Normal

10.000 soldater passer på Obama

Over 10.000 amerikanske soldater skal passe på Barack Obama når han innsettes som president 20. januar.

Forberedelser til Obamas innsettelse
Foto: ALEX WONG / AFP

Det er frykten for terrorangrep som ligger bak denne mobiliseringen, men general Gene Renuart understreker at det ikke foreligger noen spesiell trussel.

- Når en begivenhet er så viktig, synlig og historisk, er det viktig å være forberedt dersom noe skjer, sier generalen.

Påtroppende president Barack Obama.

Barack Obama

Foto: Charles Dharapak / AP

Rundt 7500 soldatene er i aktiv tjeneste, mens rundt 4000 tilhører nasjonalgarden.

Luftpatruljer

De førstnevnte skal blant annet patruljere luftrommet over Washington med jagerfly og bemanne luftvernstillinger med våpen som Stinger antifly-raketter og norskproduserte bakke-til-luftraketter.

I tillegg skal de organisere et omfattende medisinsk apparat. De aktive soldatene skal ikke bare tenke på eventuell angrep, men også delta i parader og æresgarder. TV-seere og publikum får oppleve verdens største trommekorps, også det består av soldater.

Frykten for 11. september

9/11

Terrorangrep i New York 11. september

Foto: Seth McCallister / Scanpix/AFP

Det overordnede ansvaret for sikkerheten er det imidlertid etterretningsorganisasjonen Secret Service som har.

Nasjonalgardistene skal bistå det lokale politiet i Washington.

Bak hele sikkerhetsopplegget ligger frykten for en gjentakelse av terrorangrepene mot New York og Washington 11. september 2001.

- Vi har arbeidet hardt og kommet langt siden den hendelsen, blant annet når det gjelder å bestemme om et fly som nærmer utgjør en sikkerhetsrisiko, sier general Renuart.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste nytt