Hopp til innhold

- Labour bør skamme seg

Et brev fra Labour til 250.000 briter vekker raseri. I brevet forteller regjeringspartiet kreftpasienter at det kan være livstruende å stemme konservativt.

Skyggehelseminister Andrew Lansley

De konservatives skyggehelseminister Andrew Lansley er ikke nådig overfor Labours helsebrev.

Foto: LEON NEAL / AFP

I brevet blir mottakeren spurt: Er de konservative en endring du har råd til?

For første gang i en britisk valgkamp har partiene fått tilgang til Internett-databaser med opplysninger om folk, slik at de kan målrette informasjonen til ulike velgere.

Brevene er utformet og sendt ut av et kommersielt kommunikasjonsbyrå, som tidligere har vunnet et anbud om å distribuere informasjon på vegne av det britiske departementet for helse- og kreftforskning.

- Garantien vil bli fjernet

Mottakerne av brevet advares det mot å stemme på Tory-partiet ved valget 6. mai.

De konservative vil ifølge Labour fjerne garantien om time hos kreftspesialist innen 2 uker, og behandling innen 18 uker, ifølge avisen The Sunday Times .

Dette kalles «kreftgarantien», som Labour har innført i sin nåværende regjeringstid.

I brevet er det også en uttalelse fra en kvinne som har overlevd brystkreft, hvor hun lovpriser behandlingen hun har fått, og hvordan den er muliggjort gjennom Labours helsepolitikk.

Storbritannia var i mange år et modell-land når det gjelder et offentlig drevet helsevesen, National Health Service.

Tory-lederen David Cameron har gjort det klart at partiet vil bygge videre på NHS, og har uttrykt at han selv bare har gode ting å si om det offentlige helsevesenet. Men han vil minske den politiske kontrollen med NHS, og mener det er modent for modernisering.

Databaser om velgere

Kreftpasienter som har mottatt det omstridte brevet, er både sjokkert og oppgitt. Enkelte hadde gjennomgått kreftoperasjon de to siste ukene. De frykter at partiet har fått tilgang til mer konfidensielle helseopplysninger gjennom databasene.

- Jeg mener dette er feil. Det er ok å gi folk informasjon om behandling, men ikke som et redskap til å samle stemmer, sier Brenda Morrison til britisk media.

- Dette er misbruk av informasjon, istemmer Stewart Thomson.

Enkelte av mottakerne beskriver Labours påfunn som dårlig smak. En av dem trodde det først var et brev fra sykehuset. Hun er uhelbredelig kreftsyk, og hadde aldri trodd Labour ville målrette den typen informasjon mot en som henne.

Det er riktignok ikke bare nåværende eller tidligere kreftpasienter som har mottatt det brevet. Men en talsmann for Labour sier til The Sunday Times at mange som lider av kreft har fått brevet, fordi kreft er en utbredt sykdom.

- Bør skamme seg

Labours konkurrenter har hengt seg på kritikken.

En av Liberaldemokratenes mest fremtredende politikere, Vince Cable, sier det er høyst kritikkverdig hvis databaser har blitt brukt til å blinke ut spesielle paisentgrupper for et politisk budskap.

Han første kone døde etter langvarig kreftsykdom, og Cable forlanger at det må undersøkes om Labour snakker sant om bruken av de anonyme databasene.

De konservative er sterkere i kritikken.

- Det er flaut at Labour, som vet at vi er det eneste partiet som kommer til å øke bevilgningene til National Health Service, går inn for å skremme pasientene og vri på hva vi har uttalt.

- Jeg er direkte sjokkert at de forsøker å blinke seg ut brystkreftpasienter og skape frykt med hva det konservative partiet vil gjøre og ikke gjøre, sier Andrew Lansley , som er skyggehelseminister for de konservative til The Sunday Times.

Andrew Burnham

Helseminister Andre Burnham angrer intet.

Foto: PAUL THOMAS / AP

- Jeg mener helseminister Andy Burnham personlig bør skrive en unnskyldning til kvinnene som har mottatt disse brevene og trekke tilbake påstandene, sier Lansley.

Det har helseministeren ingen planer om å gjøre.

- Det var overhodet ikke vår mening å verken krenke eller skremme noen. Men det er fullstendig ukorrekt å hevde at vi har blinket ut kreftpasienter som mottakere av brevet, sier helseminister Andrew Murray Burnham.

