980 prosent flere havskilpadder enn før

Vern virker, viser en ny rapport. Loven om vern av truede sjødyr i USA har gjort at mange havskilpadder og sjøpattedyr ikke lenger er truede.

Havskilpadde

En naturverner holder opp en nyklekket havskilpadde. Loggerhead-skilpadden er den vanligste havskilpadden i Florida, der de hekker mellom april og september.

Foto: Petros Karadjias / AP

Når dyrs leveområder vernes, vokser bestanden av truede dyr. Det er den enkle men banebrytende konklusjonen i en ny rapport som har analysert effekten av USAs lov om utrydningstruede marine arter.

Forskere har sett på 31 arter og funnet at antallet marine pattedyr og skilpadder har økt betraktelig etter at de ble beskyttet av loven.

Havskilpaddebestanden økte med 980 prosent etter forskriftene fastsatt av United States’ Endangered Species Act (ESA), mens gjennomsnittsøkningen for sjøpattedyr var på 115 prosent.

Regnet sammen har den amerikanske loven ført til økning i bestanden for 77 prosent av truede sjøpattedyr og havskilpadder. Seks prosent av artene har hatt tilbakegang, mens for 16 prosent har loven ikke hatt noen virkning, noe som kan bety at disse bestandene har stabilisert seg.

Frykter loven skal endres

Forfatterne av rapporten mener at de lovende resultatene kan bidra til å beskytte USAs lovverk om truede arter, på et tidspunkt da Trump-administrasjonen vurderer å slakke på denne lovgivningen.

Trump-administrasjonen har sagt det trengs modernisering av lovverket som er flere tiår gammelt. Naturvernere frykter dette vil gjøre dyrene mer utsatte enn de er i dag.

– Loven fra 1973 har ikke bare reddet hvaler, havskilpadder, sjøotere og sjøkuer fra utrydding, den har også dramatisk økt bestandene og satt dem på veien mot full restaurering, sier Shaye Wolf, forsker ved Center for Biological Diversity og medforfatter av studien.

Havsilpadde på Neptune Beach, Florida

NEPTUNE BEACH, FLORIDA: Havskilpadden har gode kår i Florida. Tidlig hver morgen i hekketiden kommer havskilpaddepatruljen for kontrollere og merke av reder, slik at hverken skilpadder eller egg forstyrres av mennesker.

Foto: Ingrid Swaine Smalling

Reddet havskilpadden

Neptune Beach, Florida

NEPTUNE BEACH, FLORIDA: To rader med spor etter en havskilpadde, ett går opp og ett kommer tilbake til sjøen igjen. Havskilpaddepatruljen kommer ned på stranden hver morgen i hekkeperioden og setter opp tau for å markere nye reder og overvåker eggene til de klekker. Reiret er nettopp blitt lagt, fordi man fortsatt kan se friske spor.

Foto: Ingrid Swaine Smalling

Når en truet art beskyttes av loven, blir leveområdene dens restaurert og beskyttet mot menneskelig aktivitet. Når en skilpadde blir beskyttet, kan fiske, turisme, avfallshåndtering og andre aktiviteter bli forbudt i et bestemt område.

Skilt advarer mot å gå nær havskilpadder

NEPTUNE BEACH, FLORIDA: Dette skiltet advarer mot å ta på skilpadder, reir, egg eller unger, og sier at alle lys, også de på husene i strandsonen må være av under hekkeperioden. Alle ting som ikke hører hjemme på stranda må også fjernes, advarer havskilpaddepatruljen.

Foto: Ingrid Swaine Smalling

På mange strender, som i Jacksonville i Florida, er det havskilpaddepatruljer som markerer skilpaddereder med tau, og passer på at ingen tar på hverken skilpadder, reder, egg eller unger.

Reddet knølhvalen fra utrydding

Studien viser også at den amerikanske verneloven har spilt en avgjørende rolle for å redde flere arter enn havskilpadden.

Hawaiisk knølhval gikk fra en bestand på 800 dyr i 1979 til 10.000 i 2005. Arten er dermed fjernet fra den amerikanske vernelisten.

Hawaiiansk knølhval

HAWAII: Hvalsafariturister får se en knølhval hoppe ut av vannet ved byen Lahaina på øya Maui i Hawaii.

Foto: Reed Saxon / AP

Også bestanden av stellersjøløven har vokst betraktelig fra 1990 til 2013. Den ble fjernet fra vernelisten etter at bestanden økte fra 19.000 til nærmere 60.000 individer.

Stellersjøløve

ANTIBES, FRANKRIKE: En stellersjøløve, verdens største sjøløve, i akvariet Marinland Sea World Park.

Foto: Eric Gaillard / Reuters

Historien til den sørlige havoteren er den samme. De siste tiårene har bestanden mer enn doblet seg, og snart er det føderale målet for gjenreising av bestanden nådd.

Youngest Sea Otter Pup in Monterey Bay Aquarium

MONTEREY, CALIFORNIA: En sørlig havoter svømmer rundt i en tank i Monterey Bay Aquarium.

Foto: Orville Myers / AP

Ikke overraskende viser studien at restaurering av artsbestander tar tid. Arter som ble vernet for mer en 20 år siden har mye større sjanse for overlevelse enn de som nylig er vernet.

SISTE NYTT

Siste nytt