Hopp til innhold

- Middelhavet er blitt en gravplass

På 20 år har 20.000 dødd på vei over havet. FN forventer at rekordmange vil forsøke å komme til Europa sjøveien i år, og de frykter en katastrofe.

– Hundretusener av mennesker forbereder seg på å gjøre reisen over havet fra den nordafrikanske kysten til Hellas og Italia i fartøy som ikke er rustet for reisen når sommerens «båtsesong» kommer i gang, sier en talsmann fra FNs flyktningorganisasjon, UNHCR til the Guardian.

De frykter at Europa står ovenfor en stor katastrofe. Antallet flyktninger i år ventes å overstige rekordåret 2011, da til sammen rundt 140.000 kom til Europa under Den arabiske våren.

Nye tall som er offentliggjort viser at det i år har kommet over 40.000 flyktninger og andre migranter sjøveien til Italia. Dermed nærmer tallene alt seg de 42.000 som ankom den samme veien i hele 2013, ifølge IOM, International Organization for Migration.

En italiensk soldat leker med et barn på flukt ombord i marinefartøyet San Giorgio

En italiensk soldat leker med et barn på flukt om bord i marinefartøyet San Giorgio 22. mai i år.

Foto: ANTONIO PARRINELLO / Reuters

Mange barn om bord

Redningsaksjonene man ser bilder av i bildegalleriet er en del av en stor, pågående operasjon som skal redde livet til så mange som mulig av dem som reiser til Europa i overfylte og skrøpelige båter fra Afrikas nordkyst. Svært mange er nå på vei over havet. Så mange som 4.000 flyktninger ble i slutten av mai plukket opp i løpet av 48 timer.

De fleste av de 4.000 flyktningene som ble hjulpet på de to døgnene var på skip og båter som ble oppdaget langt til havs. Passasjerene gikk enten om bord på ventende, italienske skip eller de fikk sine egne fartøy tauet til Sicilia.

Marinefartøyet Libra plukket opp 450 migranter. Det ble fulgt av en slepebåt som sørget for at 1.300 asylsøkere kom trygt fram. En fiskebåt med 250 om bord ble tauet mot havnebyen Ragusa, mens rundt 800 syrere ble hjulpet til den sicilianske havnen Empedocle.

Det er svært mange barn om bord i båtene. I et av fartøyene var det 264 barn.

For å spare tid satt marinen av noen flyktninger på Lampedusa, øya som ligger i nærheten av der to store tragedier kostet flere enn 400 båtflyktninger livet i fjor.

Lampedusa ble offisielt stengt for flyktninger for flere måneder siden, etter at lokalbefolkningen klagde på at byrden ble for stor for den lille øya.

Tilstrømningen av nye flyktninger er uten stopp og krisen blir stadig større.

Angelino Alfano, Italias innenriksminister

– Stadig flere kommer

Ifølge den italienske avisen La Repubblica er de fleste av flyktningene fra Syria og Egypt. Mange kommer også fra Eritrea, Somalia og Afghanistan.

Mange av asylsøkerne blir plukket opp av marinen, men mange dør også under den farlige overfarten.

FN vurderer å etablere flyktningleirer i Nord-Afrika og Midtøsten på grunn av den økende strømmen av migranter som forsøker å få lagt ut på den farefulle reisen over Middelhavet, i et desperat forsøk på å nå Europa.

FNs høykommissær for flyktninger, UNHCR, sier til The Guardian at det er første gang at en så stor nødhjelpstiltak for innvandrere og flyktninger utenfor Europa, i land som Egypt, Libya eller Sudan, kan bli nødvendig.

Italias innenriksminister Angelino Alfano

Italias innenriksminister Angelino Alfano ber om mer hjelp fra EU for å takle flyktningstrømmen.

Foto: GIUSEPPE CACACE / Afp

Italia krever hjelp

Italia krever at andre EU-land bidrar i redningsarbeidet, og landet argumenterer med at Italia alene ikke kan ha ansvaret for å håndtere alle migrantene.

