er ikke kjent med at våre skip har vært involvert i situasjoner hvor pirater eller andre har blitt drept, sier Hansson.

Dette sier rederen til tross for at Sjøfartsdirektoratet i et eget brev informerte rederiet om anklagene fra Jemen, og at Kripos hadde blitt oversendt informasjon om hendelsen. Det bekrefter Næringsdepartementet overfor NRK.

NRK har forsøkt å få svar fra rederen på mange spørsmål. Blant annet om skipet Nordic Fighter var i området der hendelsen skjedde den 3. august i fjor, om det ble avfyrt skudd etter det rederiet kjenner til, og om rederiet bruker sikkerhetsfirmaet som Bloombergs rapport skal stamme fra. Ingen av disse spørsmålene har rederiet gitt klare svar på utover at de ikke kjenner til situasjoner der noen har blitt drept, og at de ikke har noe utestående med myndighetene.

– Vårt standpunkt er veldig, veldig klart. Vi har ingen utestående forhold med noen flaggstater, havnestater eller andre nasjonale eller internasjonale myndigheter. Det gjelder alle våre 20 skip i det vi anser for å være en toppkvalitets flåte, skriver Hansson i en e-post.

SISTE NYTT

Siste nytt