14 års utredning og 34 studiereiser - men den svenske kommunen får ikke svømmehall

Beboere i den svenske byen Uddevalla har ventet lenge på ny svømmehall. Lokalpolitikerne har vært på studiereiser til Danmark, Tyskland, Norge og Sverige, men ingen ny svømmehall er bygget.

Dagens svømmehall i Uddevalla

Foreløpig må folk i Uddevalla nøye seg med å bade her, i svømmehallen fra 1974.

Foto: SVT

– De mange reisene er gjennomført for å skaffe seg kunnskap om svømmehaller. Når man skal skaffe seg et slikt stort bygg, trenger man kunnskap, sier forvaltningssjef Katarina Hansson til Sveriges Radio.

I 2004 konstaterte kommunen at det eksisterende kommunale badet fra 1974 var modent for utskifting. Allerede året etter ble sju forskjellige kommuner i Sverige besøkt. I årene som fulgte fikk blant annet Drammen i Norge besøk. Også haller i Danmark og Tyskland ble tatt i nærmere øyesyn.

Har brukt mer enn 42 millioner

Bare én reise til Tyskland kom på rundt 73.000 kroner, viser en av fakturaene i det kommunale regnskapet. Da tjenestemennene dro dit hadde de allerede besøkt 21 andre svømmehaller.

I løpet av årene har det politiske flertallet endret seg fire ganger i Uddevalla. Hver gang har man valgt en ny plassering for den nye svømmehallen. Mer enn 42 millioner kroner og snart 15 år senere kan det se ut som byggeplanene har druknet fullstendig.

– Vi er vel døde innen det kommer et nytt på plass, sier Lasse. En av de badende som radioen har snakket med i dagens svømmehall i byen.

Nå er nok en ny plassering av svømmehallen planlagt. Selskapet som tegnet og prosjekterte den siste hallen, krever nå 10 millioner svenske kroner av kommunen for avtalebrudd, melder Sveriges Television.

SISTE NYTT

Siste nytt