Hopp til innhold

4 av 10 USA-velgere tror at valgjuks kan frata Trump seieren

Amerikanernes dype skepsis til valgsystemet øker i takt med Donald Trumps påstander om at valget er «fikset» av mediene og demokratene.

Amerikanske velgere foran stemmemaskiner i Chicago 14. oktober 2016

FORHÅNDSSTEMMER: Amerikanske velgere foran stemmemaskiner i Chicago 14. oktober 2016. En ny måling viser at velgernes skepsis til systemet øker.

Foto: JIM YOUNG / Reuters

En fersk meningsmåling viser at 41 prosent tror at Donald Trump kan bli «fraranet» seieren gjennom omfattende valgfusk.

Meningsmålingen som er utført for nettstedet Politico av Morning Consult, viser at mens Trumps oppslutning svinner, så har hans anklager om valgfusk fått fotfeste i velgermassen. En stor gruppe av velgerne er skeptiske og mener at valgsystemet motarbeider den republikanske presidentkandidaten.

7 av 10 Trump-velgere tror på juks

Nesten 2000 registrerte velgere er spurt om hvordan de ser på valgsystemet. 73 prosent av Trump-supporterne sier de tror Trump kan ha rett når han sier at han kan bli fralurt seieren. Bare 17 prosent av demokratiske velgere tror det kan skje.

Kan valgseieren blir stjålet fra Trump?

Spørsmål: «Trump sier at valgseieren kan bli stjålet fra ham gjennom valgfusk. Er du enig eller uenig med ham?» (Alle tall i prosent)

Type velger

Helt enig

Delvis enig

Delvis uenig

Helt uenig

Vet ikke

Alle registerte velgere

19

22

11

38

10

Republikanske velgere

35

38

9

11

7

Demokratiske velgere

8

9

12

62

8

Kilde: Morning Consult 13.-15. okt. 2016

Stemningen i den republikanske leiren begynner å ligne den som Trump er talsmann for. Han har på valgmøte etter valgmøte sagt at valgresultatet er fikset («rigged») av Hillary Clintons støttespillere. Han gjentok påstanden senest søndag på Twitter.

Irettesatt

Trump har fått en forsiktig irettesettelse av sin partifelle Paul Ryan som er Speaker i Kongressen. Sist lørdag fant Ryan det nødvendig å gå ut med følgende: «Vårt demokrati hviler på tillit til valgresultatet, og speakeren har full tillit til at delstatene vil gjennomføre valget med integritet.»

Trump var raskt ute og kalte Ryan «naiv»:

Laster Twitter-innhold

Mange velgere er enig med Trump. Nesten 60 prosent mener det er nødvendig å stille spørsmål ved om valgresultatet er riktig, enten fordi det kan ha foregått juks underveis eller fordi resultatet kan ha blitt påvirket av fremmede makter. Blant Trumps støttespillere er tallet hele 70 prosent.

Clinton-tilhengre har mer tillit

19 prosent mener derimot at det er farlig å så tvil om valgprosessen fordi det kan skade tilliten til systemet.

30 prosent svarer at de har liten eller ingen tillit til valgsystemet.

Amerikanske velgeres tillit til valgresultatet

Spørsmål: «Hvor stor tillit har du til at stemmene blir talt opp korrekt?» (alle tall i prosent)

Stor tillit

Noe tillit

Lite tillit

Ingen tillit

Alle registerte velgere

28

38

21

9

Clintons støttespillere

44

41

11

2

Trumps støttespillere

15

35

33

15

Kilde: Politico/Morning Consult 13.-15. okt. 2016

80 prosent tror likevel at deres stemme vil bli talt, selv om de ikke er like overbevist (30 prosent) om at resultatet blir korrekt i alle stater.

Flytter fokus

Analysen fra Morning Consult bemerker at Trump i noen grad har lyktes i å flytte fokus fra anklagene om sextrakassering til å så mistro rundt valgsystemet.

Den ferske meningsmålingen gir Trump 36 prosents oppslutning, mens Clinton ligger på 42 prosent. 10 prosent oppgir at de støtter liberale Gary Johnson og 3 prosent støtter Jill Stein fra Det grønne partiet. Hvis velgerne må velge mellom Clinton og Trump, får kandidatene henholdsvis 46 og 41 prosent. Andre målinger den siste uka viser at Clinton leder med fra 4 til 11 prosentpoeng.

Men Trump-velgerne har heller ikke tillit til meningsmålingene. 60 prosent mener at målingene favoriserer Clinton.

Forhåndsstemmegivningen er allerede i full gang i over 30 delstater. 43 prosent av registrerte velgere sier de vil avgi stemme før valgdagen 8. november.

SISTE NYTT

Siste nytt

Donald Trump vil, som den første amerikanske presidenten noensinne, bli tiltalt i en føderal straffesak. I en video på Truth Social lagt ut torsdag kveld sier Trump at han er uskyldig mann.

Donald Trump blir tiltalt i dokumentsaken

Donald Trump vil, som den første amerikanske presidenten noensinne, bli tiltalt i en føderal straffesak. – Jeg er en uskyldig mann, hevder Trump selv.