- Men vi ber ikke om unnskyldning for å sette søkelys på forskjellen mellom vår og de konservatives kreftbehandling. Nå kan alle pasienter som mistenkes å ha kreft, få time hos spesialist innen to uker. Under de konservative vil man ikke få det. Valget er enkelt, sier helseministeren.

Mer brev i vente

Partiet benekter at de har brukt konfidensiell informasjon ved utsendelsen.

Men en talsmann for regjeringspartiet innrømmer at de - i likhet med andre partier - bruker sosio-demografiske data som er tilgjengelig, både offentlig eller kommersielt, til å spre sitt politiske budskap til ulike grupper.

Planene er at 4,5 millioner briter skal få personlige brev fra Labour fram mot valget 6. mai. Hittil er 600.000 sendt ut.

Andre grupper som er tiltenkt såkalte informasjonsbrev er pensjonister, eiere av småbedrifter og småbarnsforeldre som bruker et offentlig tilbud kalt «Sure Start», som ble satt i gang som støttetiltak i mindre ressursterke områder.

Bråk om e-mailer

Men også en annen Labour-masseutsendelse vekker storm. Partiet har sendt ut e-poster til ansatte i det offentlige helsevesenet, på deres jobb-adresse, og bedt de offentlig ansatte legene om støtte en kampanje som sier at kun Labour kan stoles på, når det gjelder å ta vare på NHS.

Legene skulle blant annet sette navnet sitt på et opprop - hvis fremtidig bruk er ukjent.

Vi er en gruppe med helseansatte som jobber i og med NHS. Hver dag, hver uke, ser vi førstehåndskvalitet i omsorgen NHS gir pasientene når de trenger det mest. Ved dette valget støtter vi Labour som er partiet som vil forbedre NHS for alle sine pasienter.

Det er mer å gjøre for å forbedre NHS, men denne Labour-regjeringen har vist forpliktelse overfor NHS med å ansette flere leger, flere sykepleiere, flere allmennleger, utvide tjenestene og åpne nye sykehus.

Det er Labour som tar de tøffe avgjørelsene som gjør det mulig å beskytte NHS i fremtiden for store budsjettkutt som vil være til skade for pasientene. Bare Labour er villig til å sette pasienten først, som eksempelvis garantier for hurtig tilgang til kreftspesialist og krefttester.

For disse grunnene mener vi at bare Labour er å stole på når det gjelder å beskytte og forbedre NHS ved dette valget.

Støtteskrivet for Labour

Mailen var sendt ut fra en organisasjon med navn Socialist Health Association. Utsenderen sier han fikk en liste gjennom en kursholder.

En av legene som mottok mailen kontaktet Tory'enes lokale partirepresentant i forbannelse mot at hun følte hun ble presset til å støtte det regjerende arbeiderpartiet mot hennes vilje.

Legen hevder også at e-post-adressene til ansatte i NHS ikke er offentlig tilgjengelige, og at hun aldri har vært på en kurs i regi av denne organisasjonen.

- Jeg har aldri blandet personlig politisk syn og yrkesutøvelse. Derfor lurer jeg på hvor de har fått adressene fra, og jeg mener jeg det er misbruk av en offentlig finansiert tjeneste. Jeg ønsker at noen vurder hvor de har fått adresselisten fra, og om det er riktig å bruke adressene i partipolitisk øyemed, sier legen.

Hun får ikke uventet støtte av skyggeminister Andrew Lansley.

- Labour må nå forklare hvor de har fått adressene fra. Hvis de bruker det private e-post-systemet til NHS for å nå offentlig ansatt helsepersonell for valgkamp, er det misbruk, sier Lansley til The Times

Han hevder også å vite fra undersøkelser at helsepersonell i det offentlige nå har større tiltro til de konservative enn til Labour, når det gjelder å forbedre det britiske helsevesenet og derfor støtter dem.

Begge partiene er i ferd med legge frem sine valgkampløfter, og ett av Torys løfter er å endre reglene for allmennleger, slik at pasienter skal ha et fastlegetilbud 12 timer i døgnet, 7 dager i uka.

De siste årene er legetidene strammet inn til tross for at betalingen har økt, som følge av en avtale daværende helseminister John Reid gjorde i 2004, inngikk med legene.

SISTE NYTT

Siste nytt