Hopp til innhold

90 prosent nedgang i verdens største kongepingvinkoloni. – Kjempedramatisk, sier WWF

På under fire tiår har bestanden med kongepingvin på Île aux Cochons falt fra to millioner til 200.000. Forskere tror klimaforandringer er en av årsakene.

Kongepingviner på Ile aux Cochons

Bildet viser størrelsen på kongepingvinkolonien på Île aux Cochons, da forskere først observerte den i 1982. I dag har antallet individer i bestanden falt med 90 prosent.

Foto: Henri Weimerskirch / AFP

CO₂ i atmosfæren
426,9 ppm
1,5-gradersmålet
+1,13 °C
Les mer  om klima

Den franskadministrerte øya île aux Cochons er hjem til den største kongepingvinkolonien i verden.

Da forskerne sist besøkte øya i 1982, registrerte de rundt to millioner individer.

I dag, under 40 år senere, slår en ny forskningsrapport fast at bestanden har falt med 90 prosent, skriver nyhetsbyrået AFP.

Île aux Cochons

– Helt uventet

Konklusjonen er basert på bilder tatt med satellitt og fra helikopter, og funnene er presentert i det naturvitenskapelige tidsskriftet Antarctic Science.

– Det er helt uventet, og spesielt oppsiktsvekkende siden denne kolonien representerte nesten en tredjedel av verdens kongepingvinbestand, sier Henri Weimerskirch, som er økolog og en av forfatterne bak rapporten.

Han var i tillegg blant de første forskerne til å observere kolonien i 1982.

Kongepingviner på Crozetøyene

Kongepingvinene er i dag ikke ansett som en truet art på IUCNs rødliste, men de nye funnene vil trolig kunne endre kategoriseringen.

Foto: Celine Le Bohec / AFP

Rådgiver for naturmangfold og rovdyr i WWF Verdens naturfond, Marte Conradi, mener funnene er bekymringsverdige.

– Det er kjempedramatisk med en så stor nedgang i bestanden. Spesielt når vi vet at artene i Arktis er spesielt utsatt for temperaturøkninger, fordi de allerede lever i et svært ekstremt miljø. I tillegg øker temperaturen i Arktis dobbelt så raskt som gjennomsnittet i resten av verden.

Marte Conradi

WWF-rådgiver Marte Conradi er svært bekymret for den norske sjøfuglbestanden, som er redusert betraktelig på grunn av menneskelig aktivitet.

Foto: WWF Verdens naturfond

Hun drar en parallell til den norske lomvibestanden, som har falt med 90 prosent siden 1980.

– Fuglene drukner i fiskegarn, tilgangen deres til mat reduseres på grunn av overfiske, og de forgiftes av oljeutslipp. I tillegg regner man med at klimaendringene er en del av ligningen.

Død lomvi

Den norske lomvien er blant sjøfuglene som er spesielt utsatt for menneskelig aktivitet. Bildet viser en lomvi som har dødd etter å ha blitt surret inn i et tau.

Foto: Lill Wenche Øyen

Økt havtemperatur

Forskerne er ikke helt sikre på hva den enorme nedgangen i bestanden skyldes, men klimaforandringer lanseres som en mulig forklaring.

Temperaturøkninger i havet har gjort at fisken og blekkspruten som kongepingvinen lever av har trukket mot kaldere farvann, utenfor fuglenes rekkevidde.

– Det har resultert i en nedgang i bestanden og lave fødselstall i hele pingvin-kolonien, slår forfatterne av rapporten fast.

Værfenomenet som omtales i rapporten kalles El Niño, og oppstår vanligvis hvert andre til syvende år. Styrken på været kan imidlertid forsterkes av global oppvarming.

Possession Island kongepingviner

Øya Île de la Possession er en del av øygruppen Crozetøyene, og er hjem til en stor del av verdens pingvinbestand.

Foto: Celine Le Bohec / AFP

Conradi i WWF Verdens naturfond viser til prognoser som anslår at 70 prosent av verdens kongepingvinbestand vil forsvinne innen år 2100.

Hva kan mennesker gjøre for å forhindre denne utviklingen?

– Det eneste vi kan gjøre er å reversere klimaendringene og slutte å gjøre jorda ulevelig for oss selv og alle andre verdens arter.

Overpopulasjon og matmangel

Weimerskirch har i tidligere studier pekt på hvordan klimaforandringer trolig vil gjøre Crozetøygruppen ubeboelig for kongepingviner allerede i midten av dette århundret.

Andre faktorer, som overpopulasjon, kan også føre til en ytterligere nedgang i kolonien.

«Dess større populasjon, dess større konkurranse mellom individene i bestanden», heter det i en uttalelse fra Centre national de la recherche scientifique, som er Frankrikes fremste offentlige forskningsinstitusjon.

– Konsekvensene av matmangel kan dermed bli forsterket og utløse et drastisk fall i bestanden, står det videre.

Det spekuleres også i at katter, som har blitt brakt til øya av mennesker, kan ha begynt å jakte på pingvinkyllinger.

Kongepingvinen er i dag ikke vurdert som en truet art på Verdens naturvernunions rødliste for truede arter, men WWF tror de nye funnene vil kunne endre på det.

– Med tanke på at denne bestanden utgjorde én tredjedel av den globale bestanden, er det ganske sannsynlig at rapporten legger et grunnlag for en ny vurdering av kongepingvinen.

SISTE NYTT

Siste nytt