- Trenger diplomatisk piruett

USA, EU og FN har valgt feil strategi overfor Iran og trenger en diplomatisk piruett for å komme seg ut, hevder FNs-tidligere våpeninspektør Hans Blix.

Hans Blix
Foto: STEFAN WERMUTH / REUTERS

Den tidligere svenske toppdiplomaten er i Tromsø for å holde foredrag sammen med ekspresident Bill Clinton.

Som leder av FNs internasjonale kommisjonen mot masseødeleggelsesvåpen, forsøkte Blix å motbevise USAs påstander om at Irak hadde slike våpen.

Nå er det Iran som bekymrer.

USA rasler med sablene, europeiske land forsøker i en viss grad å mekle og diplomatisk tautrekking pågår i FN.

Blix betegner opptakten til forhandlingene om Irans atomprogram som "ulykkelige"

Feil ende

 Han mener det er å begynne i feil ende at USA, Europa og  FNs

sikkerhetsråd forlanger at Iran stanser anrikingen av uran, før det er aktuelt å ha samtaler om atomprogrammet som helhet.

- Iran svarer at det vil vi ikke gjøre, og det forstår jeg!

- Et slikt forhåndsvilkår er ganske besynderlig. Anrikingen av uran er jo hovedtema for forhandlingene. Man kan ikke si til den andre parten; dere gjør slik -  og så kan vi tale sammen.

 - På ett eller annet vis må partene snakke sammen på en bedre måte enn hittil. Nå er det hele blitt en prestisjesak, sier Blix.

 

Det finnes ikke militære løsning på masse-ødeleggelsesvåpen. Kun diplomati og forhandlinger.

Hans Blix

Hans Blix tror ikke Iran utgjør noen trussel for USA, slik utenriksminister Condoleezza Rice har uttalt. Han mener hun overdriver.

Blix sier også at Iran ikke har store tilganger til uran, som trengs for å lage atomenergi og - våpen.

Få til prøvestans

Da den kalde krigen var på sitt kaldeste, fantes det 57.000 atomvåpen. I dag finnes det 27.000 kjernevåpen i 9 land.

 

Hans Blix i FN da USAs utenriksminister Colin Powell argumenterte for invasjon av Irak.

Hans Blix i FN 5. mars 2003 da USAs utenriksminister Colin Powell argumenterte for at Irak hadde masseødeleggelsesvåpen.

Foto: ELISE AMENDOLA / AP

Kommisjonen Blix leder, leverte i fjor 60 nedrustningsforslag til FN.

- Det viktigste er å få til en fullstendige prøvestansavtale, en som forbyr alle prøvespregninger. Det er forbud mot prøvesprengninger i atmosfæren, men ikke for spregninger til lands og til vanns, sier Blix.

Clinton-adminstrasjonen sluttet seg forslaget om en slik avtale, men Bush-regjeringen har vegret seg for å følge opp og undertegne.

- Ratifiserer USA avtalen, så gjør kanskje Kina det, og så India, og så Pakistan og deretter kanskje Iran. Da vil man komme inn i en god sirkel, mener Blix.

Han mener at USA sitter med nøkkelen til både dette og alle andre nedrustningsforslag. Han har registert en holdningsendring til det bedre, og mener en eventuell ny demomkratisk regjering vil være langt mer positiv til nedrustning enn hva Bush-administrasjonen har vært.

 

USAs tidligere utenriksminister Colin Powell i FN

Colin Powell lytter mens Hans Blix fremlegger en rapport i FN 14. mars 2003.

Foto: AP

Han beklager at USA og Storbritannia fører an på veien mot nye atomvåpen.

- USA forbereder et nytt standard atomvåpen. Storbritannia skal modernisere sitt atomvåpensystem Trident. Det er mulig at også russerne arbeider på mye bomber. Hadde Storbritannia bestemt seg for å kutte ut sine atomvåpen, hadde det gjort et sterkt inntrykk på verden, mener Blix.

Han mener land som Egypt og Israel også bør gi noe.

- Jeg tror Iran er interessert i det, selv om de ikke vil si det åpent. Hvis Israel kunne bidratt til å senke spenningen, hadde det vært en fordel både for Iran og de andre golfstatene.

Forskrekkelig

Blix kaller det "forskrekkelig" at USA er i gang med å utvikle en ny generasjons atomvåpen.

- Små taktiske atomvåpen er noe av det farligste, fordi restriksjonene mot å anvende dem ikke er så sterke som ved de større, sier hn.

- Skaffer først USA og senere Russland seg slike våpen, vil andre argumentere med at dette er våpen som ikke bare er strategiske og avskrekkende, men som også kommer til å bli anvendt: derfor trenger vi også å skaffe oss slike. Jeg håper virkelig den amerikanske kongressen vil si nei.

 

Små atomvåpen kan ikke brukes mot terrorister, det blir som å skyte mygg med kanoner

Hans Blix

Blix henviser til at det i 1968 ble det inngått en ikke-spredningsavtale, hvor det  lå som et premiss at land som ikke hadde slike våpen, aldri heller skulle skaffe seg det.

- Landene gikk med på det, under det vilkåret at de fem som da var kjernemaktstater skulle forhandle seg til nedrustning og kvitte seg med sine våpen. At ingen til slutt skulle ha atomvåpen.

- Slik gikk det ikke - under den kalde krigen. Men nå finnes det ingen slike unnskyldninger, selv om antall våpen har gått ned.

Kun diplomati virker

Likevel bevarer han optimismen til en viss grad.

- Noe av det positive som har skjedd er at Libya, etter forhandlinger med USA og Storbritannia, ikke gikk videre med sitt atomvåpen-utvikling. Irak la sitt på is i 1991.

- Det presses også innenfra i USA på at landet skal ta initiativ til en nye nedrustningsrunde. En av årsakene er at Irak-krigen har gått så ille.

Han mener det haster å tenke nedrustning igjen.

- Småstater som Norge og Sverige, som tradisjonelt har ført an i kampen, må si i fra i Europa og FN at man må begynne å tenke nedrustning igjen.

- Det holder ikke å skyte i stykker land som Irak  i troen på at det finnes masseødeleggelsesvåpen. Man må forhandle og nedruste, sier Blix.

SISTE NYTT

Siste nytt