– Tilstrømningen av nye flyktninger er uten stopp og krisen blir stadig større, sier den italienske innenriksministeren, Angelino Alfano til The Guardian.

Han hevder at opptil 600.000 mennesker fra Afrika og Midtøsten er klar til å reise fra Libyas kyst.

– Europa må ta ansvar for situasjonen. De kan ikke si at etter å ha gitt 80 millioner Euro til Frontex så har problemet blitt løst, sier han, med henvisning til EUs grensekontrollbyrå.

– Det er menneskesmuglere som tjener på dette. De sender ut forespørsler om hjelp bare 4–5 mil etter å ha forlatt den libyske kysten, sier ministeren.

Italia begynte sin sjømilitære operasjon etter at mer enn 400 flyktninger fra Eritrea og Syria omkom i de to tragediene utenfor kysten av Italia i oktober 2013.

Fem marineskip opererer for tiden i regionen sør for den lille italienske øya Lampedusa, som har blitt en av de største portene for ulovlig innvandring til EU.

Grete Herlofson, avdelingsdirektør omsorg og foreningsutvikling, i Røde Kors.

Grete Herlofson, avdelingsdirektør i Røde Kors, forteller at Røde Kors-foreningene fredag kom med et felles opprop til europeiske myndigheter om hva de mener de må gjøre for å bedre situasjonen for flyktningene.

Foto: Olav A. Saltbones / Røde Kors

Røde Kors krever tiltak

Avdelingsdirektør i Røde Kors, Grete Herlofson, var fredag på en konferanse for europeiske Røde Kors og Røde Halvmåne-foreninger i Firenze.

47 europeiske Røde Kors foreninger stilte seg der bak en deklarasjon som oppfordrer myndighetene til å vise lederskap for å sikre beskyttelse av migranter.

Særlig tre punkter angår båtflyktninger og migranter:

  • Man må slutte å omtale folk som illegale.
  • Man må sikre at alle har tilgang på basale menneskerettigheter, som beskyttelse, utdannelse og helsetjensester uten å måtte risikere livet.
  • Re-engasjere seg i effektivt samarbeid mellom opprinnelsesland, transittsted, og destinasjonsland, særlig for å sikre humanitær beskyttelse av migranter og takle menneskehandel.

Europeiske myndigheter må ta mer felles ansvar, og sørge for at flyktninger er sikret sin rett til å få søke asyl.

Grete Herlofson, avdelingsdirektør i Røde Kors

Røde Kors i Italia har mottak av svært mange av flyktningene der og mange av dem som kommer har svært dårlig helse.

– De har heller ingen midler til å håndtere det som møter dem på det europeiske kontinentet, sier Herlofson.

De mener Europeiske myndigheter må ta mer felles ansvar og sørge for at flyktninger er sikret sin rett til å få søke asyl.

Båtflyktninger utenfor den italienske øyen Sicilia

Et stappfull båt med flyktninger ble plukket opp av den italienske marinen utenfor Sicilia i begynnelsen av februar.

Foto: HANDOUT / Reuters

Støtte fra Flyktninghjelpen

Dette støtter Seniorrådgiver hos Flyktninghjelpen, Richard Skretteberg. På 20 år har 20.000 flyktninger dødd på vei over Middelhavet. Dette viser hvilken desperat situasjon folk på flukt er i.

–Det er et stort problem at så mange risikerer livet for en rettighet de har, nemlig å søke asyl, sier han.


Mange har hatt traumatiske opplevelser også før de får satt seg i båten. Rutene gjennom Sahara er tøffe, og mange dør av tørst og sult. Folk blir kidnappet av folk som krever løsepenger av familiemedlemmer som alt er kommet til Europa og andre blir tatt av menneskehandlere.

– Og alt dette opplever de når de prøver å bruke sin rett til å søke asyl, sier han.

Noe av årsaken til at stadig flere velger sjøveien inn i Europa er fordi rutene via land stadig blir vanskeligere å benytte. Både veien fra Afrika via Spania er i stor grad stengt, og Hellas har bygget en mur mot Tyrkia.

