Advokat: – Kan tyde på at Kongo føler seg tråkket på tærne

Juseksperter mener Joshua French er utsatt for en kongolesisk rettsprosess hvor bevisene ikke henger sammen med dommen.

Domsavsigelse i Kongo

DØMT FOR OVERLAGT DRAP: Domsavsigelsen i Ndolo-fengselet i Kinshasa onsdag. Joshua French ble dømt til fengsel på livstid for å ha drept Tjostolv Moland

Foto: John Bompengo / NTB scanpix

– Selv om dommen på papiret kan virke fornuftig og godt argumentert med gode, juridiske referanser, så virker resultatet å være oppkonstruert, sier advokat Njål Høstmælingen til NRK.

Han er direktør ved den private stiftelsen International Law and Policy Institute, og har skrevet flere bøker om internasjonale menneskerettigheter.

Kaller rettssaken for en Kafka-prosess

Onsdag ble Joshua French dømt til livsvarlig fengsel for overlagt drap på cellekameraten Tjostolv Moland.

Høstmælingen har fulgt med på rettssaken mot nordmannen i Kongo, og mener den skiller seg vesentlig fra norsk rettspraksis:

Njål Høstmælingen

– Ja, det har rimelig åpenbart gått prestisje i saken, og så er den ikke blitt løst tidlig nok, slik at interessene er blitt på et så høyt plan at man må ha presidenten involvert for å få løst denne saken her, sier advokat Njål Høstmælingen.

Foto: Marit Kolberg / NRK

– Joshua French er blitt utsatt for er en Kafka-prosess. Det virker som et stort sprang mellom de bevisene som er lagt fram i retten og konklusjonen som dommeren har kommet fram til, begrunner Høstmælingen.

Menneskerettighetsadvokaten peker på måten hvordan dommeren har avvist fullstendig enhver tvil som burde ha kommet tiltalte til gode under rettssaken.

– Det virker som om resultatet i stor grad er blitt gitt på forhånd, og at dommeren har konstruert papirene i etterkant, enn å argumentere seg fram til det resultatet som foreligger, sier han.

Mener det var galt å dømme

Jo Stigen, som er professor ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo, er også sterkt kritisk til dommen:

– Du har to motstridene rapporter, og da skal det godt gjøres å si at det ikke er tvil. Med det bevisbildet vi hadde, var det galt å dømme, sier Stigen til NRK.

Jusprofessoren påpeker at dommeren i innledningen bekrefter et rettsprinsipp som er helt likt det vi har i Norge

– Dommeren bekrefter tydelig prinsippet om at det ikke skal være tvil, men jeg synes ikke han følger opp i praksis. Dommen er formulert på en måte som ikke overbeviser meg. De unnlater å trekke inn det som taler for uskyld.

– Er du overrasket over dommen?

– Jeg kan ikke si jeg ble overrasket. Dommen var slik jeg fryktet.

– Riktige formuleringer, feil konklusjon

Jo Martin Stigen

– Det var ikke mangel på bevisføring. Aktørene har fått godt med tid til å fremføre sine argumenter, men jeg er helt uenig i konklusjonen, sier jusprofessor Jo Stigen.

Foto: Universitetet i Oslo

Ifølge Stigen ble saken godt belyst i denne rettssaken.

– Det var ikke mangel på bevisføring. Aktørene har fått godt med tid til å fremføre sine argumenter, men jeg er helt uenig i konklusjonen, sier han.

– Det mer alvorlige spørsmålet man kan stille seg, er om dette var en rettssikker prosess. Var domsstolen uavhengig? Det er det vanskelig å si. Her bruker retten de riktige formuleringene, men jeg mener konklusjonen er feil. Hva motivene skulle være, det er vanskelig å si noe om.

– Rører ved en nasjonal stolthet

Høstmælingen tror den store norske interessen for saken, både gjennom myndigheter og media, har bidratt til et ekstra press på kongolesisk rettsvesen, og at dommeren derfor har skrevet en dom som skal vise fram at han kan sin juss.

– Den store norske interessen for rettssaken kan ha ført til at kongolesiske rettsmyndigheter føler at de blir tråkket litt på tærne.

– Det er så mye større interesser involvert her enn i en vanlig drapssak. Saken har kommet opp på et plan hvor det rører ved en form for nasjonal stolthet hvor domstolen og de politiske myndighetene ønsker å vise at «ja, vi er en rettsstat og demokrati. Vi kan ikke ha spesielle ordninger bare fordi det er en hvit mann som er involvert i en drapssak her i landet vårt», forklarer Høstmælingen.

– Kan man tolke det dit hen at det har gått prestisje i saken?

– Ja, det har rimelig åpenbart gått prestisje i saken, og så er den ikke blitt løst tidlig nok, slik at interessene er blitt på et så høyt plan at man må ha presidenten involvert for å få løst denne saken her.

Avhenger av presidentens vilje

Ifølge Høstmælingen er det fortsatt rom for at French kan overføres til Norge, men at dette nå avhenger at Kongos president benåder nordmannen.

– Slike benådninger kan begrunnes i at saken er en belastning for landet, at det er en person de ikke ønsker å ha i landet,og som de har funnet andre soningsforhold for, eller familiære eller helsemessige grunner.

– Han har jo allerede en annen dom i Kongo. Spiller én dom til noen rolle med tanke på muligheten for utlevering?

– I forrige runde ble han dømt for medvirkning til drap. Det er jo klart at hvis du blir dømt to ganger, så sitter du jo tyngre i det, men løsningen på denne saken her ligger ikke i selve rettsapparatet, men i en politisk ordning, svarer Høstmælingen.

Han sier det kan oppstå problemer i forbindelse med en eventuell overføring til soning i Norge når det gjelder spørsmålet om norske myndigheter i et slikt tilfelle skal legge de kongolesiske dommene til grunn eller ikke.

– En ting er de politiske løftene som man gir for å slippe mannen ut av landet, men etterpå så kommer rettsstaten Norge inn. Da er det ikke gitt at de kongolesiske dommene kan legges til grunn som en gyldig dom for soning i Norge, sier han.

Tror French blir en fri mann i Norge

Også jusprofessor Jo Stigen tror French kommer til Norge til slutt.

– Jeg tror på sikt at det diplomatiske sporet vil føre til at French får komme hjem til Norge.

Han tror imidlertid ikke at det blir snakk om soningsoverføring.

– Til det har uttalelsene fra Børge Brende og Kai Eide vært altfor kraftige. Man kan ikke godta en dom som man allerede har tatt avstand fra, begrunner Stigen.

Han tror mest på en benådning eller amnesti fra parlamentet. Resultatet vil være det samme – at French kan bli en fri mann i Norge.

– Argumentet til Norge vil være de humanitære hensynene til French, og Norge vil øve et så sterkt press på Kongo, at de til slutt vil se seg mest tjent med å slippe French. Jeg tror Kongo vil ønske å opprettholde et godt forhold til Norge og Storbritannia samtidig som de blir kvitt en brysom sak, sier jusprofessoren.

Partene har fem dager på seg til å vurdere om det skal anke dommen.

Domsavsigelse i Kongo

Joshua French og hans lokale forsvarer Marie André Mwila Kayembe etter domsavsigelsen i Ndolo-fengselet i Kinshasa onsdag. Joshua French ble dømt til fengsel på livstid for å ha drept Tjostolv Moland

Foto: John Bompengo / NTB scanpix

SISTE NYTT

Siste nytt