Redda 3000 freda dyr frå å bli middagsmat

Tollarar i Thailand berga onsdag 3000 freda dyr og reptil frå ein lagnad som menneskemat. Eit vogntog skulle frakta dyra ulovleg ut av landet.

Video Gigantbeslag av truga dyr i Thailand

Den globale Washington-avtalen forbyr kommersiell handel med freda dyr. Onsdag stoppa tollvesenet i Thailand ulovleg eksport av nesten 3000 skjelpadder, reptil og andre artar som står i fare for å bli utrydningstruga.

Palmesivett

Asiatiske palmesivettar var blant dyra tollarane konfiskerte.

Foto: Reuters TV

Dyra var ved svært dårleg helse då dei blei oppdaga om bord i ein trailer ved grenseovergangen Prachub Kirikan, sør i Thailand.

I alt fann tollarane 2721 dyr og reptil som var gøymde i plastsekkar og kassar bak i traileren: 1.940 kjempereptil, 717 skjelpadder, 44 palmesivettar (snikekattfamilien), 15 kobraslangar og fem kongekobraer.

– Dyra hadde ein samla verdi av fire millionar baht (ca 750.000 norske kroner; journ.anm.). Alle var til å eta, seier direktøren for det thailandske Tollvesenet, Prasong Poonthanet til Reuters.

Dehydrerte og sjuke

Døde skjelpadder

For fleire av skjelpaddene kom redninga for seint.

Foto: Reuters TV

Dei konfiskerte dyra kjem opphavleg frå Thailand. Dei skulle truleg eksporterast ulovleg til eit anna land over grensa i nord.

Gjennom Washington-konvensjonen (CITES) er Thailand forplikta til å regulera handelen av utrydningstruga dyr og planter.

Av dei fleire tusen eksemplara som vart funne i gigantbeslaget onsdag, var dei fleste underernærte, dehydrerte og sjuke. Mange vanstelte skjelpadder var allereie døde.

I staden for å hamna på middagstallerkenar, vil dei konfiskerte dyra som framleis er i live bli frakta til Ratchaburi, om lag 120 kilometer vest for Bangkok. Der vil dei bli tekne hand om av Departementet for nasjonalparkar, naturforvalting og miljøvern.

– Dei blir sendt av garde med det same fordi det hastar med å gje dei næring og vatn. Mange av desse dyra er avhengige av konstant tilgang til vatn, fortel tolldirektør Poonthanet.

SISTE NYTT

Siste nytt