Et globalt problem

Han sier problemet med båtflyktninger ikke bare er et europeisk problem, men et globalt problem. Men med katastrofene utenfor Lampedusa i fjor fikk man satt problemet på dagsorden. Men også Australia og Jemen er eksempler på land mange prøver å nå sjøveien. Men senest sist helg omkom 60 båtflyktninger fra Afrika og to jemenittiske båtmannskaper da båten de var om bord i
sank i Rødehavet utenfor Jemen, opplyser FN, ifølge NTB.

Forliset er det verste i sitt slag i farvannene utenfor Jemen hittil i år. Flere av ofrene ble begravd av lokale innbyggere etter å ha blitt skylt i land i nærheten av Bab el-Mandeb sørvest i Jemen.

Mange av dem som tilbyr overfart driver med trafficking og det er ofte politi og myndighetspersoner involvert i handelen.

– De stapper båtene så fulle de kan for å tjene mest mulig penger, og i Rødehavet har Flyktninghjelpen sett at flyktningene ofte blir truet til å hoppe i havet før de når land så arrangørene av reisen kan komme unna myndighetene i landet de frakter til lettere, forteller Skretteberg.


I Middelhavet kjøper folk seg gjerne en plass og blir fraktet over i en gruppe. Hovedruten er nå fra Libya til Italia. Det er mange Syrere som dro til Egypt når krigen brøt ut, og som etter det har reist til Libya når situasjonen i Egypt ble vanskelig. Men Libya har ingenting å tilby så de og mange havner i dårlig selskap og de kjøper seg en plass for å komme til Europa.


– Middelhavet har blitt en gravplass

Richard Skretteberg i Flyktninghjelpen

Om ikke flere hjelper vil man kunne se at problemene overføres til landene rund som hjelper, sier Skretteberg om situasjonen i og rundt Syria.

Foto: Svein Olsson / NRK

Skretteberg sier at operasjonen med å få båter med ansvar for å overvåke Middelhavet har vært med på å redde mange menneskeliv.

De siste 20 årene har 20.000 mennesker druknet i Middelhavet ifølge tall fra IOM.


– Dette viser hvor umulig mange føler det er å få brukt retten sin til å søke asyl i Europa, sier han.


I 2012 var det en nedgang i båtflyktninger etter 2011, men i 2013 gikk det igjen opp. Av 100.000 flyktninger som kom til Europa kom hele 45.000 sjøveien, ifølge Frontex. Og i 2014 øker migrasjonen over Middelhavet kraftig.

Dette viser hvor umulig mange føler det er å få brukt retten sin til å søke asyl i Europa.

Richard Skretteberg, Seniorrådgiver hos Flyktninghjelpen


– Problemet i Europa er mangelen på en samordnet håndtering. Hvert land kan ikke bare demme opp hos seg, man må fordele ansvaret. Og man bør kalle det en ansvarsfordeling, ikke en byrdefordeling, sier han.


Svært mange av dem som kommer har rett til å søke asyl. Men det er også en del som kommer for å søke arbeid, så man må organisere mottaket så man finner ut hvem folk er, hvem som har rett til å søke asyl og så videre.

– Man skal kunne benytte retten til å søke asyl uten å måtte sette livet på spill. Svært mange kommer nå fra Syria og det kan ikke være tvil om at de har rett til å søke asyl, sier Skretteberg.

Norge må ta imot flere

Skretteberg mener Norge må ta imot flere overføringsflyktninger. I Syria er nå så mange på flukt og landene rundt begynner å bli svært presset.

– Om ikke flere hjelper vil man kunne se at problemene overføres til landene rundt Syria som hjelper, sier Skretteberg.

Norge tar imot 1.000 syriske flyktninger med Regjeringen Solberg har sagt at 500 av disse skal gå på den kvoten Norge alt har for kvoteflyktninger. Det er viktig at vi tar imot flere, også for å gå foran som et godt eksempel for andre land.

SISTE NYTT

Siste nytt