Hopp til innhold
Urix forklarer

40 svært viktige minutter for Norge og Russland

ST. PETERSBURG (NRK): Erna Solberg møter Vladimir Putin i dag – her er de viktigste sakene de skal diskutere.

Vladimir Putin møter tirsdag Erna Solberg

I ettermiddag møtes Vladimir Putin og Erna Solberg i det som er det første toppmøtet mellom Russland og Norge på fem år.

Foto: Maxim Shemetov / Reuters

Det er første gang siden Russland annekterte Krimhalvøya i 2014 at den norske statsministeren har fått en invitasjon fra russisk side til å møte presidenten.

Anledningen er en konferanse om Arktis der flere andre nordiske ledere også deltar.

Statsminister Solberg ba tidligere om et eget møte med president Putin, og har fått det innvilget.

I 15-tiden skal Solberg og utenriksminister Ine Eriksen Søreide møte den russiske presidenten, og det er satt av 40 minutter til samtaler.

Svært viktig

Selv om det har vært noe kontakt på lavere nivå mellom våre to land siste fem år, er det mange temaer som har blitt skjøvet ut i tid.

Erna Solberg, Nordland

Erna Solberg har en rekke temaer hun kan ta opp med Russlands president.

Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

Straffetiltakene vestlige land og Norge innførte mot Russland etter konflikten på Krim og i Øst-Ukraina gjorde at det ble en istid i forholdet mellom øst og vest.

Russiske myndigheter svarte med mot-sanksjoner, noe som blant annet førte til stans i russisk import av norsk laks.

Dette er den første muligheten på veldig lenge at topplederne i Norge og Russland har til å ta opp viktige temaer, og derfor er møtet svært viktig.

Hva med Frode Berg-saken?

Fra norsk side er det mange som lurer på om statsministeren kommer til å ta opp saken om den spiontiltalte nordmannen Frode Berg.

Prosedyrene i rettssaken pågår i byretten i Moskva, og det er ventet at dommen kommer den 16. april. Etter det NRK erfarer vurderer Solberg og hennes medarbeidere fortsatt hva de skal gjøre.

Hvis de mener at det kan tjene Bergs sak, så vil den bli tatt opp, hvis ikke vil den bli behandlet på et lavere nivå.

Det betyr sannsynligvis at statsministeren må føle seg fram når møtet er i gang, og vurdere om stemningen er positiv nok til å ta opp en sak som kanskje vil irritere den russiske motparten.

Noen vil nok mene at norske myndigheter bør gjøre alt de kan for å få til en løsning i denne saken, etter at norsk etterretning sendte Frode Berg til Russland på det som viste seg å være svært farlige oppdrag.

Moskva-korrespondent Jan Espen Kruse har snakket med den russiske statsadvokaten i rettssaken mot spiontiltalte Frode Berg. Milana Digajeva sier at hun ikke har sagt at den spionsiktede nordmannen Frode Berg har vært noe mer enn en kurér.

GPS-forstyrrelser til besvær

Norske myndigheter har flere ganger klaget overfor Russland på forstyrrelser av GPS-signalene i Nord-Norge.

Det skjedde spesielt under en stor Nato-øvelse i Nord-Norge i fjor, men det har skjedd flere andre ganger også.

Fra norsk side blir det sagt at det er russiske militære på Kola-halvøya som står bak forstyrrelsene.

Det blir understreket at denne aktiviteten er spesielt farlig for flytrafikken, men også for annen transport både til vanns og til lands.

Russiske myndigheter har hittil avvist at de forstyrrer andre lands GPS-signaler.

Saken har virket ganske fastlåst, og derfor er det trolig nødvendig å ta den opp på aller høyeste nivå for å finne en løsning.

Militære motsetninger

De siste månedene har det russiske Utenriksdepartementet flere ganger uttrykt sterk misnøye med Natos øvelser på land og til havs i Nord-Norge.

Russerne mener at øvelsene kommer stadig nærmere deres viktigste militære baser på Kola-halvøya.

De russiske lederne og svært lite fornøyd med at amerikanske soldater er mer eller mindre fast stasjonert i Norge.

Det norske argumentet om at de amerikanske militære hele tiden roteres, tar ikke russerne mye hensyn til.

Russland ruster klart opp militært, men landets ledere hevder at det er nødvendig fordi Natos styrker hele tiden kommer nærmere de russiske grensene.

Mistenksomheten på det militære området er stor på begge sider, og det skal godt gjøres å overvinne den i løpet av et møte på 40 minutter.

Bedre forholdet mellom landene

Men det Solberg og Putin kan få til, er en enighet om å bedre kontakten mellom Norge og Russland på høyt nivå.

De kan avtale nye møter som ikke ligger fem år fram i tid.

På det regionale planet har ting fungert ganske bra på tross av den internasjonale politikkens problemer.

Men de to lederne kan avtale å ytterligere styrke samarbeidet på områder som forvaltning av fiskeressursene i våre felles havområder.

De kan utvide samarbeidet om redningstjenesten til havs.

Mer kan også gjøres for å begrense forurensingen som kommer over grense i nord fra den russiske industribyen Nikkel.

President Putin er svært irritert på straffetiltakene som særlig amerikanerne innfører mot Russland.

Disse, og EUs sanksjoner, kan ikke den norske statsministeren gjøre noe med, og derfor er spillerommet hennes i møtet med Putin noe begrenset.

Men personkjemien spiller også inn på slike møter, og hvis de to finner tonen, er det trolig en fordel for begge parter.

SISTE NYTT

Siste nytt

En boligblokk i Linköping er totalskadet i nok en eksplosjon i Sverige, den andre på kort tid.

Ny eksplosjon i Sverige

En boligblokk i Linköping er totalskadet i nok en eksplosjon i Sverige, den andre på kort tid.