Hopp til innhold

- Vatikanets radiosendere kan gi kreft

Italienske forskere hevder det er en klar sammenheng mellom barnekreft og stråling Vatikanets radiosendere

Vatikanets radio

Pave Benedict XVI blir intervjua direkte på Vatikanradioen i 2006.

Foto: Osservatore Romano / REUTERS

De italienske forskerne har undersøkt om de mange forekomstene av kreftsvulster og leukemi blant barn som bor i nærheten av Vatikanets radiosendere, kan knyttes til strålinga fra senderne, ifølge BBC.

I rapporten slår forskerne fast at finnes en tydelig sammenheng. De advarerer samtidig folk som har bodd innenfor en ni kilometer radius fra området der antennene står, om stor risiko for å dø av kreft.

– Eksisterer ingen sammenheng

– Vatikanradioen er overraska over de nye forskningsresultatene, sier radiostasjonens direktør, Federico Lombardi, ifølge forskningsmagasinet Physorg.

I en kommentar under en av radiostasjonens sendinger i dag sa Lombardi, som også er Vatikanets talsperson, at det ifølge internasjonal, vitenskapelig litteratur, ikke eksisterer en direkte årsakssammenheng slik rapporten viser.

– Vatikanradioen vil komme med kommentarer og motsatte slutninger gjennom sine egne, tekniske eksperter så raskt som mulig, sier han i en offentlig uttalelse.

En tydelig sammenheng

Italenske domstoler har i ti år etterforska om alle kreftdødsfallene i familier som bor i dette området kan knyttes til elektromagnetisk stråling fra radiosendere.

Ifølge BBC er den 300 sider lange rapporten bestilt av domstolene og utarbeida av Italias mest prestisjefylte kreftsykehus. Rapporten konkluderer med at det er en sammenheng mellom stråling og antall krefttilfeller i Cesano-området nord for Roma.

De 60 store stålantennene som sender ut radiosignalene ble satt opp på jordområder eid av Vatikanet på begynnelsen av 1930-tallet, og er derfor temmelig umoderne i dag.

Ifølge Physorg, gjorde det italienske miljødepartement en undersøkelse i 2001, som viste at de magnetiske feltene i området var seks ganger sterkere enn det som er tillatt. Statistikk viser også at tre ganger så mange barn dør av leukemi i Cesano-området, sammenlikna med nabobyene.

Folk som bor i området sier at radiobølgene også påvirker fjernsynsmottaket og forstyrrer mange andre elektroniske apparater.

Sendes over hele verden

Radiostasjonen, som har hovedsete i Vatikanet, sendes i store deler av verden. Programmene tilbys på 34 forskjellige språk, og sendes via kortbølge, mellombølge, FM, satelitt og internett.

Men fordi teknologien er så utdatert, sender mange katolske radiostasjoner Vatikanradioen etter å ha lasta ned det fra internett.

Til tross for de oppsiktsvekkende forskningsresultatene, sier Vatikanet at de vil fortsette å forsvare sin posisjon, og hevder at radiosenderne ikke utgjør noen trussel for folks helse, ifølge BBC.

SISTE NYTT

Siste nytt