- Sikkerhetsrådet har danset etter Russlands pipe

Midtøstenforsker mener USA, Frankrike og Storbritannia har vært nødt til å danse etter Russlands pipe i forhandlingene rundt Syria.

Sikkerhetsrådssalen

Om resolusjonen blir vedtatt, vil det være den første FN-resolusjonen fra FNs sikkerhetsråd om Syria siden borgerkrigen startet.

Foto: Lien, Kyrre / NTB scanpix

Vetomaktene i Sikkerhetsrådet er enige om en resolusjon om ødeleggelse av Syrias kjemiske våpen, men utkastet inneholder ikke trusler om militærmakt.

- Dette er akkurat som forventet. Russerne har fått viljen sin. Her har USA, Frankrike og Storbritannia vært nødt til å danse etter Russlands pipe. Denne resolusjonen er mye svakere enn Obama ønsket og understreker at Obama har vært hardt politisk presset hjemme og har måttet akseptere Russlands krav, sier seniorforsker og leder for Midtøstenprogrammet ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt, Henrik Thune.

- Resolusjonen er likevel viktig

De vestlige vetomaktene har måttet gi seg på en rekke krav under de tøffe forhandlingene for å sikre russisk støtte.

Det største stridsspørsmålet har vært om resolusjonsutkastet skulle inneholde en henvisning til kapittel sju i FN-pakten, slik USA, Frankrike og Storbritannia ønsker. Den gir Sikkerhetsrådet myndighet til å bruke militære midler for å ivareta «internasjonal fred og sikkerhet».

Utkastet «forplikter juridisk» Syria til å kvitte seg med sine kjemiske våpen, men inneholder ingen henvisning til automatisk bruk av militærmakt om ikke regimet overholder sine forpliktelser.

Thune mener resolusjonen vetomaktene nå har kommet frem til likevel har en betydning.

- Resolusjonen er viktig fordi den etablerer internasjonal enighet om at problemet med kjemiske våpen må løses. Dessuten vet Assad at han ikke har mye å gå på fordi han allerede er under sterkt press etter at USA og Russland allerede for noen uker siden ble enige om en avtale om hvordan Syrias kjemiske våpen skal behandles, sier Thune.

- Løsning på Obamas innenrikspolitiske problemer

En som nå har et annet utgangspunkt enn da diplomatiet rundt Syria begynte å rulle, er USAs president Barack Obama.

- For Obama er summen dessverre at han har kjørt seg inn i et hjørne. Det som har skjedd nå er vel så mye en løsning på hans innenrikspolitiske problemer som en løsning på krisen i Syria. Avtalen med Russland for noen uker siden, og nå denne resolusjonen fra FN, har reddet Obama ut fra det som var i ferd med å bli et enormt prestisjenederlag etter at han feilaktig trodde han ville få Kongressens godkjennelse til å bruke militære maktmidler i Syria. Nå slipper han foreløpig å be om godkjennelse, sier Thune.

En avstemning rundt resolusjonen kan komme allerede i dag, men Thune mener det ikke er knyttet mye spenning til denne.

- Selve avstemningen om resolusjonen i FNs sikkerhetsråd er ikke så spennende. Det kan selvfølgelig alltid skje noe på veien, men det meste er klart på forhånd så lenge de fem faste medlemmene av sikkerhetsrådet allerede har diskutert seg fram til enighet, sier han.

Og legger til:

- Det er et dilemma at alt det diplomatiske spillet de siste ukene har tatt fokuset bort fra situasjonen på bakken og selve borgerkrigen i Syria. Optimister vil likevel hevde at det første spørsmålet på veien mot en bredere enighet i Syria nå er løst, men dette er langt fra sikkert.

SISTE NYTT

Siste nytt